Mehmet Kerem DOKSAT

HÜR, SAYGILI VE YAPICI TARTIŞMALARIN MEKÂNI

İSRAİL NEREYE KOŞUYOR, BİZİMKİLER NEREYE?

Belli mihraklar ve kilit isimler vardır ki, onlar bir şeyi hararetle savunup kamuoyunu etkilemeğe başladılar mı, bilin ki Türkiye'nin aleyhinde yeni kumpaslar dönmektedir.

İsrail ne yaptı? Kendisini sürekli olarak rahatsız eden düşmanlarını berhava etmek için Lübnan'a girdi, çoluk çocuk demeden öldürüyor da öldürüyor. Filistin'de de yapıyordu zâten. Buna karşı çıkmak her insan gibi insanın insanlık borcu mudur? Evet! Ben de çıkmaktayım.

Peki, çok merkezli ve örgütlüce karşı çıkanlar kim? Türkiye'de Kürtçülük yapan, çeşitli isimlerdeki sivil toplum örgütleri ve ABD'den Türkiye'yi bölme misyonuyla gelmiş bütün etkili ve yetkili zevat. Ne diyorlar? İsrail'i ve ABD'yi telin edelim, oturma eylemi yapalım, bağıralım, çağıralım. Araplar'ı günahları kadar sevmeyen Kürtçüler'e neler olmakta! Bir bakalım.

Yanı başımızda resmî adı henüz Kürdistan olmayan Kürdistan'ı kurdurtan kimler? İsrail, ABD ve İngiltere. Girmek için debelendiğimiz AB ülkeleri de destekçileri. Bunların gerçekliğini artık geri zekâlılar bile tartışmıyor. Peki, bu Kürtçü dostlarımız (!) câmi duvarına mı işemekteler? Can dostları, hâmileri ABD'yi ve İsrail'i neden kınamaktalar?

Okumaya devam et
  3758 Hits
  0 yorum
Etiketler:
3758 Hits
0 yorum