Mehmet Kerem DOKSAT

HÜR, SAYGILI VE YAPICI TARTIŞMALARIN MEKÂNI

MAİDE SÛRESİ NEDİR?

Ortada öyle bir dezenformasyon ve misenformasyon var ki, ben de tekrar bir araştırdım.


http://www.kuranmeali.com/ayetkarsilastirma.asp?sure=5&ayet=33 adresinde şöyle yazılmış:

ÂYET KARŞILAŞTIRMA!

  Mâide / 33

MEAL AÇ/KAPA (Sürekli açık kalmasını istediğiniz mealleri buradan seçebilirsiniz)

Arapça Metin Türkçe Transcript Abdülbaki Gölpınarlı Meali Ali Bulaç Meali

Abdullah Parlıyan meali Ahmet Varol Meali Ahmet Tekin Meali Ali Fikri Yavuz Meali

Cemal Külünkoğlu Meali Diyanet İşleri Meali (Eski) Diyanet İşleri Meali (Yeni) Diyanet Vakfı Meali

Edip Yüksel Meali Elmalılı Hamdi Yazır Meali Elmalılı Meali (Orjinal) Hasan Basri Çantay Meali

Hayrat Neşriyat Meali Kadri Çelik Meali Ömer Nasuhi Bilmen Meali Muhammed Esed Meali

Suat Yıldırım Meali Süleyman Ateş Meali Şaban Piriş Meali Ümit Şimşek Meali

Yaşar Nuri Öztürk Meali Yusuf Ali (English) M. Pickthall (English)

Arapça Metin

 إِنَّمَاجَزَاءُالَّذِينَيُحَارِبُونَاللَّهَوَرَسُولَهُوَيَسْعَوْنَفِيالْأَرْضِفَسَادًاأَنْيُقَتَّلُواأَوْيُصَلَّبُواأَوْتُقَطَّعَأَيْدِيهِمْوَأَرْجُلُهُمْمِنْخِلَافٍأَوْيُنْفَوْامِنَالْأَرْضِۚذَٰلِكَلَهُمْخِزْيٌفِيالدُّنْيَاۖوَلَهُمْفِيالْآخِرَةِعَذَابٌعَظِيمٌ

Türkçe Transcript (*)

İnnemâ cezâu-lleżîne yuhâribûna(A)llâhe verasûlehu veyes’avne fî-l-ardi fesâden en yukattelû ev yusallebû ev tukatta’a eydîhim veerculuhum min ilâfin ev yunfev mine-l-ard(i)(c) żâlike lehum izyun fî-ddunyâ(s) velehum fî-l-âirati ‘ażâbun ‘azîm(un)

Abdülbaki Gölpınarlı Meali

 Allah'a ve Resulüne savaş açanlarla yeryüzünde bozgunculuk etmeye koşanların cezaları, ancak öldürülmektir yâhut asılmaktır, çapraz olarak elleriyle ayaklarının kesilmesidir yâhut da bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu, onların dünyâda uğradıkları horluktur, ahiretteyse pek büyük bir azap vardır onlara.

Ali Bulaç Meali

Okumaya devam et
  6577 Hits
  2 yorum
6577 Hits
2 yorum

KURBAN KESME HAKKINDA

Sevgili Mekâncılar,

Önceki makalelerimde belirttiğim gibi, dinlerin hepsi memetik havuzlar ve bol mutasyona uğrayarak durmadan değişiyorlar.


Korkulan ilâhlara yaranmak, perestiş etmek, sonunda da kurban vermek insanlık tarihi kadar eski bir davranış tarzıdır.

İş İslâm olunca, ortalık karışıyor ve sular, seller gibi akan hayvancıkların kanları denizi dahi kırmızıya boyuyor!


Bunun neresi din!

İslâmiyet açısından, öncelikle Kevser Sûresi’nden bahsetmek icap ediyor…

Kevser Sûresi ve Tefsiri

Bismillahirrahmanirrahim, innâ a’ taynâkel-kevser fe-salli li-rabbike venhar inne sânı eke hüvel ebter”.

“Biz sana kevseri verdik, o halde sen de Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Asıl zürriyetsiz olan, sana buğzedenin kendisidir”. Kevser sınırsız bolluk, maddî ve mânevî çokluk, kalabalık nesil. Cennet’te bir havuzun adı, âb-ı kevser: kevser suyu, şerâb-ı kevser: kevser şarâbı gibi mânâlara geliyor.

Okumaya devam et
  8645 Hits
  8 yorum
8645 Hits
8 yorum

Milenyuma Girerken Dinlerin Durumu

Bu yazıyı kaleme alma fikri dimağımda iki vesileyle tohumlandı.

Bunlardan biri, eskiden beri kafa yorduğum dinî ve mistik öğretilerle müsbet ilim arasındaki uzlaşma veya anlaşmanın mümkün olup olamayacağı, olursa nasıl olacağı mevzûundaki argüman…

Diğeri ise, bir sohbette, Allah’tan, Mevlânâ’dan, uzaylılardan ve Atatürk’ten vahiyler almakta olduğunu söyleyen bir hanımın kurduğu “dinleri tamamlayıcı öğretiye” iman etmiş bir dostumuzun konuşmaları sonucunda ortaya çıkan tartışmaların ulaştığı düşündürücü boyut.

Peygamber Ciddi Konuşurken...

Peygamberin Gözlükleri...

Senelerdir pek çok plâtformda hurâfelerle, aldatmacalarla mücadele eden bir ilim adamı olarak, sonunda kendimce bir açılım yakaladım, sizlerle paylaşmak istediğim de bu fikir seyahatinin sonunda vardığım kanaâtlerdir.

Bir keresinde bir psikiyatr arkadaşım bana “sen bir ayağın metafizikte ve dinde, diğer ayağın felsefe ve bilimde bir yerde duruyorsun” demişti; “yahu, ben bayağı iyi bir yerde duruyormuşum” diye takıldığımda cevabı “kaygan bir zemin bu, tehlikeli” olmuştu.

Burada, sanıyorum, kastettiği tehlike iki türlüydü:

1. Bilimden uzaklaşıp bâtıllık batağına düşmek; 2. Asla böyle bir şey yapmasam da, felsefî düşünceden nasibi olmayanlar tarafından öyle olduğumun zannedilmesi veya kötü niyetli kişilerce, öyle olduğum dedikodusunun yapılması.

Aslında çok önemli bir tesbitti bu, tam anlamıyla Agnostik veya Ateist olanlarımız hâricinde, hangimiz bu kaygan zeminde durmuyoruz ki?

DİN NE, ESKİ ve YENİ DİNLERİN KARŞISINDA NE YAPACAĞIZ?

Okumaya devam et
  8315 Hits
  1 yorum
8315 Hits
1 yorum

NECİP FÂZIL DA REENKARNASYONA İNANIYOR MUYDU?

Bir gün Atatürk dirilecektir!!!

Evet lâf ve hayâl, yâhut fikir ve remz âleminde değil, doğrudan doğruya madde ve hakikât dünyÂsında Atatürk hayata dönecektir... Bir gün onu, kâfuriden yontulmuş asil ve parmaklarıyla kılıcın kabzasıbı kavramış zarif ve ince edâsıyla bir masaya eğilmiş ve gök gözleriyle dünyâ haritasını süzmeye başlamış olarak olarak göreceğiz" (Necip Fâzıl, Büyük Doğu sayı 10).

Sevgili Dostlar,

Bu reenkarnasyon mes'elesi üzerinde ta on altı on yedi yaşlarından beri tefekkür eder, araştırır, okur ve düşünürüm. Rahmetli babam Prof. Dr. Recep Doksat da Prof. Dr. Ian Stevenson'la beraber bir araştırma plânlamıştı. Ben de Prof. Stevenson'a saatlerce sohbet etmiştim. Pek çok Sünnî âlimi konuyu metempsychosis (tenâsüh) ile karıştırıp baştan reddediyor. Alevîler ve bir kısım Şiâ inanıyor. Prof. Yaşar Nuri Öztürk ve onun hocası, ilham kaynaklarından Prof. Süleyman Ateş, belli âyet ve hadislere atfen, Kur'ân ve İslâm'a göre reenkarnasyonun herkes için olmasa da bâzı kişiler için işleyen bir mekanizma olduğunu, bunun haşir inancına ters düşmeyeceğini yazıyorlar, söylüyorlar. Mes'eleyi psikiyatrik açıdan tartıştığım bir makalemde (Türkiye Günlüğü'nde neşredilmişti) "şu din âlimleri kendi aralarında bir anlaşsalar da, biz sıradan Müslümanlar da neye inanacağımızı bir bilebilsek" diye yazmıştım.

Okumaya devam et
  5460 Hits
  0 yorum
5460 Hits
0 yorum