Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

ALLAH NEDİR?

Başlığı görenler benim "kafayı yediğimi" düşünebilir.

Şimdilik hayır.

Sâdece, bana özel mesaj yollayan bir ziyaretçimle olan muhavereyi nakledeceğim; okuyunca, başlığın ne olup olmadığı ortaya çıkacak sanırım.

***

Sayın Kerem Doksat Hocam,

Yazılarınızı ve sizi www.keremdoksat.com sitenizden takip etmekteyim. Felsefeye ve bilime ilgi duyan biriyim. Bir süredir üzerinde düşündüğüm ve işin içinden bir türlü çıkamadığım bir konu var. Eğer izin verirseniz onu sizinle paylaşmak ve fikirlerinizi almak isterim. Değerli zamanınızı almadan kısa da olsa cevap verirseniz çok mutlu olacağım Sayın Hocam. Aşağıda sorumu bulabilirsiniz:

1. Sonsuzluk dışı olmayan, bu anlamda sınırları olmayandır. Ve sonsuzluk tanımlanamaz, tanımlanabilen sonlu olanlardır. Bu durumda sonsuz nötr olan kutupsuz olandır, toplamı sıfırdır, bir yöne eğilimi yoktur, sıfatları yoktur. Sonsuzluk tanımlanamaz evet ama sonsuzluğa nötr veya kutupsuz dediğimiz zaman da bu bir tanımlama oluyor. Sonsuzluk hakkında konuşmaya düşünmeye başladığımız anda tanımlama yapmış oluyoruz. Ona bir şekilde sıfat yüklüyoruz. Tanımlama yapmadan ne konuşabiliyoruz ne de düşünebiliyoruz. Hâttâ öyle ki sonsuz tanımlanamaz derken bile aslında onu tanımlamış oluyoruz. Ne yaparsak yapalım bir tanımlama var işin içinde. Ama tanımlamak da yanlış. İşte paradoks ve kafamı karıştıran nokta bu.

2. Vahdet-i Vücûdun anlattığı Allah ile sonsuzluk sizce örtüşüyor mu? Yani Allah = Sonsuzluk mu sizce? Allah hakkında bir yandan 99 sıfatı olduğu söylenir, bir yandan da "Allah tüm isim ve sıfatlardan münezzehtir" denilir tıpkı sonsuzluk gibi. Ama münezzeh olmak da en nihâyetinde bir sıfattır. Buralarda çelişkiler yok mu? Ayrıca Tanrı için eğilimi ve sıfatı yok dersek (sonsuzda olduğu gibi) bu sefer onu durağan yapmış oluruz, burada da bir eksiklik var sanki. Fakat O'nu tanımladığımız zaman da bu sefer sonlu hâle getirmiş oluyoruz. Yâni sonlu alandaki kavramlarla sonsuzu tanımladığımız zaman kategorik hataya düşmez miyiz? Acaba her târif/tanımlama ifâde ettiği kavramın sınırlarını çizer mi sizce?

3. "Bilmek için bilgiye ihtiyaç var ve bilgi bir şeyin diğer şeyden farklarına dâirdir. Aynı şekilde istemek, karar vermek vs. de. Ve Allah için faklılık söz konusu olmadığı için, O'nda her şey bir olduğu için, Allah bilir, ister, karar verir vs. demek sizce ne kadar doğrudur?

Meselâ siz "sevgi ve bilgi hakkında kısa bir hikâye" yazınızda "Önce sâdece sevgi ve bilgi" vardı diyorsunuz. Bu da Allah'ı tanımlamak olmuyor mu? Allah nötr müdür yoksa eğilimli midir, sıfatları var mıdır?

Sonsuzluk ile Allah'ı (Vahdet-i Vücûd'un anlattığı) nasıl ilişkilendirebiliriz?

Hocam, bu noktalarda cevaplara ihtiyacım var, kısa da olsa tüm sorularıma cevap verirseniz gerçekten çok ama çok minnettar olacağım.

Sevgi ve saygılarımla.

***

Sayın ...,

Allah'ı târif ederseniz (tanımlamak demişsiniz), Allah olmaktan çıkar.

Müsbet ilmin jargonuyla Allah'ı târif ve tavsif etmek elmayla armudu karıştırmak olur.

Yâni, olmaz.

"Önce sâdece sevgi ve bilgi vardı" bir târif değil, bir teşbih.

Allah kelimesi elohim'den geliyor, ilâh da.

Sonsuzluk mefhumuna gelince...

Yokluk var mı?

Ne dersiniz?

Yokluk yok, sâdece ilânihâye varoluş var.

İşte, bütün bunlardan münezzeh ama hepsinde mündemic olan Allah'tır.

Bundan da kim ne anlarsa o, benimki de kendimce bu.

Budha'da bir Tanrı anlayışı yok, "kendi içine bak, keşfet ve tekâmül et" demiş; Lao Tse de TAO'ya bu ismi verirken benzeri şeyler söylemiş.

Johanna İncili'nin başında "Önce kelâm vardı, ve kelâm Tanrı'ylaydı, ve kelâm Tanrı idi" der; Hz. Muhammed'in ilk vahyi de "ikra", yâni "oku" idi.

Yûnus "bana seni gerek seni" derken, Hallâc "en-el Hakk" diye haykırırken Allah'ı târif etmiyorlardı; yaşıyorlardı, yâni meczûptular.

Allah'a isimler takanlar mükâşefe'den mahrum, rasyonaliteyi işin içine sokmaya çalışan bir kısım ulemâdır.

     Dostlukla...

Mehmet Kerem Doksat - İstinye - 17 Nisan 2008 Perşembe

Ayşe Arman'ın Üstün Öngel'le Yaptığı DEPRESYON Röp...
TURHAN ÇÖMEZ: YENİ BİR LİDER Mİ DOĞUYOR?

Related Posts

 

Yorum 4

Already Registered? Login Here
Guest - Ahmet Usra on Pazar, 06 Ocak 2013 11:39
merhaba hocam

Yazılarınızı çok ilgi çekici ve değerli buluyorum ve sosyal medya ortamlarında da paylaşılmasını istiyorum. Bu anlamda daha kolay facebook ve twitter paylaşım ikonları koyarsanız sevinirim. Hem böylece daha çok okuyucu ve etkileşir gerçekleşir diye düşünüyorum...

MKD: Sayın AU, çok teşekkür ediyorum. Webmasterıma derhâl ileteceğim.

0
Yazılarınızı çok ilgi çekici ve değerli buluyorum ve sosyal medya ortamlarında da paylaşılmasını istiyorum. Bu anlamda daha kolay facebook ve twitter paylaşım ikonları koyarsanız sevinirim. Hem böylece daha çok okuyucu ve etkileşir gerçekleşir diye düşünüyorum... MKD: Sayın AU, çok teşekkür ediyorum. Webmasterıma derhâl ileteceğim.
Guest - Ahmet Usra on Pazar, 06 Ocak 2013 11:41
cevaplar sınırlı kalmış

Merhaba Kerem Bey,

İsimsiz okuyucunuzun sıfatlandırma ile sıfatlardan münezzeh olma, sonsuzluk ile sevgi-istek gibi sonluların yaratana ilintilenmesi gibi can alıcı sorularını bıraz sınırlı cevaplamışsınız. Bu konuda daha gelişkin bilgi ve içgörüye sâhip olduğunuzu düşünerek bu sorular üzerinden yeni bir makale yazmanızı bekliyorum.

MKD: Tabii ki Sayın AU, eski makalelerimde de böyle şeyler var aslında...

0
Merhaba Kerem Bey, İsimsiz okuyucunuzun sıfatlandırma ile sıfatlardan münezzeh olma, sonsuzluk ile sevgi-istek gibi sonluların yaratana ilintilenmesi gibi can alıcı sorularını bıraz sınırlı cevaplamışsınız. Bu konuda daha gelişkin bilgi ve içgörüye sâhip olduğunuzu düşünerek bu sorular üzerinden yeni bir makale yazmanızı bekliyorum. MKD: Tabii ki Sayın AU, eski makalelerimde de böyle şeyler var aslında...
Guest - Ahmet Usra on Pazar, 06 Ocak 2013 11:44
savunma mekanizması olarak takva

Ölümlülük halini ontolojıik acizyeti üzerine bireyin psikolojisi ve gündelik yaşamın ekonomik baskıları arasında gittikçe ihlâstan uzaklaşıp sâdece takva ile ilerlemeye çalışan bir iman anlayışını gözlemler veya düşünür oldum, bu konuda sizin de fikirlerinizi öğrenmek isterim. Kısaca, iman modern dünyâda insanların bir yaradana sığınma şeklinde basit bir savunma mekanızmasına dönüşmüş diye düşünüyorum zaman zaman.

0
Ölümlülük halini ontolojıik acizyeti üzerine bireyin psikolojisi ve gündelik yaşamın ekonomik baskıları arasında gittikçe ihlâstan uzaklaşıp sâdece takva ile ilerlemeye çalışan bir iman anlayışını gözlemler veya düşünür oldum, bu konuda sizin de fikirlerinizi öğrenmek isterim. Kısaca, iman modern dünyâda insanların bir yaradana sığınma şeklinde basit bir savunma mekanızmasına dönüşmüş diye düşünüyorum zaman zaman.
Guest - Firat adsan on Salı, 04 Şubat 2014 20:59
Kesfetmek

Selamlar hocam,

Bugun ilk defa sitenizi arastirma imkanim oldu, ilgi ve heyecanla okudum, siteniz araciligiyla sizinle tanismaktan onur duydum.

Firat Adsan
Ingiltere

MKD: Sayın Fırat Adsan,

Ne keyif ta oralardan sizlere hitap edebilmek.

Sevgim ve saygımla efendim...

0
Selamlar hocam, Bugun ilk defa sitenizi arastirma imkanim oldu, ilgi ve heyecanla okudum, siteniz araciligiyla sizinle tanismaktan onur duydum. Firat Adsan Ingiltere MKD: Sayın Fırat Adsan, Ne keyif ta oralardan sizlere hitap edebilmek. Sevgim ve saygımla efendim...