Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

ARABESK

Kültür (culture: hars) kelimesinin köklerine indiğinizde, Lâtince "cultura"yı yakalarsınız. Bu hem "ziraatte bitkilerin yetiştirilme usûllerini" anlatan hem de "bilgi ve hayat tarzı birikimi" anlamına gelen bir kelimedir.

Bu, müzik filân değildir!

Hâlâ da tıpta bu anlamıyla kullanılır malûm: Bakteri veya virüs kültürleri gibi. Homo sapiens sapiens'in tekâmülü (evrimi) süresince, gezgin-avlayıcı (avcı-toplayıcı) topluluklardan yerleşik ve ziraatle uğraşan câmialara geçişin seyahatini çağrıştırır.

Atalarımızda yerleşik düzenle beraber güneşin doğuşu ve batışı, mehtabın dönüşümleri, mevsimlerin seyri gibi konularla ilk bilim-öncesi ilgilenişler filizlenmiş, bu vesileyle de politeizmden monoteizme sürecek dinî öğretiler seyahati başlamıştır.

Kültün kültüre istihâlesi kolay iş bir değildir; kendi arketiplerini imâl ederek, asırlar hâttâ yüz bin seneler zarfında teşekkül eder bir kültür.

Doğal ayıklanma ve yok olup gitme sürecine mağlup olmayan kültürler, kendi iç evrimlerini sürdürebilen ve negantropi yapabilenlerdir.

Bu süreç içerisinde de Darwiniyen değil, Lamarckiyen adaptasyonlar tâyin edici rol oynar: Rüzgârı geri estiremezsen, yelkenini ona göre ayarlamalısındır.

Gazali'nin içtihad kapısını kapatmasıyla tükenişe geçen İslâm dünyâsında yer alıp da, Doğu ile Batı arasında mevzilenmiş tek ülke Türkiye'dir ve Gâzi'nin inkılâplarıyla kültürel bir sıçrama yaparak, hayâlî bir karadeliğe girip öbür uçtan çıkmıştır.

Arap'ın devesinden inip Garb'ın trenine binme seyahati sırasında kantarın topuzu bâzen kaçmıştır.

Senelerce hâlis Türk-Osmanlı mûsikîsi yasaklanınca, türkülerin ''kesmediği'' kasabalı ve şehirli câmianın arayışlarına Arap şarkılarına yazılan Türkçe sözlerle uydurulan bir kült hâkim olmuş, kapıdan kovulan Arabizm, bacadan ve sui generis sehven girmiştir.

Batı'da haysiyetli bir müzik tarzı olan "Arabesque" bizde anominin, yozlaşmanın, kayboluşun hüznüdür.

Hüzün on senelerdir yapılan hatalar ve basiretsizlikler zinciri sonucunda varoşları doldurdu, azınlıkta mevzilenerek çoğunluğa tahvil oldu.

Müstevlî ve habis bir kültürel ''mem'' hâlini aldı. Seçim sistemi azınlığın çoğunluğa rağmen iktidara gelmesine müsaade ettiği için, şimdi de muktedir oldu.

Müslüm Baba vefat etti, Allah rahmet eylesin de... Bu memlekete ne kattı?

Hiç, jiletçi, façacı dejenere antisosyallere babalık yapmıştı!

Cenazesinde ağaçlara tırmanan hominidler çok üzgündüler.

Bu arada, Orhan Baba da hemen ortaya çıktı, kendine sahada yer kaptı!

Onun hominidleri de çok perişandılar.

Fazıl Say'ın çocukça ama samimi öfkesini hatırlıyorum ve artık "haksızmış" diyemiyorum.

   Ya evrimleşecek, sevineceğiz ya da devrilecek, gene on sene kaybedeceğiz.

      Allah sonumuzu hayreylesin!

Mehmet Kerem DOKSAT

ORUÇ VE KURBAN HAKKINDA
KARIŞAN ÇOCUKLAR

Related Posts

 

Yorum 4

Already Registered? Login Here
Guest - Özgür on Pazartesi, 11 Mart 2013 13:48
?

Hocam, Orhan Gencebay'ın yukarda paylaştığınız videosunun altına "Bu müzik filan değildir" yazmışsınız. Sizce bir melodiyi müziğe dönüştüren şey nedir? Bu parçayı müzik olmaktan çıkaran sözleri midir? Arabeski avrupada haysiyetli kılan nedir peki, kullanılan sözler mi?
Bunun haricinde; anomi, yozlaşma ve kayboluşun hüznünü yaşayan insanların duygularını müzikal olarak ifade etme şekli bu ise, bu doğal süreci nasıl yadsıyabiliriz? Bizdeki arabesk ile ispanyol flamenko ifade biçimi olarak benzemiyor mu?
Özetle benim anlamaya çalıştığım, hepsi notalardan teşekkül melodilerin bazısını müzik, bazısını "müzik değil" yapan nedir?
Saygılar...

MKD: Buna lâyıkıyla cevap vermek için ayrıca bir makale yazmam icap eder Şimdilik şu kadarını ifâde edeyim: Batı'da da yaygın olarak kullanılan koma sesler, bilhassa Bach'tan sonra tam ve yarım seslere göre düzeltilmiş ve diyatonik majör, minör gamlar ve çokseslilik gelişmiştir. Türk-Osmanlı Musikîsi'nde ise tam bir sesin dokuzda birini teşkil eden koma sesler kullanılmaya devam edilerek başka ve muhteşem bir paradigma gelişmiştir. Bu "Arabesk" denen ucûbede ise bu her iki sistem iç içe kullanılarak, hassas kulakları perişan eden bir absürdite ortaya çıkmıştır. İlk dönem Flâmenkocular, gitarın telini sol elle gererek koma ses kullanırlardı ve basit ama güzeldi. Ara nesildekiler aynen bizdeki Arabeskleşmeyi yaşadılar ve yaşattılar. Onlar da terbiyeli kulakları perişan eder. Saygımla...

0
Hocam, Orhan Gencebay'ın yukarda paylaştığınız videosunun altına "Bu müzik filan değildir" yazmışsınız. Sizce bir melodiyi müziğe dönüştüren şey nedir? Bu parçayı müzik olmaktan çıkaran sözleri midir? Arabeski avrupada haysiyetli kılan nedir peki, kullanılan sözler mi? Bunun haricinde; anomi, yozlaşma ve kayboluşun hüznünü yaşayan insanların duygularını müzikal olarak ifade etme şekli bu ise, bu doğal süreci nasıl yadsıyabiliriz? Bizdeki arabesk ile ispanyol flamenko ifade biçimi olarak benzemiyor mu? Özetle benim anlamaya çalıştığım, hepsi notalardan teşekkül melodilerin bazısını müzik, bazısını "müzik değil" yapan nedir? Saygılar... MKD: Buna lâyıkıyla cevap vermek için ayrıca bir makale yazmam icap eder Şimdilik şu kadarını ifâde edeyim: Batı'da da yaygın olarak kullanılan koma sesler, bilhassa Bach'tan sonra tam ve yarım seslere göre düzeltilmiş ve diyatonik majör, minör gamlar ve çokseslilik gelişmiştir. Türk-Osmanlı Musikîsi'nde ise tam bir sesin dokuzda birini teşkil eden koma sesler kullanılmaya devam edilerek başka ve muhteşem bir paradigma gelişmiştir. Bu "Arabesk" denen ucûbede ise bu her iki sistem iç içe kullanılarak, hassas kulakları perişan eden bir absürdite ortaya çıkmıştır. İlk dönem Flâmenkocular, gitarın telini sol elle gererek koma ses kullanırlardı ve basit ama güzeldi. Ara nesildekiler aynen bizdeki Arabeskleşmeyi yaşadılar ve yaşattılar. Onlar da terbiyeli kulakları perişan eder. Saygımla...
Guest - Özgür on Pazartesi, 11 Mart 2013 18:45
makale

Hocam, her iki sistemin iç içe kullanılması müziğin yapısındaki matematiğe aykırı bir durum mu yaratmaktadır? Ortaya çıkan sentezin hassas kulakları perişan ettiğini söylemişsiniz. Bu durum o kulakların belli bir müzikal yapıya, belli bir nota sistematiğine alışık olmasıyla mı ilgilidir; yoksa o müziğin objektif mânâda kötü olmasından mı kaynaklanır?

Gerçekten ilginç bir konu. Aslında arabesk sevenleri hominid olarak nitelemeniz daha da ilginç kılıyor konuyu. Çünkü; durumu, insanın evrimsel gelişimiyle ilişkilendirecek kadar önem arz eden bir noktaya çekiyorsunuz. Meselâ benim müzik türleri arasında belli bir tercihim yok. Kulağıma hoş gelen her tür müziği dinliyorum. Metallica'dan Bach'a, Paco'dan Freddie Mercury'e, Neşet Ertaş'tan Sezen Aksu'ya ve enstrümantal olan parçalara kadar çok geniş bir yelpazem var. Benim de kafama takılmıştır zaman zaman; acaba sadece belli bir müzik türünü sevenlerle benim farkım nedir? Bu konuda beni eksik kılan bir şey mi var? Gusto fakiri miyim?
Bu konu çok enteresan bir konu. Keşke bir makale yazsanız hocam konuyla ilgili.
Saygılarımla....

MKD: Eğitiminizin yetersiz olduğu belli. Mozart'la ilgili makaleme bakınız lûtfen. Bâzı şeyler doğuştan birer "hediye" gibi getirilir. Buna natür denir ama nurtür ve kültürle beslenmezse güdük kalır ve inkişaf edemez.

Saygımla...

0
Hocam, her iki sistemin iç içe kullanılması müziğin yapısındaki matematiğe aykırı bir durum mu yaratmaktadır? Ortaya çıkan sentezin hassas kulakları perişan ettiğini söylemişsiniz. Bu durum o kulakların belli bir müzikal yapıya, belli bir nota sistematiğine alışık olmasıyla mı ilgilidir; yoksa o müziğin objektif mânâda kötü olmasından mı kaynaklanır? Gerçekten ilginç bir konu. Aslında arabesk sevenleri hominid olarak nitelemeniz daha da ilginç kılıyor konuyu. Çünkü; durumu, insanın evrimsel gelişimiyle ilişkilendirecek kadar önem arz eden bir noktaya çekiyorsunuz. Meselâ benim müzik türleri arasında belli bir tercihim yok. Kulağıma hoş gelen her tür müziği dinliyorum. Metallica'dan Bach'a, Paco'dan Freddie Mercury'e, Neşet Ertaş'tan Sezen Aksu'ya ve enstrümantal olan parçalara kadar çok geniş bir yelpazem var. Benim de kafama takılmıştır zaman zaman; acaba sadece belli bir müzik türünü sevenlerle benim farkım nedir? Bu konuda beni eksik kılan bir şey mi var? Gusto fakiri miyim? Bu konu çok enteresan bir konu. Keşke bir makale yazsanız hocam konuyla ilgili. Saygılarımla.... MKD: Eğitiminizin yetersiz olduğu belli. Mozart'la ilgili makaleme bakınız lûtfen. Bâzı şeyler doğuştan birer "hediye" gibi getirilir. Buna natür denir ama nurtür ve kültürle beslenmezse güdük kalır ve inkişaf edemez. Saygımla...
Guest - Özgür on Salı, 12 Mart 2013 09:43
Natür

Hocam, kişi belli bir müzik kabiliyetiyle doğuyor. Herkeste çok hassas bir kulak olamaz. Nurtürel ve kültürel anlamda da yetişilen çevre itibariyle farklılıklar söz konusu. Neticede kişi belli bir müzik zevkine sahip oluyor. Sonra kimisi klasik müziği bir işkence olarak değerlendirirken, kimisi başka bir tür için benzer yorum yapıyor. İmdi, burada objektif olarak değerlendirme yapabilmek için elimizdeki a priori bilgi nedir? Yoksa müzik zevki, kulak alışkanlığından ibaret sübjektif bir olgu mu?
Saygı ve sevgiler...

MKD: Bu sorularınıza yeterince cevap verebilmiş olduğumu düşünüyorum Sayın Ö.

0
Hocam, kişi belli bir müzik kabiliyetiyle doğuyor. Herkeste çok hassas bir kulak olamaz. Nurtürel ve kültürel anlamda da yetişilen çevre itibariyle farklılıklar söz konusu. Neticede kişi belli bir müzik zevkine sahip oluyor. Sonra kimisi klasik müziği bir işkence olarak değerlendirirken, kimisi başka bir tür için benzer yorum yapıyor. İmdi, burada objektif olarak değerlendirme yapabilmek için elimizdeki a priori bilgi nedir? Yoksa müzik zevki, kulak alışkanlığından ibaret sübjektif bir olgu mu? Saygı ve sevgiler... MKD: Bu sorularınıza yeterince cevap verebilmiş olduğumu düşünüyorum Sayın Ö.
Guest - Özgür on Cuma, 15 Mart 2013 14:39
Zevk

Hocam, müzik bir keyif ve zevk meselesi değil midir? Bu açıdan da sübjektif bir değerlendirmenin konusu olması gerekmez mi?
"de gustibus non est disputandum"
Zevk ve keyfin alanına giren konularda tartışılamamasının nedeni, tartma işleminin niceliksel bir eylem olmasıdır. Oysa ki; zevk ve keyif nitelikle ilgilidir ve ölçülemez. Kişinin dinlediği melodiden aldığı keyfi ölçemeyeceğimize göre, müziğin kalitesinin de sübjektif yanından bahsedebiliriz. Bu açıdan, müziğin matematiksel yapısıyla ilişkili objektif doğasına rağmen, kişiye verdiği hazzın, de facto olarak daha önemli olduğu kanaâtindeyim.
Siz ne dersiniz hocam, zevkler ve renkler tartışılabilir mi?
Saygılarımla

0
Hocam, müzik bir keyif ve zevk meselesi değil midir? Bu açıdan da sübjektif bir değerlendirmenin konusu olması gerekmez mi? "de gustibus non est disputandum" Zevk ve keyfin alanına giren konularda tartışılamamasının nedeni, tartma işleminin niceliksel bir eylem olmasıdır. Oysa ki; zevk ve keyif nitelikle ilgilidir ve ölçülemez. Kişinin dinlediği melodiden aldığı keyfi ölçemeyeceğimize göre, müziğin kalitesinin de sübjektif yanından bahsedebiliriz. Bu açıdan, müziğin matematiksel yapısıyla ilişkili objektif doğasına rağmen, kişiye verdiği hazzın, de facto olarak daha önemli olduğu kanaâtindeyim. Siz ne dersiniz hocam, zevkler ve renkler tartışılabilir mi? Saygılarımla