Mehmet Kerem Doksat’ın ÖZGEÇMİŞİ;

5 Ağustos 1957’de İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Nöropsikiyatri Profesörü Recep Doksat’tı. Annesi Sümerbank'ta şeflikten emekli olmuştu. İlkokulu Erzincan’da başlayıp Ankara’da bitirdi. Orta öğrenimini TED Ankara Koleji (Hazırlık-Lise 1 sonu) ve Özel Adana Koleji’nde (Lise 2-3) tamamladı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra Çanakkale Biga’da mecburî hizmetini yaptı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı. Diyarbakır’da askerliği (1991-1992: 1. Körfez Hârbi dönemi) müteâkip, Cerrahpaşa’ya döndü. 1993 yılında doçent, 1999 yılında profesör oldu.

Meslekî olarak yayınlanmış altı telif kitabı, ondan fazla kitapta bölüm yazarlığı, yurt içi ve dışında yayınlanmış 100’ün üstünde makalesi mevcuttur. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce bölümlerinde ders vermiştir. İÜ Adlî Tıp Enstitüsü’nde 3 sene Cinsel Sapmalar dersi vermiş, Marmara Üniversitesi İngilizce Diş Hekimliği Fakültesi’nde 7 sene hocalık yapmıştır. Cerrahpaşa'da kurduğu Ağrı ve Akupunktur Polikliniği Türkiye'de bir ilktir ve sekiz sene hizmet vermiştir. Uluslararası sitasyonlu Yeni/New Symposium (davranış bilimleri, psikiyatri ve nöroloji) dergisinin editörü, sekiz bilimsel derginin de ko-editörü olup, 10 küsur derginin de danışma kurulundadır. Yurt içi ve dışındaki muhtelif bilimsel platformlarda binin üzerinde konferans vermiş, panel ve kurs eğitimlerine katılmıştır. Türk(iye) Psikiyatri Derneği, Ağrı Derneği başta olmak üzere pek çok meslekî derneğe üyedir. American Psychiatric Association, International Psycogeriatric Association, International Society of Bipolar Disorders ve ASCAP üyesidir. Kliniğinin Duygudurum Bozuklukları Birimi’nin kurucusu ve yöneticisi olmuştur. Bilimsel çalışmaları klinik psikiyatri, biyolojik psikiyatri, psikofarmakoloji, duygudurum bozuklukları, hipnoterapi, “psikiyatri ve inanç sistemleri”, “dil ve psikiyatri” konularında odaklanmıştır. “Ağrı ve psikiyatri” konusunda Türkiye’de kurucu rolü olmuştur; “Evrimsel Psikiyatri’yi” de ilk defa Türkiye’ye tanıtan bilim adamıdır. Fenerbahçe Spor Kulübü, Büyük Kulüp, Moda Deniz Kulübü, Levent Tenis Kulübü ve Klassis GolfCountry Club Silivri üyesidir. 53 yaşındayken, son politik baskılardan bıktığından dolayı üniversiteden emekliye ayrılmış olup, hâlen POLİMED Psikiyatri Merkezi’nde Çocuk Ergen ve Genç Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Neslim G. Doksat’la beraber “Beşikten Üçüncü Bahara Ruh Sağlığı” düsturuyla hizmet vermekteler… Yakınlarda intisap ettiği Beykent Üniversitesi'nde de Psikoloji Bölümü'nde Psikoloji Profesörü olarak kariyerine devam etmektedir. Neslim G. Doksat da aynı fakültede Yardımcı Doçent olmuştur.

Yazılarımdan Bazıları

Darbeler, toplumun tüm bireylerini potansiyel mağdur haline dönüştürmektedir. Bireylerin fiziksel ve psikolojik bütünlüğünü, mal varlığını ve diğer kendine ait varlıklarını, tanışıklık/ aşinalık ve kontrol edebilirlik duygusunu, önemli değerlerini, ...

Sevgili Mekâncılar, Bir hobi olara gitar çalmak harikulâdedir. Klasik Gitar için Andres Segovia, “bütün entrümanların anası” demiştir.Klasik Gitarın en büyük üstadı Andres Segovia’dır. Bendeniz 12 yaşından itibaren notalarla ve onun müziğini dinleye...

Sevgili Mekâncılar, Psikiyatri terimi iatros ve tıbbiye (hekimlik) kökeninden gelir. *** Herkes psikiyatr olamaz. Tıpta uzmanlığa giden yol uzun ince bir yoldur. Bendeniz, 6 sene tıp fakültesinde okumanın ardından, akabinde Çanakkale Biga’da Sinek...

Sevgili Mekâncılar, Zaman, birlik olmak ve beraber olmak zamanıdır. Türk milleti bir aşuredir. 31 etnik grup ise bunu meydana getiren alt unsurlardır. Nüfusumuzun 18 yaş ve üzeri olan kısmının yaklaşık, %13.4’nün Türkiye kürtleri olduğunu biliyoruz....

Sevgili Mekânılar, Arabamızla trafikte giderken, bazı zamanlarda uyuşturucu kullanmış olan genç insanlar dikkatimizi çekiyor. Hayat pahalılığının yoğun olduğu bu dönemlerde, gençler sadece bir çakmak gazı çekerek, uyuşturucu madde etkisini zihinler...

Sevgili Mekâncılar Bugün Ramazan Bayramı. Dini açıdan, gelenekler açısından önemli olan İslam dininde kutlu bir Bayram. Pandemi sebebiyle yine evimizde geçirdiğimiz bir Bayramı icra ediyoruz. En büyük tesellimiz, sağlığımızın yerinde olması ve görü...

 
Web Tasarım Sapka.org  ©