Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

3. Ulusal Tıp Günleri (3. UTG), 30 Kasım-02 Aralık 2012 Kütahya

Dr. Fazıl Doğan

3. Ulusal Tıp Günleri (3. UTG)

30 Kasım-02 Aralık 2012 Kütahya

 

KONGRE MERKEZİ

Yoncalı Termal Otel

Tavşanlı Yolu 16. Km Yoncalı/Kütahya

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://ulusaltipgunleri.com/

www.twitter.com/ulusaltip

 

30 Kasım – 2 Aralık 2012 Kütahya

 

PROGRAM

 

30 Kasım   2012 Cuma

11:00 Eskişehir Köprübaşı Ziyareti

13.00 Açılış: Prof. Dr. Recep Akdur 3. UTG Başkanı.

13:15 – 13.30 Dr. Fazıl Doğan’ın Yaşamı: Ali Duyan ECDAT-EMET Cevizdere Araştırma Derneği Başkanı.

13:30-14:00 Prof. Dr. İ. Hamit HANCI: Kuvay-i Milliyye Destanı (Müzik-Slayt-Şiir Gösterisi).

14:00-14:30 Ara


14:30-15:30 Konferanslar-1

Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Recep Akdur, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD.

-Uz. Dr. Erkan Balkan, Ankara Atatürk D. Hastanesi: Balkan Savaşının (1912-13) 100. Yılı dolayısıyla “Balkan Savaşında Sağlık”.

-Prof. Dr. Kerem Doksat. Psikiyatri Uzmanı. Millet Olmak Ne Demektir?

-Yrd. Doç. Dr. Zehtiye Füsun Yaşar, Emekli Öğretim Üyesi. (MAKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü): Ülkemizde Kadının Konumu.

-Uz. Dr. Ülkümen Rodoplu, Avrupa Acil Tıp Birliği Başkan Yardımcısı: Türkiye’de Doktor Olmak...

15:30-15:45 Ara

15:45-16:45 Konferanslar-2

Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Kerem Doksat, Psikiyatri Uzmanı.

-Prof. Dr Recep Akdur: “Günümüzde Hekim ve Hasta Hakları Denklemi” Sağlık Alanı Haklarında Çağdaş Paradigma.

-Uz. Dr. Neslim Doksat, Çocuk Ruh Sağlığı Uzmanı: Bağlanma Teorisi.

-Yrd. Doç. Dr. Suavi TUNCAY, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Uluslararası Türkbilim Dergisi Editörü: İletişim Psikolojisi ve Toplumsal Şiddetin Algılanmasında Kurumsal Yapıların Rolü.

-Yrd. Doç. Dr. Serap Selver, Kipay Muğla Üniversitesi Fethiye Sağlık YO: Bakımın görünmez eli “Duyarlılık”.

16:45-17:00 Ara

17:00-17:45 Konferanslar-3

Kolaylaştırıcı: Uz. Dr. Neslim Doksat, Çocuk Ruh Sağlığı Uzmanı: Bağlanma Teorisi.

-Yrd. Doç. Dr. Burcu İlkay Karaman: Dokuz Eylül Üniversitesi Dilbilimi Bölümü Edebiyat Fak. “Türkçe Tıp Terimlerinin Barındırması Gereken Nitelikler”.

-Ziraat Müh/Ebe Yeliz Çatak: Agroterorizm.

-Prof. Dr. Akın Yıldız: Bir Cumhuriyet Öğretmeni. Kısa sunum.

-Arzu Kanlı: Dilbilim ve Psikiyatri.

 

18:30 Akşam Yemeği / Canlı Müzik

19:30

Kütahya Akoluklar Zeybek Grubu Gösterisi (Kâmil Gündüz’ün Katkılarıyla).

 

Program 1 Aralık 2012 Cumartesi

08:30 -09:30 Konferanslar-4

Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Uğur Koca, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi. Anestezi ve Reanimasyon AD.

-Esra Çelik ve Sevim Nur Ünv. Dokuzeylül Tıp Fak.: GençTıbbiyeliler.  

-Hilal Arslan, Dokuzeylül Tıp Fak.: Akıllı projeler.

-Dr. Ozan UZKUT, Antalya Tabip Odası: Mobbing.

-Uz. Dr. Canan YÜKSEL, Ordu DH: Tıbbî Uygulama Hatalarında Bilirkişilik.

09:30 – 09:45 Ara
09:45 -10:45 Konferanslar-5

Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Gürkan Ersoy, Dokuzeylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD.

-Prof. Dr. P. Sema AKA (Bağımsız Araştırmacı) - Prof. Dr. Yavuz Sinan Aydıntuğ, (Gülhane Askerî Tıp Akademisi Ağız Diş Çene Hastalıkları Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı): Adlî Diş Hekimliği Tarihi.

-Dr. Hüseyin Bekir, Yunanistan: Osteoporoz, çağımızın “sinsi” hastalığı.

-Doç. Dr. Uğur Koca, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon AD: Sağlık: Küba ve Biz.

10:45-11:00 Ara

 

11:00-11:50 Konferanslar-6

Kolaylaştırıcı: Yrd. Doç. Dr. Serap Selver Kipay, Muğla Üniversitesi Fethiye Sağlık YO.

-Uz. Dr. Mustafa Dinler: Hekimler ve Sağlık Çalışanları İçin Hukuk Derneği Termomineral Suların (Kaplıcaların ve İçmelerin) Tıbbî Kullanımı.

-Yrd. Doç. Dr. Dt. Serdar Sütçü: Sağlık Uygulamalarında Revizyon Şart.

-Prof. Dr. Veli Duyan, Ankara Ünv. Sağlık Fak.: Talessemi ve aile ilişkileri.

-Avk. Osman Fırat Turan, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Hukuk Müşavirliği: Nefret Suçları.

11:50-12:30 Yemek Arası

12:30-21:00 Sosyal Program: EMET

12:30 Yoncalı’dan Hareket.

13:30 Cevizdere Şehitler Anıtı’nı Ziyaret.

14:00 Emet’e Hareket.

14:30 Emet Borik Asid Fabrikası’na Gezi.

15:00 Fabrikada Bor ze Gazi Emet'te Millî Mücadele Sunumu.

15:30 Dr. Fazıl Bey’in Emet Millî Müfrezesi Karargâhı Olarak Kullandığı Emet Hanı’nı ve Dr. Fazıl Bey Parkı’nı Ziyaret.

Dr. Fazıl Bey'in ailesiyle tanışma.

17:00 Ecdad-Emet Ceviz Dere Araştırma Derneği Tarafından Emet Pidesi İkramı.

19:00 Emet’ten Yoncalı’ya Hareket.

20:00 Yoncalı’ya Varış.

Program 2 Aralık 2012 Pazar

08:30-09:30 Konferanslar-7

Kolaylaştırıcı: Dt. Dr. Serhat Özsoy. Ortodontist.

-Doç. Dr. Gürkan Ersoy, Dokuzeylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD: Zaman yönetimi, gününüz 30 saat olsun ister misiniz? - Sağlıkçılarda Tükenmişlik Sendromu “Burnout”.

-Uz. Dr. Filiz KÜÇÜK: Cumhuriyet döneminden günümüze kadınlar ve Depresyon, Erkekler ve Deplasman.

-Kamil Gündüz: E.T.K.B Sağlık Tesislerinde Enerji Yönetimi.

-Prof. Dr. Yıldırım Beyatlı Doğan, Ankara üniversitesi Psikiyatri AD: “TAPINAKTAN BİLGİ ÇIKARMA”.

09:30-09:45 Ara

09:45-10:45 Konferanslar-8

Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Yıldırım Beyatlı Doğan, Ankara üniversitesi Psikiyatri AD. 

-Prof. Dr. Kerem DOKSAT: Büyük Patlama’dan Homo sapiens sapiens’e kadar evrimin macerası ve bağlanma sistemleri.

-Dt. Dr. Serhat ÖZSOY: Güzel Bir Gülümseme Her Yaşta Mümkün. Erişkin Ortodontisi.

-Prof. Dr. Nevzat Alkan: Adlî Tıp Kurumu’nda Neler Oluyor?

-Dr. Murat Kemaloğlu: Yunus Terapisi.

09.45-10.00 Ara

10.00-10.30 Konferanslar-9

Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Çimen Olguner, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon AD.

-G. Filiz Tuzcu: Batılıların Değişmeyen “Tarihi Türk Politikaları ve Avrupa Birliği

-Hem. Meral Dölek: Hemşirelikte değişim.

 

10:30-11:30 Genel Değerlendirme ve Kapanış Bildirgesi.

11.30 Domaniç İlköğretim Okulu Halk Oyunları Ekibi.

11:45-13:30 Kütahya Turu

Kütahya Kalesi, Çini Atölyesi, Çini Müzesi, Dönenler Camii, Çinili Cami, Germi yan sokağı ve konakları, Macar evi olarak bilinen Koşut müzesi.

Kütahya’nın Meşhur Güveci ile öğle yemeği için serbest zaman.

Termal Otelde Kalmak İsteyenler İçin Başvuru ve Rezervasyon.

Filiz AKOĞLAN
UYGAR TOURS
Fax      :  0.
312 425 27 83 
Tel       :  0 
312 425 39 72
Web    :  
www.uygartur.com  

533 6892545

 

ttp://www.yoncalitermalotel.com.tr/  

Katılım ücretsizdir 

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Recep Akdur

Kongre Sekreteryası

Prof. Dr. İ. Hamit Hancı

Doç. Dr. Uğur Koca

Doç. Dr. Çimen Olguner

Uz. Dr. M. Ozan Uzkut

Ankara’dan 30 Kasım da Kütahya’ya Gidiş – 2 Aralık’ta Kütahya’dan Ankara’ya. Dönüş Ücretsiz Araç Kaldırılacaktır (Kütahyalılar Dernek Başkanı Nuri Uygun un Katkısıyla).

KÜTAHYA http://www.kutahya.gov.tr  

 

Uluslarası Danışma Kurulu

Doç. Dr. Rasim Arıkan. ABD
Uzm. Dr. Hüseyin Bekir. Yunanistan
Uz. Dr. Vugar Gökçe, Azerbaycan
Prof. Dr. Adalat Hasanov, Azerbaycan
Uz. Dr. Jamal Musayev. Azerbaycan
Dr. Altay Suroy. Kosova.
 

 

Bilimsel Danışma Kurulu

Prof. Dr. Sema Aka

Yrd. Doç. Dr. Mert Akan
Prof. Dr. Nejat Akar

Yrd. Doç. Dr. Eren Akçicek
Prof. Dr. Recep Akdur

Prof. Dr. Ayşe Akın

Prof. Dr. Nevzat Alkan

Dr. Mehmet Altınok

Av. Alper Araz

Doç. Dr. Kemal Arı
Uz. Dr. Ceyhun Balcı

Prof. Dr. İsmail Balık

Uz. Dr. Mete Bayburtlu

Prof. Dr. Oğuz Berksun

Prof. Dr. Ferit Bernay
Uz. Dr. Okan Biçgi

Yrd. Doç. Dr. Hakan Alp Bodur

Uz. Dr. Burak Orhan Boran

Prof. Dr. Bahar Boydak
Prof. Dr. Çağrı Büke

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın
Doç. Dr. Osman Celbiş
Prof. Dr. Suat Çağlayan
Doç. Dr. Deniz Çalışkan
Öğr. Gör. Semra Çelikli
Dr. Hüseyin Çetinel

Prof. Dr. Cemal Çevik

Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu
Prof. Dr.  Kenan Demirkol

Prof. Dr. Yıldırım Beyatlı Doğan
Prof. Dr. Kerem Doksat

Hem. Meral Dölek

Yrd. Doç. Dr. A. Mehmet Efendioğlu

Uz. Dr. Nejat ERGÜN

Doç. Dr. Gürkan Ersoy
Doç. Dr. Mehmet Eryılmaz

Doç. Dr. İrfan Gökçay

Dt. Caner Güleç

Dr. İsmail Güler

Kamil Gündüz

Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu

Prof. Dr. Hanım Halilova

Prof. Dr. Hamit Hancı

Prof. Dr. Alpaslan Işıklı

Prof. Dr. Ahmet Ömer İkiz
Prof. Dr. Ramazan İnci

Prof. Dr. Münci Kalayoğlu

Uz. Dr. Suat Kaptaner

Prof. Dr. Lale Karabıyık

Prof. Güngör Karagüzel

Prof. Dr.Selim Kurtoğlu

Av. Devrim Karakülah

Yrd. Doç. Dr. Burcu İlkay Karaman

Prof. Dr. Himmet Karazeybek

Prof. Dr. Oğuz Kılınç
Yrd. Doç. Dr. Serap Selver Kipay

Doç. Dr. Uğur Koca

Uz. Dr. Selçuk KOÇLAR

Dr. Dt. Deniz Koraşlı

Prof. Dr. Afife Mat

Dr. Setenay Mit

Dr. Mustafa Morkoyun

Dt. Memduh Mazmancı
Yrd. Doç. Dr. Akın Oğuz
Doç. Dr. Çimen Olguner
Prof. Dr. Mustafa Olguner

Dt. Yener Oruç
Doç. Dr. Binnur Önal
Doç. Dr. Hilal Özdağ
Dr. Dt. Bülent Özdoğan
Prof. Dr. Coşkun Özdemir
Prof. Dr. Erdener Özer

Prof. Dr. Serdar Öztürk

Prof. Dr. Ferhan Girgin Sağın 

Vtn. Hekim Adnan Serpen
Prof. Dr. Can Sevinç

Prof. Dr. Ekrem Sezik

Prof. Dr. Bingür Sönmez
Dr. Hem. Dilek Sunmaz

Yrd. Doç. Dr. Serdar Sütçü
Prof. Dr. Hakan Şatıroğlu
Yrd. Doç. Dr. Melih Tınal
Uzm. Dr. M. Tanju Topçu
Yrd. Doç. Dr. Suavi Tuncay

Av.Osman Fırat Turan
Prof. Dr. Neclâ Tülek

Uz. Dr. Suat Tülek
Prof. Dr. Hakan Tüz
Yrd. Doç. Dr. Neşe Nur User

Nuri Uygun

Yrd. Doç. Dr. Nezih Varol

Uz. Dr. Cezmi Yavuz

Uz. Dr. Azem Ülkü
Prof. Dr. Yener Ünver

Yrd. Doç. Dr. Serpil Yaylacı

Yrd. Doç. Dr. Ali Yıldırım

Prof. Dr. Akın Yıldız

Prof. Dr. Osman Şadi Yenen

Prof. Dr. Erdem Yeşilada

Prof. Dr. Fuat Yöndemli

Uz. Dr. Canan YÜKSEL
Prof. Dr. Nazmi Zengin

MUHTEŞEM SÜLEYMAN HAKKINDA UNUTULMUŞ BİR GERÇEK DE...
PSİKANALİZ YANILGISI-3!

Related Posts

 

Yorum

Already Registered? Login Here
Şu ana kadar herhangi bir yorum mevcut değil