Mehmet Kerem DOKSAT

HÜR, SAYGILI VE YAPICI TARTIŞMALARIN MEKÂNI

ALKOLDEN UZAK DURMA KARARI

Sevgili Mekâncılar,

İnsanlık tarihi kadar eski olan alkol, tarih boyunca tedavi edici veya dinsel amaçlarda kullanılmıştır. 

Alkol kullanımı çok eski zamanlara kadar dayanmasına karşın alkol bağımlığının bir hastalık olarak ifade edilmesi yakın zamanda ortaya çıkmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre; alkol almak için kuvvetli bir istek olması, alkol alma davranışını kontrol edememe, alkol alınamadığında kişide yoksunluk emarelerinin görülmesi, alkolün bireyde bıraktığı olumlu etkiden kaynaklanan alkole daha fazla ihtiyaç duyma hissi, alkolden zarar görmesine rağmen kişinin alkol kullanımından vazgeçememesi ölçütlerinden en az üçüne son bir yılda sahip olan birey alkol bağımlısı olarak tanımlanmaktadır.

 alkol tedavisi ile ilgili görsel sonucu

20-35 yaş arası alkol kullanımı yoğun olmakta; alkol bağımlılığı içinse genelleme yapılamamakla birlikte 5-10 sene gibi bir süre düzenli alkol tüketiyor olmak gerekmektedir.

Alkol tüketmenin ekonomik olarak verdiği zarardan her statüdeki insan etkilenmektedir.

Amerika’da yapılan araştırmalarda alkol tüketimi çeşitli nitelikler bakımdan incelenmiş ve bu araştırmaların sonuçları şöyle ifade edilmiştir; ırk ve etnik kökene göre en hızlı alkol tüketim oranı beyaz ırka aittir (%56), ağır içicilerde ise etnik köken ve ırksal olarak değişiklik görülmemektedir. Cinsiyet olarak bakıldığında erkeklerde dipsomanik içme (%23- %8.5) ile ağır içici olma (%9.4- %2) oranları kadınlara nazaran daha yüksektir.

Eğitim durumuna göre bakıldığında eğitim seviyesi arttıkça alkol kullanım oranı da artış göstermektedir.

Oranlara bakıldığında üniversite eğitimi alanların %70’i, daha alt seviyede eğitim alanlarınsa %40’ı alkol tüketmektedir.

Ülkemizde Alkol tüketimine bakıldığında, alkol kullanım bozukluğu sebebiyle tedavi kurumlarına yapılan başvurularda görülen artış, alkol içmeye başlama yaşındaki düşüş ve tüketilen alkol miktarındaki artış sorunun boyutunun giderek arttığını göstermektedir.

 

Yapılan çalışmalar genetik faktörlerin ekili olduğunu ortaya koymuştur.

Tek yumurta ikizleri ve evlât edinilen kişiler üzerinde yapılan çalışmalarda genetik yakınlık gösterilmiştir.

1. derece yakını Alkol bağımlısı olan kişilerde risk 4 kat daha fazladır. Dikkat Eksikliği ile Hiperaktivite, Davranış bozukluklarından birine yahut ikisine sahip olan çocukta ileride alkole bağlı bozukluk tehlikesinin fazla olduğu; antisosyal kişilik vb. bozuklukların da bireyi alkolle alakalı bozukluklara yatkınlaştırdığı görülmektedir.

Sosyal ve kültürel faktörlerin yanı sıra ailedeki bireylerin alkol tüketme alışkanlığı da çocuğun alkol kullanma davranışına etki etmektedir.

Alkol bağımlısı akrabaların fazlalığı bireyde de alkole ilişkin sorunların fazla olmasını beraberinde getirmektedir.

Akrabalık ilişkileri ve bağımlılık boyutu arasındaki ilişkinin araştırılması halen devam etmektedir.

Kimi sosyal alanlar da bireyin alkol tüketimini arttırıcı rol oynamaktadır. Sosyal olarak beklentinin bu yönde olması, ortamda alkol kullanımının normal karşılanması alkol tüketimini arttırmaktadır.

Yakın zamanlarda alkol tüketiminin çok fazla olmasının bünyeye zararları hususunda eğitim kurumlarında verilen eğitimler vasıtasıyla alkol tüketiminin azaltılmasına yönelik çalışmalar da yapılmaktadır.

Alkol bağımlılığı, kronik ilerleyici ve hatta ölümcül bir hastalıktır.

Bağımlılıkların genelinde olduğu gibi aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Sıklıkla, aşırı miktarlarda içmek

Tıbbi, psikolojik ve sosyal sorunlar oluşturmasına rağmen içmeye engel olamamak

İçilen alkole tolerans gelişmesi

İçilen miktarın azaltılması veya tamamen kesilmesi ile yoksunluk belirtilerinin oluşması

Alkol bağımlılığı, başlama, sürdürme, psikopatoloji ve diğer fakörler göz önüne alındığında bazı farklılıklar olduğu görülmüştür. Bu farklılıklardan yola çıkarak alkol bağımlılığı alt tipleri aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır.

Tip-A Alkol Bağımlılığı: Bağımlılığın geç yaşlarda başlangıç gösterdiği, çocukluk çağına ait risk faktörü sayısının az olduğu, alkolle ilişkili bozukluk ve görülen psikopatolojinin az olduğu tiptir.

Tip- B Alkol Bağımlılığı: Bağımlılık şiddetinin daha yüksek olduğu, çocukluk çağı risk faktörlerinin daha çok olduğu tiptir. Alkol ilişkili bozukluklar erken başladığı gibi daha fazla psikopatoloji vardır. Aile hikâyesinde alkol kötüye kullanımı daha sıktır, birden çok madde kullanımına sık rastlanır, sık alkol tedavisi öyküsü ve çok sayıda stres faktörü söz konusudur.

Kişinin alkol bağımlılığının olup olmadığı doktorun fiziksel muayenesi ve bazı testlerden sonra elde edilen emareler ve bulgularla ortaya çıkmaktadır. Bu emare ve bulgular; Arkus senilis, kırmızı burun, palmar eritem, parmaklarda sigara yanıkları, karaciğerde de ağrısız büyüme, üst abdominal bölge ağrıları, kuvvet ve hislerde azalma, kol ve bacaklarda zayıflama, laboratuvar bulguları GGT’de yükselme, MCV’de düşme, trigliserid, ürik asid ve üre de yükselme olarak sıralanabilir.

Vücuda alındığından itibaren alkol, hızlı bir biçimde mide ve ince bağırsakta emilerek kana karışır.

Karaciğerde enzimler yoluyla metabolize olur. Alkolün yalnızca bir miktarı karaciğer tarafından metabolize edildikten sonra, geri kalanı vücutta dolaşmaya devam eder. Bu sebepten, alkolün vücuttaki etkisinin yoğunluğunu tüketilen alkol miktarı belirler.

Kan alkol düzeyine göre (%mg) olarak alkolün davranışsal etkileri şunlardır:

50-80            Keyif harekette kusurlar

80-100          Nistagmus (göz bebeklerinde oynama)

100-200        Yürümekte zorluk, duygusal bozukluklar (öfke, ağlama vb)

200-300        Şaşkınlık, konuşma bozukluğu, unutkanlık

300-400        Koma

400-500        Solunum depresyonu

> 500            Ölüm

Alkolün tesirinin en fazla olduğu yerin beyin hücreleri olması nedeniyle etkisi ilk olarak hareketlerde fark edilir. İlk yıkıldığı yer olan karaciğerde de kimi farklılıklara ve lipid düzeyinin yükselmesine neden olmakta, şeker metabolizmasını bozarak pankreas hücrelerine, vitamin ve besin değeri olan yiyeceklerin sindirilmesine mâni olmakta; sindirim sistemi hücrelerine, hafıza bozukluğu, uyku düzensizliği, dürtü kontrolsüzlüğü gibi sorunlara neden olup beyin hücrelerine zarar vermektedir. Bünyede meydana gelen bu sorunların bir kısmı alkol tüketimi bırakıldığı takdirde son bulmaktadır.

Alkol alımının durdurulması veya azaltılmasından birkaç saat veya gün sonra ortaya klinik olarak çekilme belirtileri çıkar. Yoksunluğun emareleri; terleme, nabız artması, titreme, huzursuzluk, sürekli hareket halinde olma, uykusuzluk, asabiyet, bulantı, kusma, geçici hallüsinasyondur.

Deliryum Tremens

Alkol çekilme belirtilerinin en ağır olarak görüldüğü durumdur. Alkol kesimini takriben 24 – 48 saat sonra, titreme, denge ve dikkatin bozulması, terleme, iştahta azalma ve çarpıntı ile başlar. Hasta giderek şaşkınlaşır, bilinci bulanıklaşır ve duraksamadan ilgisiz bir biçimde konuşmaya başlar. Bu duruma panik, kızgınlık ve saldırganlık eşlik edebilir. İşitsel, görsel ve duysal varsanılar görür, hisseder, duyar ve sara nöbeti geçirebilir. Acil tıbbi bakım sağlanması gereken bu durumda, hasta uzun süren uykudan sonra kendine gelebileceği gibi kalp yetmezliği, iltihaplanmalar, şok, kaza sonucu ölebilir veya kalıcı beyin hasarı yaşayabilir.

Alkolden kaynaklı bozukluklar birkaç hastalığı kapsayabilmekte; bireysel olgularda psikososyal, kalıtımsal, hareketsel etmenler diğer faktörlerden daha önemli olabilmektedir. Bu etmenlerin belirlenmesi, hastalık belirtilerinin değerlendirilmesi ile kişiye uygun tedavi seçeneklerinin belirlenerek tedavi planı yapılır. Hasta ve hasta yakınları bu konuda bilgilendirilir.

Alkol bağımlılığının tedavisi profesyonel olarak alınacak yardımla mümkündür. Bu yardımın ilk kısmı alkol kullanımının kesilerek ortaya çıkacak yoksunluk belirtileri için uygun tıbbi yardımların yapılması ve ilaç kullanılmasını kapsar. İkinci kısım rehabilitasyon sürecidir.

Bireyin yoksunluktan kurtulmasının akabinde alkol almadan yaşama adapte olabilmesi için bireye gerekli bilgi ve becerileri kazanması amaçlanır.

Arınma (detoksifikasyon) süreci ile başlayan tedavi yatarak olabileceği gibi ayataktan takip ile de mümkündür. Tedavi, kişinin sosyal ve iş hayatını olumsuz etkilememesi için hastaneye yatmadan direkt ayaktan sürdürülebilir. Lakin tedavi birçok defa sonuca ulaştırılamamışsa, hastanın hayatını tehlikeye sokacak yoksunluk halleri mevcutsa, hasta içmeyi sürdürdüğü takdirde hayatını zora sokacak tıbbi haller varsa, ruhsal hastalıklar mevcutsa, kullandığı başka kötü maddeler varsa, hastaya destek olacak kimse yoksa hastanın hastaneye yatırılıp tedavi görmesi gerekmektedir.

Detoksifikasyon, tedavide ilk basamaktır. Tedaviye uyumun sağlanması, iyileşme güdülenmesinin korunması ve değişime istekliliğin sürdürülebilir kılınması için psikoterapi gereklidir. Bireysel ve grup psikoterapileri ile bu süreç desteklenir.

Detoksifikasyon, psikoterapi ve ilaç tedavisi alkol bağımlılığı tedavisinde önemli yapı taşlarıdır.

Kendi hür irademle iki sene kadar alkol kullanmamaya karar verdiğimi ifade etmek isterim.

Barış, esenlik ve bilimle yaşayalım.

Evrimsel Psikiyatri ve Atatürk kitapları da yolda…

Mehmet Kerem Doksat – Tarabya - 02 Mayıs 2018

Okumaya devam et
  2994 Hits
  0 yorum
2994 Hits
0 yorum

ERKEK OLAN KADINLAR

Sevgili Mekâncılar,

 

Özgürlükleri için erkek olan kadınlar Arnavutluk’un yeminli bakireleri olarak anılıyor. Erkek olan kadınlar aslında aramızda yaşıyorlar ama çoğu bunu gizliyor

 

‘Burneşalar’ veya ‘yeminli bakireler’, üzerlerindeki cinsiyet temelli baskıdan kurtulmak için  yaşamlarına “erkek” olarak devam etmeyi seçen Balkan kadınlarına verilen isim.

 

Dünya, bu cesur kadınları Ünlü Fotoğrafçı Jill Peters’in çektiği fotoğraflar sayesinde tanıdı.

15. Yüzyıl’da beri bazı Balkan topluluklarında uygulanan kanunlar gereği kadınlar seçme ve seçilme, araba kullanma, para kazanma ve pantolon giyme gibi haklardan mahrum bırakılıyorlar.

Peters ayrıca, bu topluluklardaki kadınların kocalarının mülkü olarak düşünüldüğünü ifade ediyor.

Ancak bağımlı ve esaret altında bir hayatı yaşamak yerine cinsiyetlerini reddedip cinsellikten feragat etmeyi tercih ederek toplumun dayattığı bu normlara karşı çıkan kadınlar da var.

Burneşalar, erkeklere tanınan haklardan yararlanmak için; giyim tarzlarını ve isimlerini değiştiriyor, saçlarını kısaltıyor, hatta erkeksi hareketler benimsiyorlar.

Bütün bunlardan sonra yapmaları gereken nihai şey ise bütün hayatları boyunca bakire kalacaklarına söz vermeleri.

Son yıllarda, Arnavutluk’ta kadınların elde ettiği hakların artmasıyla çoğu küçük köylerde yaşayan sadece 30 Burneşa kaldı. Fakat yeminlerine son derece bağlı olan bu kadınlar, yine de yaşadıkları hayattan vazgeçmeyi düşünmüyor.

Peters bu durumu “Arnavutluk bir kadın başkan tarafından yönetilse bile Burneşalar erkek olarak yaşamaya devam edecektir,” sözleriyle açıklıyor.

Peki, Türkiye’de erkek iken cinsiyet değiştiren kadınlar yok mu?

Çıkın bazı semtlere, özellikle de İstiklâl Caddesi’ne yahut Taksim’e.

Oralardaki gizli saklı fuhuş yapılan, uyuşturucu ve uyarıcının pek çoğunu yasal veya yasadışı yoldan alıp kullanan…

Sadece belli bir etnik gruba mensup olanların girebildiği gay bar yok mu? Var. Giriş 25 TL, çıkış muhtemelen milyarlar!

Yasalılar, baskılar ve zulüme rağmen onlar da aramızda yaşıyorlar. Transvestistler, ameliyatla kadın yahut –daha az oranda olsa da, erkekken kadın olanlar…

Psikiyatrlar bu insanlara karşı da eşduyum ve sükûnetle yaklaşır ve asla yargılamazlar.

***

Bilimle, barışla ve ayrımcılık yapmadan yaşanan, demokratik bir ülkede yaşıyoruz.

Ruh hekimleri herkese eşit mesafeden bakar ve asla onları yargılamazlar.

Uzaklardan bir örnek vermeyi tercih ediyorum: Tibet’te hâlâ poliandri var; yani bir kadın birkaç erkekle evlenebiliyor.

Türkiye’de ise pek çok transseksüel var. Hayvanlarda bonobolar arasında çok yaygın, bu sebeple onlara hayvanat bahçelerine rastlayamıyorsunuz.

***

Bu kişiler hasta değil, hepimiz gibi insandırlar.

Onları dışlamamak ve onarım terapisi veya benzeri şeyleri uygulamamak lâzım.

***

Bilhassa erkek eşcinsellerin dinî inancı kuvvetli olanlar bir egoya yabancı (ego distonik) dönemden geçerler.

Bizlere düşen onları dışlamadan yaklaşıp, yönelimleriyle barıştırmaktır.

Teşhir etmemek için isim vermiyorum ama biraz mor ışıklı barlara, gizli saklı mekânlara takılmak yeter.

Johannesburg’a yaptığımız seyahatte pek çok böyle insan ve akrabamız olan maymun gördük.

Akıl insana rehberlik yapar, bilim yol gösterir, güzellik de onu süsler…

Mehmet Kerem Doksat – Tarabya –  28 Şubat 2018

Okumaya devam et
  2623 Hits
  0 yorum
2623 Hits
0 yorum

DİYET

Sevgili Mekâncılar,

Marsilya’daki seyahatimizden yeni döndük. Her ırk, din ve etnik gruptan insan orada barış içerisine yaşıyor.

Fransız Rivierası da diyebileceğimiz bu şehirde sadece bir milyon kişi yaşıyor ama refah seviyeleri çok yüksek.

***

Dönüşte uçaktaki ikram –alkollü içkiler de dâhil- mükemmeldi ama ben sadece ayran ve Diyet Cola içtim çünkü pazı adalesinden yapılan Victoza Ampul’ü tekrar yaptırmaya başladım.

Bu ilacı kullanırken maazallah büyük abdestiniz gelirse diye tedbirli olmanız gerekiyor.

Tabii ki bunu kendim almadım; tartışmasız Türkiye’nin en iyi Diyabet ve Endokrinoloji Uzmanlarından biri olan Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva daha önce de tavsiye etmişti.

İlk kullandığımda 18 kilo vermiştim. Bu ilacı kullanırken ağzınızdan bir mikrogram bile şeker (karbohidrat) bile girerse derhâl ishal yaparak caydırıcı bir etki de sağlıyor. Sekreterimden ne kadar diyabetikler için imal edilmiş ürün varsa aldırmasını rica ettim.

can ataklı ile ilgili görsel sonucu

 

Diyabetim yok, bir yanlış anlaşılma olmasın ama hiç olmazsa 50 sene daha

yaşayıp- son bilimsel araştırmalar bu sürenin 200 seneye kadar

uzayabileceğini gösteriyor- hem Atatürk’ümüzü anlatan bir kitabı, hem de

Evrimsel Psikiyatri’yi olabildiğince anlaşılabilir bir lisanla yazıp yayınevine

göndermek. Kırmızı Kedi’den aradılar, bir de Sayın Hasan Alter var.

Bu sefer birazcık da olsa kâr edebilmeyi istediğim için epey emek harcıyorum.

***

Seneler önce Büyük Kulüp’te bir konferansta tanıştığım Diyetisyen Canan Uysal’ın verdiği diyet listesine de harfiyen riayet ediyorum.

***

Daha KKTC’ye ve muhtemelen Bakü’ye ve diğer Avrupa ülkelerine seyahat etmeyi planlıyoruz Neslim’le

***

Değerli arkadaşım Sabri Kurdoğlu’nun tavsiyesine uyup, Classis Golf Century Clup üyeliğime son verdim ama diğer bütün âzâlıklarım devam ediyor.

***

Alkollü içkiden vazgeçmem için sadece irademi kullandım ve en az iki sene ağzıma koymayacağım ve 90-100 Kg civarına düşecek, bütün diğer sosyal faaliyetlerime devam edeceğim.

***

Atatürk Havaalanı bir süre sonra Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, İstanbul'da 3. Havalimanının yolcu hizmetlerinin faaliyete geçmesiyle Atatürk Havalimanı’nın kademeli olarak kapatılacağını belirtti.

Arslan, Osmangazi Köprüsü'nde fiyat indirimiyle köprü geçişlerinde yüzde 30'luk artış olduğunu söylemiş.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, NTV’nin gündeme ilişkin sorularını cevaplamış.

3. havalimanı çalışmaları hakkında bilgi veren Arslan, “1,5-2 ayda bir ziyaret ediyorum. Bugün yüzde 40’lar mertebesinde inşaatın gerçekleşmesi, yaklaşık 22 bin 500 arkadaşla birlikte üç vardiya çalışılıyor. Yazın bu sayı 30 bine çıkacak. Hedef 2018 ilk çeyrekte birinci fazı açmak.

Umduğumuz gibi hızlı ilerliyor. Bulunduğu coğrafya zor” demiş. 

Atatürk’ün Manevi Kızı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pistin inşaatının sürdüğünü belirten Bakan Arslan “yeni İstanbul Havalimanı'nın uçuş koridoru Atatürk Havalimanı ile aynı. Yolcu hizmetleri anlamında açılış sonrası geçiş süreci bittikten sonra hizmet tamamen yeni havalimanından verilecek. Yangın, sağlık gibi uçaklar hariç tamamen İstanbul'a hizmet edecek yeni bir alan olacak. Net olan bir şey var ki, Atatürk Havalimanı ile yeni havalimanı birbirine alternatif değil. Atatürk Havalimanı, kademeli olarak kapatılacak” diye konuştu.

***

“KANAL İSTANBUL'DA FİNANS MODELİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Arslan, Kanal İtanbul projesiyle ilgili olarak şunları söyledi: "Bİrçok alternatif çalışıldı, belli bir aşamaya gelindi. Bu projenin finans modelini kurgulamaya çalışıyoruz. Hedefimiz yöntemin adını koyup, inşaatını başlatacak süreçleri başlatmak. Modern bir şehir kurmayı planlıyoruz. Birçok bakanlık birlikte çalışıyoruz."

 

"OSMANGAZİ'DEKİ İNDİRİMLE GEÇİŞLER YÜZDE 30 ARTTI"

Köprü ve otoyollara yapılan fiyat artışlarıyla ilgili olarak Bakan Arslan şöyle konuşmuş: "1 Ocak'ta fiyatlar Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün fiyatı güncellendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde biz bazı yıllarda enflasyon oranında zam yaptık, bazı yıllarda masraflar yaptık. Bunlar fiyatlara giydirilemedi. Her iki köprüde de ciddi yenilemelere gittik. Yasal mevzuat da fiyatın yansıtılmasını öngörüyor. 4,75 olan ücret 7 lira oldu. Osmangazi Köprüsü de diğer otoyollar gibi olmakla birlikte İzmir'e kadar bu projeyi devam ettirmemiz gerekiyor. Bunu bütün olarak değerlendirmemiz gerekiyor. İnsanlar Osmangazi Köprüsü'ne geldiklerinde para mı vereyim, körfezi mi dolaşayım algısı var. Köprü çok daha elverişli ve uygun, fiyatı da onun için düşürdük. Geçişler çok daha artsın diye fiyatı düşürdük. Fiyat ayarlaması sonrası yüzde 30'luk bir artış var köprüdeki trafikte. "

 

"AVRASYA TÜNELİ'NDE GÜNLÜK GEÇİŞLER 26 BİNE GELDİ"

Ulaştırma Bakanı, Avrasya Tüneli'ndeki geçişlerle ilgili "Açılış sonrası ilk günler 20 binlerin üzerinde rakam geçti. Daha sonra düşüş oldu ama bugün 26 binlere geldi. İnsanlar Avrasya'yı kullandıkça bağlantı yollarını öğrendikçe trafiği artacak" şeklinde konuştu. 

Yerli arama motoruyla ilgili çalışma yaptıklarını hatırlatan Arslan, “Bunu geliştirmek istiyoruz. Bizim değerlerimize uygun bir altyapıyla oluşturmayla ilgili çalışma sürüyor. Yerli e-posta sistemi kurarak verilerin ülkede kalması çok önemli. Kamu entegre veri merkeziyle ilgili etüt çalışması başlattık” demiş. 

***

Şimdi merak ettiğim şey, bu “çılgınca projeden” kimler nemalanacak ve gene kimler bu sayede servetlerini arttırıp, daha çok göz önünde olmaları için teşvikler ve krediler alacak?

***

Türkiye’de yarın ne olacağını bilmeden yaşıyoruz ama hayat da, evrim de devam ediyor.

***

Bizler kalıcı olarak bir yere gitmeyeceğiz ama mesela ünlü modacı, “yamak” rumuzlu Barbaros Şansal’la en son Atatürk Havaalanında görüştüğümüzde bana yeni cep telefonunu verdi ve uzun süre İsviçre’de yaşayacağını söyledi!

***

Gerek tanıdıklarımdan, gerekse eski hastalarımdan bir kısmı da özellikle Batı Avrupa ülkelerine veya Kanada’ya gittiler…

***

Neslim’le ben ilke olarak buradayız…

***

Bütün cep telefonları dinlendiği için, önemli görüşmelerde ya kapatın ya da pillerini çıkartın ve pilleri doldururken de mutlaka kendiniz yahut çok güvendiğiniz birisi bu işlemi yapsın.

Aksi takdirde, ruhumuz bile duymadan bylocke yazılımı yüklenirse, Fetöcü diye başımızın belâya girmesi söz konusu olabilir.

***

Ulusal Kanal, Halk TV, National Geographic kanallarında evrimle ilgili programlar ve dokümanterler yayınlanmaya devam ediyor.

***

Baba tarafımdan akrabam olan Sayın Can Ataklı ile bu konudaki söyleşimizi paylaşmak istiyorum; kardeşi Cem de meslekdaşımızdır.

***

Bilim, sanat, edebiyat, dostluk, ketumiyet ve diğerkâmlık (özgecilik) rehberimiz olsun ve dilerim bu Aziz Millet Dünya durdukça payidar olsun.

Mehmet Kerem Doksat – Tarabya – 19 Şubat 2018

Okumaya devam et
  2720 Hits
  0 yorum
2720 Hits
0 yorum

Marsilya İzlenimleri

Sevgili Mekâncılar,

Demokrasinin beşiği olduğu Fransa’nın Marsilya şehrindeyiz. Burada sadece bir milyon kişi yaşıyor ve hemen hepsi Katolik.

Yani son derecede medeni bir şehir… Türk Hava Yolları’nın personeli gayet iyi hizmet veriyor ve hotsundan hostesine kadar hepsi de çok nazik.

Oldukça sofistike bir restorana gittik, bir baktık havyar ve çok güzel şaraplar…

Bu aralarda Neslim de ben de vatan hasreti içindeyiz.

Buradan görebildiğim kadarıyla perestişkârı olduğum Prof. Dr. Selçuk Erez ve kızı Yeşim Erez yeni bir kitap yayımlamışlar.

Ziyadesiyle memnun oldum ve vatanımı nasıl özlediğimi fark ettim.

Bakalım Hürriyet’in Kelebek Ekinde tıbbi makalelerim yayınlanacak sanıyorum.

Bu arada Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını de anlatan ve Evrimsel Psikiyatri Kitabını ve ihmal etmeden yayın hayatıma devam edeceğim.

Doğru, ABD’nin Başkanı Trumph Evrimi sevmiyor ama ben gene de Evrimsel Psikiyatri Kitabımı yazacağım evrim devam ediyor.

Burada hepimiz Türkiye’yi ve herkesi çok özledik.

Taksicinim teki Katolik’ti ve kendisine buradaki politik rejimin ne olduğunu surdum.

Şoförlerden biri Müslüman’dı biri de Katolik…

Buradaki rejimin ne olduğunu sorunca gülümsedi ve Demokrasi” dedi.

Tabii ki bu ülke demokrasinin beşiği…

Türkiye’ye döner dönmez biz de Atatürk Hava Limanından vatana girecek ve hayatımıza devam ediyor olacağız.

Şimdilik bu kadar, nedense bazıları bu aziz vatanı terk ediyor.

Biz ise kalıcıyız.

Herkesi çok özledik.

Sevgi bilgi ve evrimle kalın.

 

Mehmet Kerem Doksat – Marsilya – Fransa -16 Şubat 2018

Okumaya devam et
  1560 Hits
  0 yorum
1560 Hits
0 yorum

ÖZAY GÖNLÜM

Sevgili Mekâncılar

Özay Gönlüm, 5 Şubat 1940’ta Denizli’de doğdu.

Türk Halk Müziği Sanat sanatçısıydı.

Repertuvarı Ege Bölgesi ve özellikle de Denizli yöresi ile özdeşleşmiş ve mizahi unsurlara yer verdiği çalışmalarının ustalığı ve derinliği zamanla fark edilmeye başlanan Türk Halk Müziğinin üstatları arasında kabul edilir. 

Ailesi Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Kızı l Kızılcabölük beldesindendi.

özay gönlüm ile ilgili görsel sonucu

 

1953 yılında başladığı Denizli Erkek Sanat Enstitüsü’nde farklı kişiliği ve müziğe yatkınlığı ile okulda sevilen biri oldu.

16 yaşında Türk türkülerinin en ünlü derleyicisi olan Muzaffer Sarısözen’le tanışması kariyerinde belirleyici oldu. 

Ankara Radyosunda Yurttan programıyla sanat dünyasına adım attı.

Belli bir süre Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı “Film Radyo Televizyon Merkezi”’nde çalıştı. 1966’da “yetişmiş saz sanatçısı” olarak Ankara Radyosu'nda çalışmaya başladı.

Özellikle Denizli yöresinin türkülerini, sesi ve sazı ile mikrofonlara taşıdı.

Çalıp söylediği Ege türküleri kadar, taklit yeteneği, şovmenliği, fıkraları ve kullandığı Denizli şivesiyle folklora zenginlik kattı.

1960'larda sahneye de çıkan sanatçı, 1973'ten itibaren düzenli şekilde İzmir Enternasyonal Fuarı’nda sahne aldı.

Başta Bodrum’un alâmetifarikası Zeki Müren olmak üzere pek çok ünlüyle aynı sahneyi paylaştı.

1963’te Kütahyalı olan Ayten Hanım ile evlendi. Bir  Yeşilçam filminde başrolde oynadı. Türkiye Radyo ve Televizyonunda ziraata ve çocuklara yönelik programlarda yer aldı.

Kültür Bakanlığı Halk Müziği (HAGEM Kültür Bakanlığı Repertuar Kurulu üyeliği) yaptı.

Son televizyon programı TRT-1'deki “Türk Halk Müziği İstekleri” oldu.

Radyo oyunlarında ve tiyatrolarında roller alan Özay Gönlüm, radyo ve TV'lerde yayınlanan Nineden Mektuplar tiplemesiyle çok sevildi.

En sevilen türkülerinden biri olan “Çöz de Al Mustafa Ali” türküsünü, “fişini de Al Mustafa Ali” diye de seslendirerek, halkı fiş (vergiye yönelik makbuz) toplamaya davet etmesiyle sosyal bilincini gösterdi.

Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Çin ve Hindistan’da konserler veren Özay Gönlüm, başta Denizli ve Kütahya yöreleri gelmek üzere pek çok yöreden 3400'den fazla türkü derledi.

Özellikle, “Denizli'nin Horozları (Çil Horoz), “Çöz de Al Mustafa Ali”, “Sultan Seccadesi”, “Asmam Çardaktan”, “Cemile'min Gezdiği Dağlar Meşeli”, “Osmanım’ın Mendili”, “Adım Adım Denizli'nin Yolları”, “Şu Dağlar Tepe Tepe" gibi türküleriyle tanınıyordu.

Teatral yeteneği, yöresel icra tekniği, vokal yorumu ve yaren adını verdiği üçlü sazı ile Türk Halk Müziğinde bir ekol oluşturdu. Bağlamanın yanı sıra cura ve tambura  tekniğine de çok önem vermiş, Ege yöresinde Ramazan Güngör’den Hamit Çine’ye kadar birçok curacı ile çalışmış, katıldığı programlarda her boydan cura çalmıştır. 

Yaren adlı enstrümanı ile cura, bağlama ve çöğürü  bir araya getirdi.

Türküleriyle 34 yıldır takdir toplayan Özay Gönlüm, 2 yıl akciğer rahatsızlığıyla yaşadı. 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Kliniği'ne tedavi amacıyla yattı.

Ancak hastalığa mağlûp olarak 1 Mart 2000’de hayata gözlerini yumdu.

Mezarı Cebeci Asrî Mezarlığındadır.

Eşi Ayten Hanım'dan iki kızı vardır.

Eserleri

30 civarında 33’lük/45’lik, 30 kadar kaset ve 200 türkünün derleyicisi veya kaynak kişisi.

Eski 45’likleri ve uzunçalarları birinci el piyasasında bulunmamaktadır.

***

En güncel derleme, Kalan Müzik tarafından 2005 yılında piyasaya sürülmüş olan ve 2 kompakt disk, 2 kaset ve kitapçıklardan oluşan “Özay Gönlüm” kolleksiyonudur.

Ayrıca 2001 yılında Anadolu Müzik tarafından piyasaya sürülmüş “Yaren” isimli kasetini bulmak mümkündür.

***

En tanınmış türküleri arasında aşağıdakiler sayılabilir:

Elif dedim be dedim

Evlerinin önü bulgur kazanı (Adım adım Denizlinin yolları)

Arabaya taş koydum

Asmam çardaktan

Denizli’nin horozları

Derbent Deresi

Ninenin mektubu, Çil Horoz

Çöz de al Mıstıvali

Cemilemin gezdiği dağlar meşeli

Tepsi tepsi fındıklar

Sobalarında kuru da meşe yanıyor

Karahisar kalesi

Hatçam çıkmış gül dalına

Dağların başındayım

Elindedir bağlama

Gıcır gıcır gelir yarın kağnısı

Manisayla Bergamanın arası

Onikidir şu Burdur’un dermeni

Hıkkıdık duttu beni

Evren köy

İki keklik

Gımıldanıver

Bağlamamın Dügümü

 ***

Atatürkçü ve milletini çok seven bir sanatçıydı.

Allah rahmet eylesin.

Aziz Vatanımız gene pek çok badireler atlatmakta ama bu millet bunları da hâlleder.

Ünlü Dermatolog, tevazuu ile nam salmış Prof. Dr. Kolsuz Agop da rahmete kavuşmuş…

kolsuz agop ile ilgili görsel sonucu

***

Sevgililer Gününüz kutlu olsun... 

En son Fenerbahçe Spor Kulübü’nün düzenlediği kongrede karşılaşmıştık.

Sevgiyle, kardeşlikle, bilimle ve evrimi anlamaya çalışmaya devam ederek yaşayalım.

Dilerim öyle olur.

Mehmet Kerem Doksat -14 Şubat 2018 - 14 Şubat 2018

Okumaya devam et
  2208 Hits
  0 yorum
2208 Hits
0 yorum