Mehmet Kerem DOKSAT

HÜR, SAYGILI VE YAPICI TARTIŞMALARIN MEKÂNI

DAHA ÖNCE YAZDIĞIM KURSUN HİÇ DOKUNULMAMIŞ HÂLİ

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ

 

İSTANBUL ŞUBESİ 

 

 

JUNG PSİKOLOJİSİ EĞİTİMİ

 

Dr. Bernie Stein

 

Programın Amacı:

 

1. Jung psikolojisinin temel kavramlarını öğretmek.

2. Psikoterapide Jung yaklaşımını tartışmak.

3. Jung yaklaşımını katılımcıların terapileri devam eden vakalarını ele alan grup süpervizyonu aracılığı ile aktarmak.

 

Giriş Şartları :

 

1. Psikoloji ya da ilgili bir alanda ( Sosyal hizmet, psikolojik danışmanlık, psikiyatri, sanat/müzik/drama terapisi)  M.A. derecesine ve en az beş yıllık deneyime sahip psikoterapistler. Eğer mümkünse katılımcının yaşı 35 üstü olmalıdır.

2. Mümkünse yazılı ve sözlü İngilizceyi rahat takip edebilme (Gerekirse tercüme sağlanacaktır.)

3. Katılımcıların halen ya da geçmişte terapi almış olmaları tercih edilir. Ayrıca katılımcıların kendi terapi çalışmaları için süpervizyon almış olmaları da tercih edilir.

4. Katılımcılar atölye çalışmaları sırasında vakalarını ve kendi kararsızlıklarını gruba getirecek olmayı baştan kabul etmelidirler.

 

İlk atölye çalışmasının planı:

Jung psikolojisine ve psikoterapi sürecine Jung yaklaşımına genel giriş.

Jungun rüya kuramı ve terapötik süreçte rüyaları çalışma deneyimi.

Her katılımcı devam eden bir terapi çalışmasından bir rüya getirecektir. Çalışmada bu rüya Jung bakış açısı ile tartışılacaktır.

Okuma:

Jung,Memories, Dreams, Reflections

Jung,Man and his Symbols 

Okumaya devam et
  3838 Hits
  0 yorum
3838 Hits
0 yorum

KİŞİLİK BOZUKLUKLARI

Bu son derecede tartışmalı diyagnostik kategoriyle ilgili olarak bilgi aktarmadan önce, bâzı temel taraflarımızı, davranışsal özelliklerimizi özetlemeliyiz. İnsan, kendisini meydana getiren natürel (doğal: tabiî), nurtürel (eğitim, öğretim, görgü vs.) ve kültürel girdilerin ortasında duran, üstelik de kendi farkındalığının farkında olan en mütekâmil varlık (malûm, türümüzün adı Homo sapiens sapiens, yâni Farkında olduğunun farkında olan adam).

Yâni kişiliği târif etmeden önce, onu meydana getiren bileşenleri iyi tanımak, hele bozukluğundan veya hastalığından bahsederken mutlaka bunları iyi tahlil etmek gerekir. İnsan biyo-psiko-sosyo-kültürel ve ontolojik bütünlük içerisindeki bir Geştalt'tır ve her birey eşsizdir. Kaynakça kısmını boş görenlere ise "lûtfen şaşırmayın" diyeceğim. Bunlar ders notları ve literal malûmata ulaşmak günümüzde artık çok kolay. On senelerin tecrübesi ve birikimiyle, tabii ki kitaplara da bakarak, bu ders notu hazırlanmıştır.

Okumaya devam et
  8339 Hits
  2 yorum
8339 Hits
2 yorum

DR. MUSTAFA MERTER VE HOMOSEKSÜALİTE HAKKINDA

Geçenlerde HABERTÜRK’te homoseksüalite, biseksüalite ve bunların “tedavisi” hakkında bir kitap tercümesi neşreden Dr. Mustafa Merter, Freud ve Jung’un homoseksüaliteyi bir hastalık olarak gördüğünü, Amerikan Psikiyatri Birliği ve Dünyâ Sağlık Teşkilâtı’nın yanıldığını söylemişti. Kanaldakiler de buna pek inanmayıp beni alelacele yayına çağırıp, ehli vukufluk (ânında sözlük: bilirkişilik) yaptırmışlardı.

Ben de bu zatların “ikisi de biseksüeldir” deyip karşı çıkmıştım. Köşeye sıkışınca da, hastalık kelimesini “rahatsızlık” ile ikame etmişti.

Hulki Cevizoğlu da her şeyi olduğu gibi, bu konuyu da çok iyi bildiği için aklı sıra benimle kafa bulmuştu ertesi günkü yazısında. Ben de cevabını vermiştim.

Okumaya devam et
  13166 Hits
  2 yorum
13166 Hits
2 yorum

EGO SAVUNMA MEKANİZMALARI veya PSİŞİK ADAPTASYON MEKANİZMALARI

Sigmund Freud’un kendisi Ego Savunma Mekanizma­la­rı’nı anlatan özel bir kitap yazmamış, bu işi, kızı An­na Freud’dan başlayarak, takip­çile­ri gerçekleştirmişlerdir (Freud A 1946, 1986).

Bu özetin daha ayrıntılı ve incelikli olanı Psikanaliz'in Psikanalizi ve Kişilik Gelişimi kitabımda yayımlanacaktır (bu başlık değişebilir).

 

İnsanoğlu sürekli ileriye doğru bir gelişim ve bu anlamda bir evrim halindedir.

Kişilikteki bu olan bitenlerin mekanizmasını şu beş esas ana başlıkta toplamak mümkündür:

1. Olgunlaşma Süreci: Emekleme, yürüme, konuşma ve lisanı kullanma becerilerinin kazanılması, cinsel ve saldırganca (agresif) dürtülerle başa çıkma, muhakeme ve karar verme, icraatta bulunma (yürütücü) işlevlerinin gelişmesi... Bunlar iç içe geçmiş ama bir devamlılık arz eden, öğrenmeyle de karışmış olarak yaşanan süreçlerdir ve aşamalı bir şekilde oluşurlar (Epigenetik İlke).

2. Dış Engellenmeler (Harici Hüsranlar: External Frustrations): Çevreden gelen, kişinin kendisinin dışındaki ortamlardan kaynaklanan hayal kırıklıklarının yarattığı çatışma ve üzüntülerdir. Eğer çevrede bir hedef nesnesi mevcut değilse, bir yokluk hali (privation) söz konusudur; böyle bir nesne mevcutsa fakat kişi ona ulaşamıyorsa bir yok­sunluktan (deprivation) bahsedilir.

Okumaya devam et
  14148 Hits
  7 yorum
14148 Hits
7 yorum

C. GUSTAV JUNG ve "MÂNİDAR TESÂDÜFLER"

Sigmund Freud'un önce talebesi, sonra "veliahdı", sonra da sıkı muhalifi olan büyük psikiyatr ve filozof Carl Gustav Jung, Heisenberg'in Belirsizlik İlkesi'nden de ilhamla, mânidar tesadüflerden (significant coincidences) bahseder.

Öyle hâdiseler, olaylar veya fenomenler vardır ki, hemzaman (senkron) olarak ortaya çıkmaları basit bir tesâdüften öte bir anlam taşır ona göre. Bâzı parapsikolojik fenomenlerin, sıra dışı rastlantıların esasında anlamları olduğu, birer mesaj taşıdıkları kanaâtindedir. Hâttâ Jungien terapide rûyalar, yaşananlar bu perspektifle yorumlanır. Freud'dan çok farklı olarak, psikiyatrik hastalıkların da, yaşananların da illâki bir determinizm sonucunda ortaya çıkmadığını (yâni illiyet: nedensellik gerekmediğini), bilakis bunların birer gâiyetinin (sonuçsallık: finalite) taşıdıklarını, hâttâ çok özel bâzı şeylerin ise arketipal simgeler taşıyarak ortaklaşa bilinçdışından "geldiğini iddia eder.

Hangi tesâdüfün banal, hangisinin mânidar, hangisinin ise arketipal yâni kozmik olduğunu şartlara, olayların zeminine, zamanına ve tarzına bakarak karar verebiliriz.

Gazeteci Yazar Fatih Altaylı geçenlerde öyle tesadüfler yakalayıp anlattı ki, donduk kaldık!

Özetleyeyim; şöyle diyor: Amiral Özden Örnek'in ilginç bağlantıları Darbe Günlükleri'nin yazarı Oramiral Özden Örnek'in oğullarının Çalık Grubu ile ilişkisi ne? Başbakan'ın oğlu Burak Erdoğan ile Örnek ve oğullarının yolları nerelerde kesişti?

Okumaya devam et
  4478 Hits
  0 yorum
Etiketler:
4478 Hits
0 yorum