Mehmet Kerem DOKSAT

HÜR, SAYGILI VE YAPICI TARTIŞMALARIN MEKÂNI

KETAMİN İSİMLİ İLACIN PSİKİYATRİDE KULLANIMI

 

Sevgili Mekâncılar,

Anestetik bir ajan olarak bilinen ketamin, günümüzde insanlarda tedaviye dirençli vakalarda antidepresan olarak kullanılabilmektedir.

***

Hayvan ve insan ameliyatlarında anestetik ajan olarak kullanılmanın yanı sıra, son zamanlarda yapılan çalışmalara göre tedaviye dirençli depresyon ve duygudurum bozukluklarının majör depresyonunda ilaç ve diğer tedavilere dirençli olan vakalarda uygulanabilmektedir.

***

Ketalar ampul şeklinde bulunmaktadır.

Sıvı, beyaz toz veya toz olarak piyasada bulunmaktadır,

Ketalar enjektabl flakon olarak bulunmaktadır.

Etkili maddesi ketamin Hidroklorür’dür.

ketamin ampul ile ilgili görsel sonucu

***

Eğer burundan çekilmişse, bu yasadışı kullanıma girer.  Bu ilaç psikiyatride damardan yani IV (toplardamar yoluyla kullanılmaktadır).

Depresyon tedavisinde son dönemde yapılan çalışmalara göre anestezik dozunun çok altında bir doz serum içinde 45 dakika içerisinde yavaşça verilir. Çalışmalara göre etkisi birkaç saat içerisinde başlar. Bazı çalışmalarda dirençli depresyon bulgularının çok daha azaldığı ifade edilmektedir. Bu iyilik belirtilerinin genellikle bir veya iki hafta içerisinde kaybolduğu, yani geçici olduğu belirtilmektedir. Bu sebeple birer haftalık aralıklarla 6 veya 7 seans yapılmasını tavsiye eden bilgiler mevcuttur. Yan etkiler genellikle ilacın verilmesini takip eden birkaç saat içerisinde ortaya çıkar. Bunlar arasında konfüzyon, hallüsinasyon, dissosiasyon (çözülme halleri) sayılabilir.

Tansiyon artışı ve kalp ile ilgili yan etkiler çıkabilir. Epileptik nöbetler üzerinde etkisi karışık olduğu için epilepsi hastalarında tavsiye edilmez. Bu sebeple uygulamadan önce dâhiliye, nöroloji ve anestezi uzmanları tarafından konsülte edilmesi gereklidir.

Uygulama esnasındaki diğer yan etkileri arasında; en düşük dozlarda dahi hafif sarhoşluk, hayalci düşünme, sendeleyerek yürüme, ruhsal çözülme (dissosiyasyon), sakarlık, baş dönmesi, sosyal yetilerin azalması ve idrak bozuklukları sayılabilmektedir. Bazen çok güçlü hallüsinasyonlara, robot gibi yürüme, zorlayıcı, hallüsinasyon benzeri yaşantılara rastlanabilir.

***

Hastalarda baş dönmesi (vertigo değil), yani zamanda ve mekânda huzursuzluk duygusu, ses ve benlik idrakinde bozulmalara yol açabilir.

***

Kalp atışını arttırıp, kan basıncında artmaya, hatta fenalaşmaya yol açabilir. Hastaların veya yasadışı olarak bu ilacı kullananların fiziksel koordinasyonları bozulur. Kollarda ve bacaklarda hissizlik yaşanır. Gözler ışığa aşırı duyarlı hâle gelir. 

Düzenli olarak kullananlarda paranoya (aşırı şüphecilik) ve egosantrizm (ben-merkezcilik) gibi iki temel psikolojik problem görülmektedir.

Yüksek dozlarda ise deliriyum, hafıza kaybı, depresyon, motor işlevlerde bozulma, kan basıncında ve solunumda yavaşlama, bazen ve durma görülebilir

***

Sonuç olarak, tedaviye dirençli majör depresyon ve bipolar bozukluğun majör depresyonunda alternatif olarak son yıllarda gündeme girmiş olan ketamin enfüzyonu tedavisi uygulamadan önce, hastadan önceden aydınlatılmış rıza formu alınarak ve dâhiliyeci, nörolog ve anestezi uzmanlarının konsültasyon ve onayları sonrasında, psikiyatrın inisiyatifine göre uygulanabilir. Yine çalışmalara göre bu tedavinin yaratacağı iyilik halinin kalıcı olmayacağı da akılda bulundurulmalıdır.

***

Yine özenle vurgulamak isterim ki, Elektro-konvülsif terapi (EKT) de dâhil her yol denenmesine rağmen hasta iyileşmediği takdirde ve bir anestezi uzmanı, bir yetkin nörolog ve dâhiliyeci gözetimi altında ve hastadan alınan bilgilendirilmiş onam formu alınarak uygulanabilir.

***

En büyük yatırım insana yapılandır gönül dostları...

Prof. Dr. Mehmet Kerem Doksat, 23.09.2018- Tarabya

Okumaya devam et
  1740 Hits
  0 yorum
1740 Hits
0 yorum

İNANÇLAR HAKKINDA

 

Sevgili Mekâncılar,

Şimdi yazacaklarımı dikkatle okumanızı bütün kalbim ve varoluşsal yönümle okumanızı istirham ediyorum…

***

Bazı insanlar (yobazlık veya dinbazlık tuzağına düşmemek kaydıyla) hem bir Ulu Yaratıcı’ya, hem de Evrim’in inkâr edilemez bir süreç olduğuna, hem de Ulu Önder’in bize öğrettiği gibi, asla safsatalara ve bağnazlık tuzağına düşmeden, Allah’a (isteyen Tanrı, isteyen Tengri ve Evrenin Ulu Mimarı desin) inanabilirler…

***

Mesela bendeniz, hem evrimin inkâr edilemeyecek bir süreç olduğuna dair kanaatimi asla kaybetmedim. Vahdet-i Vücut penceresinden bakmaktayım Âlem’e ve herkese…

***

Gerek ben, gerekse bütün yakın çevrem bir Ulu Yaratıcı’ya inanıyoruz ve Türkiye’mizin de, kendisini oluşturan bütün etnik ve dinî gruplarına eşit mesafeden bakıyoruz.

***

Âşık Veysel Aleviydi, Atatürk de ama bu insanlar hep yaşadıkları topraklara sadık kaldılar.

***

Hacı Bektaş-ı Velî, Mevlânâ Celâleddin-i Rumî ve nice gönül erenleri hep Aleviydi. Bu, onları dışlamak için bir sebep midir?

***

Bütün dinlerin yolu Hakk’a çıkar ve Protestanlığın kurucusu Martin Luther King sayesinde fikir dünyamıza giren hermeneütik) yorumsama açısından bu Dünya’ya ve Âlem’e baktığınızda, aslında Yaratılanın Yaradan’dan ayrı olmadığını rahatlıkla gözlemleyebiliriz.

***

Musa, İsa, Muhammed veya Buddha, hep barışı telkin etmişler. Özellikle vurgulamak isterim ki, bu memleket de, KKTC de aslında tek vatandır ve bize miras bırakılan rejimin adı da Demokrasi’dir. Monarşi veya oligarşi değil!

***

Hemen bütün dinlerin tasavvufu mevcuttur ve bilinen 5640 dinin hepsi de, eğer gönül gözü açık olan bir insansanız, mütevâzı ve ağzı sıkıysanız, dost canlısı ve ketumsanız, sizi aynı kapıya çıkarır: Bağnazlıktan uzak bir imana, Vahdet-i Vücut anlayışına ve sevgiye, toleransa, dayanışmaya…

***

Gelin dostlar bir ve pîr olalım. Aramıza nifak sokmayalım ve sokturmayalım!

***

Bazen insanlar, sırf karı kocanın arasının bozulmaması, savaş çıkmaması ve ortalığın karışmaması için pembe yalanlar söylerler. Senelerce önce, İzmir’den Prof. Dr. Ahmet Çelikkol bana “senin facebook’una bakarak, hayat hikâyen yazılabilir’  demişti.

***

Kendisi de yazar ve mizahî yönü çok gelişmiş bir büyüğümdür. Çok severim.

***

Yaş 61’e dayandı ama ne bu ülkeden gidiciyiz, ne de andımızı ve Atatürk’ümüzü inkâr ediciyiz.

***

Bütün haberleri internetten ve gazetelerden takip ediyor ve adeta bir vazifeymiş gibi, memlekette nöbet tutuyoruz Neslim’le beraber.

***

Ben Pananteistim, yani hem bir Ulu Yaratıcı’ya, hem de Vahdet-i Vücut öğretisine bağlıyım. Üzerinde çalıştığım eserler arasında yeni ve özgün bir Atatürk kitabı, hemen aynı minvalde de Evrimsel Psikiyatri kitabı yazmak. Birisi bitmek üzere, diğeri de müsvedde hâlinde.

***

Bu aralar, epey önceleri Büyük Kulüp’te tanıştığım Sayın Canan Uysal’ın tavsiye ettiği diyeti uygulamaktayım ve bol bol su içiyorum. Karbonhidrat (şeker) kullanımımı hemen tamamen sıfırladım ve alkollü her türlü içkiye de, tamamen hür irademle, yani beynimin alın (frontal) lobunu kullanarak karar verdim.

***

Gerek Sevgili Karım Neslim Güvendeğer Doksat, gerekse bendeniz daha çok uzun seneler yaşamak için her şeyi yapıyoruz. Hayatımdaki en büyük hata, bir dönem içtiğim sigaraydı. Hollanda’da bile kannaboid (esrar) kullanmadım.

***

Kızım Ayşe Cânan Doksat’ın mürüvvetini görmek ve karıma önce Doçentlik, sonra da Profesörlük cüppesini ellerimle giydirmek en büyük emelim.

***

Dilerim bu güzel vatan ebediyen yaşasın, bizler de kimselere muhtaç olmadan yaşayalım.

***

Namusuyla yaşayıp para kanmak kadar keyifli hiçbir şey yok.

Kimselere muhtaç olmadan ve bi’ât etmeden…

***

Ne mutlu Türk’üm diyene ve demeye devam edenlere.

Sizi, uzun seneler önce, merhume annem Fatma Neclâ Doksat, Cânan’ın bebekliği ile baş başa bırakıyorum.

d]

***

Mehmet Kerem Doksat - Nişantaşı - 12 Eylül 2018 Çarşamba

Okumaya devam et
  1446 Hits
  0 yorum
1446 Hits
0 yorum

ARKETİPLER

Sevgili Mekâncılar,

Uzun süredir üzerinde düşündüğüm bir kararı buradan sizinle paylaşmak istiyorum.

***

Öyle zamanlar olur ki insan kendini yapayalnız hisseder ve bütün kapıları kendini kapandığını düşünür; gene de moralini bozmaz ve işinin başında çalışmaya devam eder.

***

Telefon açarsınız ama tek işittiğiniz ses ‘La’ sesidir.

***

Vicdanınızla baş başa kalır ve tasavvufun derinliklerine dalarsınız. İşte, öyleyim şu anda.

***

Son zamanlarda bana bir şeyler oldu, sadece dinliyor ve kimseleri kırmamaya, tevazuumu koruyarak hayatı yaşmaya devam ediyorum.

***

İnsan hiçbir zaman yapayalnız kalmaz, en azından tasavvufun verdiği iç huzuru ile yaşarsınız.

***

Sadece hür irademle çalışmaya devam ediyorum, bu da bana, hatta herkese kifayet eder.

***

Hayat her şeye rağmen çok güzel…

Gökyüzündeki yıldızlar herkesin yoldaşı ve dostu, arkadaşıdır.

***

Çalışmak ve asla bu ülkeden gitmemek en güzel tercih, bilmiyorum siz ne dersiniz?

***

Mekânı ayakta tutan herkese, Sayın Ahmet Fevzi Yüksel’e ve gönül dostlarına selâm ve sevgilerle…

***

Hepimiz faniyiz ama ne benim ne de Neslim’in bu âlemden göçmeye niyetimiz var.

***

İnandığınız her ne ise O’na sığının ve yaşamaya devam edin.

***

Aramayanlara da, sormayanlara da dostluk ve sevgi ile diyoruz bizler.

***

Muayenehanemizde hep çalışmaya devam ettik, can tenden ayrılmadıkça da aynen tam gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

***

Profesör Dr. Carl Gustave Jung’un arketipleriyle sizleri baş başa bırakıyorum

***

Yeni kitaplar ve çalışmalar da yolda…

***

Sizleri ve herkesi dostluk ve muhabbetle selâmlıyoruz.

***

Mehmet Kerem Doksat – Nişantaşı - 8 Eylül 2018 Cumartesi

Okumaya devam et
  1429 Hits
  0 yorum
1429 Hits
0 yorum

TRİKOTİLLOMANİ (SAÇ ve KİRPİK YOLMA) BOZUKLUĞU

KAŞ GÖZ YOLMA HASTALIĞI- TRİKOLİLLOMANİ

Sevgili Mekâncılar.

Psikiyatride öyle hastalıklar var ki bunlar çok özellikle ve uzun süreli olarak gerektirir.

Bunlardan birisi de;  Trikotillomani.

trikotilomani görsel ile ilgili görsel sonucu

Bunlardan birisi de saç kaybı ile sonuçlanabilecek çok özellikli bir hastalıktır. Bu psikiyatrik bozuklukta saç kaybı ile sonuçlanabilecek derecede kaş kirpik yolma söz konusudur.

Bu durumda uzun süre tedaviye devam etmek ve kişinin saçlarının ve kirpiklerinin saç kaybıyla sonuçlanacak kadar şiddetli olması gerekir.

Teşhis kriterleri arasında saç kaybıyla sonuçlanacak derecede kaş göz ve kirpikleri yolmak ve bazen kelliğe kadar uzanabilen bir psikiyatrik bozukluk söz konusudur.

***

Bu durumda uzun süreli tedavi ve hipnozla hastayı ikna ederek hipnoterapiyle tedaviye devam etmek gerekir.

*** 

Bası şehir efsaneleri var, sanki saçlar bitimi ile gelişebilecekmiş gibi görünür ama hipnoz aslında ta Franz Anton Mesmer’den beri uygulanan bir tedavidir.

***

En son teşhiş kıstaslarına göre saçların toptan kaybedilmesi derecesine varan şiddetli saç kayıpları olur ve bizim muayenehanemizde tedavi edip iyileştirdiğimiz pek çok vaka var.

Böyle hastalarda hipnoterapiyle telkinde bulunmak bazen çok iyi sonuçlar verebiliyor.

***

Saç yolma ve kirpiksiz kalma en ciddi derecede rastlanan sonuçlar arasındadır ve böyle birçok hatamızda hipnoterapiyle ve benzeri tedavilerle çok iyi sonuç alınmaktadır.

***

Saç yolma başka bir psikiyatrik bozukluğun belirtisi olmamalı ve buna yol açacak başka bir hastalık söz konusu olmamalıdır.

***

Herkes gitse de biz buradayız ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bize her zaman müracaat edebilirsiniz, bu arada psikiyatrik hastalıklardaki modern yöntemleri uygulamaya devam ediyoruz.

***

Saç yolma davranışı başka bir ruhsal bozukluğun yahut benzeri bir psikiyatrik bozukluğun yol açtığı bir durum olmamalıdır.

***

Klinik açıdan önemli derecede işlevselliğin bozulmamış olması en önemli ayırıcı teşhis vesilesidir.

***

Tedavide düşük doz antidepresanlar (serotonin geri alım engelleyicileri) kullanılır.

***

Saç yolma davranışının başka bir ruhsal bozukluğun belirtisi olmaması gereklidir.

***

Evrimsel Psikiyatri ve Ulu Önder Atatürk’ün hayatını anlattığım kitapları ise yazmaktayım. Henüz müsvedde aşamasında.

ed]

***

Atatürk’ümüzün gençliğe hitabesiyle bu yazıma son vermek isterim.

***

Ne mutlu Türk’üm diyene ve bu memleketi sevenlere.

***

Mehmet Kerem Doksat – Tarabya – İstanbul.

Okumaya devam et
  1510 Hits
  0 yorum
1510 Hits
0 yorum

OSHO

OSHO

Sevgili Mekâncılar,

Osho, ölümünün üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen kitapları ve hakkındaki iddialarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Tek başına 26 Rolls Royce sahibi olmuş.

Dünyanın en sıra dışı filozoflarından olan Osho’nun hayatı kadar gerçek ismi de merak ediliyor.  Peki, ülkemizde de kitapları büyük ilgi gören Osho kimdir, gerçek ismi ne?

Hindistanlı mistik guru ve Ruhani Osho, 11 Aralık 1931 tarihinde dünyaya geldi.

 

Gerçek ismi Chandra Mohan Jain, olan ancak 1960’lardan itibaren Acharya Rajneesh, 1970’lerde ve 1980’lerde Bhagwan Shree Rajneesh, 1989’dan sonra ise Osho olarak tanındı. 

Hindistan’ın Madhya Pɾadesh adlı eyaletinde dünyaya gelen Osho, biɾ öğɾeti insanıydı ve 1990’da vefat etti.

 

 osho görselleri ile ilgili görsel sonucu

 

***

 

Çocukluk yıllaɾından itibaɾen felsefeye ve özellikle ‘ben’ duygusu üzeɾine yoğunlaşan Osho, başkalaɾının veɾdiği bilgiye ve öğɾetileɾe değil; kendi içinden doğan bilgiye ve öğɾetiye itibaɾ etmek geɾektiği kanaati ile asi biɾ ɾuh sergiledi. Üniveɾsite öğɾenimini 21 yaşında tamamladıktan sonɾa, Jabalpu Üniveɾsitesi’nde felsefe deɾsleɾi veɾmeye başladı.

 

Aynı dönemde Hindistan’da değişik bölgeleɾde felsefe üzeɾine konuşmalaɾ yaρtı.

 

Hiçbiɾ geleneğe bağlı olmadığını söyleyeɾek, kendini geɾçek biɾ ‘vaɾoluşçu’ olaɾak ilan eden Osho, tutucu dini lideɾleɾe de kaɾşı cephe aldı. Benimsediği yolda kendini ciddi anlamda geliştiren, çok okuyan Osho; belirli bir dönemden sonra kendine dair gelişimini tamamladı ve edindiği deneyim ve bilgiyi konuşmalarla insanlara aktarmaya başladı.

***

 

Her fırsatta meditasyonun önemine dikkat çeken Osho, 1960’lı yılların sonuna doğru, kendine has bir dinamik meditasyon derin düşünme tekniği oluşturdu.

 

1970’li yıllar Osho’nun ününün Hindistan dışına taşmaya başladığı yıllar oldu. 1974’te Hindistan’da kurduğu kendi grubuna (komün) Batılı ülkelerden de çok fazla katılımlar olmaya başladı.

 

***

 

Kendini hiçbir gelenekle ve dini öğreti ile bağlantılı olarak görmeyen Osho kendisini, yeni bir din bilinçliliğin temsilcisi ve başlangıcı ilan etti.

 

***

Osho da bir guru ve Dünya’yı kurtaracağını söylüyor.

 

Ne diyeyim, her taraf guru dolu…

 

Tabii ki bu nevi sahsına münhasır liderin söylediklerinin aslı astarı yok ama inananı çok!

 

Bilimden ve tıbbın yolundan ayrılmamak temennisiyle…

 

Mehmet Kerem Doksat – Tarabya – 02 Eylül 2018 Pazar

Okumaya devam et
  1701 Hits
  0 yorum
1701 Hits
0 yorum