Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

DAHA NE BEKLİYORSUNUZ!

Önce AÇIK VE NET OLARAK: KÜRT MES'ELESİ NASIL HÂLLEDİLİR? yazımı lûtfen bir kere daha okuyunuz.

Şimdi de Faruk Nâfiz Çamlıbel'in (1898-1973) güzel şiirini yâd edelim:


SAN'AT

Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek,
Bizim diyârımız da bin bir baharı saklar!
Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek
İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar

Sen kubbesinde ince bir mozaik arar da
Gezersin kırk asırlık mâbedin içini
Bizi sarsar bir sülüs yazı görsek duvarda,
Bize heyecan verir bir parça yeşil çini

Sen raksına dalarken için titrer derinden
Çiçekli bir sahnede bir beyaz kelebeğin
Bizimde kalbimizi kımıldatır derinden
Toprağa diz vuruşu dağ gibi bir zeybeğin

Fırtınayı andıran orkestra sesleri
Bir ürperiş getirir senin sinirlerine,
Istırap çekenlerin acıklı nefesleri
Bizde geçer en yanık bir musikî yerine

Sen anlayan bir gözle süzersin uzun uzun
Yabancı bir şehirde bir kadın heykelini,
Biz duyarız en büyük zevkini rûhumuzun
Görünce bir köylünün kıvrılmayan belini...

Başka san'at bilmeyiz karşımızda dururken
Yazılmamış bir destan gibi Anadolumuz
Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken
Sana uğurlar olsun... ayrılıyor yolumuz

En son olarak da geçen gün ebediyete intikal eden Fâzıl Hüsnü Dağlarca'nın güzel bir şiirini hatırlayalım:

Üfleme bana anneciğim korkuyorum
Dua edip edip, geceleri.
Hastayım ama ne kadar güzel
Gidiyor yüzer gibi, vücudumun bir yeri.

Niçin böyle örtmüşler üstümü
Çok muntazam, ki bana hüzün verir.
Ağarırken uzak rüzgârlar içinde
Oyuncaklar gibi şehir.

Gözlerim örtük fakat yüzümle görüyorum
Ağlıyorsun, nûr gibi.
Beraber duyuyoruz yavaş ve tenha
Duvardaki resimlerle, nasibi.

Anneciğim, büyüyorum ben şimdi,
Büyüyor göllerde kamış.
Fakat değnekten atım nerde
Kardeşim su versin ona, susamış.

Ne mi var bunda?

Şu var: Bu memleketi idâre ettiğini düşünen Başbakan bu iki şâirin şiirlerini karıştıracak kadar şaşırmış vaziyette. Daha da vahim ve elîm olarak, bütün devlet ricâli de ateşli alkışlarla ayakta helecanlanıyorlar. Demek ki ya bütün bu adamlar câhil, ya durumu idare ediyorlar, ya da ne yapacaklarını bilemiyorlar (ki, son ikisi aynı kapıya çıkıyor). PKK, kendisi hakkında "ona yüz veren hâindir meâlinde beyanda bulunuyor; bütün dükkânlar kapanıyor, kepenkler iniyor, kontaklar kapanıyor!

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanıolağanüstü tedbirler altında Diyarbakır'da zar zor konuşabiliyor. Nerede o Devletlû hâli? Hani nerede o fırçalar, hakaretler, "ananı al da gitler"? Onlar yok, çünkü korkuyor!

Çünkü Teröristbaşı'na işkence yapıldığı dedikodusu da çıkarılarak bütün Kürtler Türkiye'nin her yerinde ayaklanıyor. İstanbul'da arabalar kundaklanıyor. Adana'da emniyet güçleri Kürt mahâllelerine girmeyi dahi başaramıyorlar. Güneydoğu'da gene çocuklar öne sürülerek kalkışıyorlar. Sesi titreyen Devletlû kimsenin ciddiye almadığı lâfları ederken, o şehrin tamamında terör var. Bütün cadde ve sokaklarda lâstikler yakılmış, polis nâçar. Van'da içlerinde Ayrılıkçı Kürtçü Parti'nin milletvekili(!) de bulunan on bin kişi Türk Bayrağı olan her yeri taşa tutuyor. Bunlar beşinci gününü dolduruyor, oralarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti filân yok; şimdiden otonomiyi ele alangüruh var!

Peki, muktedir olmayan iktidardakiler ne yapıyor? Türkiye'ye söven, meydan okuyan, "Kerkük Kürt şehridir" diyenKürt Yahudisi Barzani ile resmen görüşmeye karar veriyorlar; adam da kasıla kasıla "psikolojik duvarı yıktık" diyor.

ABG'de "Müslümanlar Türkiye'de haklarını koruyamıyorlar, dinlerini yaşayamıyorlar" filân diyen Hâriciye VekilimizBaby Face Babacan ise babalar gibi "mühim olan kimlerin muhatap alınacağı gibi lâflar ediyor, ne demekse...

***

Ekonomik tsunami vurmaya başlamış, esnaf da, halk da kan ağlıyor. Lokantalar boş! Stagflasyon kapıda!

Türklüğü, Türk'ü savunan hemen herkes Ergenekon hezeyanı ile yargılanacaklar ama olamıyor çünkü davanın görüleceği salon, salon değil mezbaha dönmesi. Hayvan koysan durmaz!

Gözü dönmüş bâzı polisler güpegündüz on beş on altı yaşında delikanlılara bir parkın ortasında "bakalım ne kadar dayanıklısınız" diyerek meydan dayağı çekebiliyorlar.

Kitapçılarda Hz.Marks'ın das Kapital kitabı satışı patlıyormuş balonu uçuruluyor. Penisçi ST bile okumaya başlayıp bitiremediğini itiraf etmişti; bizim necip halkımız mı anlayacak bu Yeniçağ dininin kutsal kitabını. Komik mi desem, hazin mi?

Ve Devletlû bir vecize daha yumurtluyor Türk Dil Kurultayı'nda: "Üzülerek ifâde etmek istiyorum ki, dilimiz bugün hoyrat bir saldırıyla yüz yüzedir. Atatürk'ün Nutuk'unu ve Mehmet Âkif'in Safahat'ini bilmeyen nesil yetişiyor, sorumlusu da medyadır"! Bir kere "hoyrat saldırı" değil "hoyratça saldırı" denir; saldırının (hücumun) kendisi hoyrat olamaz, saldırgan hoyrat olur. Millete Türkçe konusunda fırça atarken kendisi Türkçe hatası yapıyor, üstelik İmam Hatip menşeli zât-ı âlîleri. Hele, Nutuk'u okuduysa, kafamı duvara vurmaya hazırım. Faruk Nâfiz Çamlıbel ile Fâzıl Hüsnü Dağlarca'yı karıştıracak kadar entellektüel Devletlûmuz Nutuk'u okumuş ha! O kesimin Gâzi'ye de, Nutuk eserine de nasıl söverek baktıklarını çok iyi bilirim. Güldürmesinler adamı!

Bakın, görün, anlayın Allah aşkına!

Bunlar hiçbir şeye muktedir değil. Devletlû kendi halkına fırça atıp hakaret ederken, memleketin bütün cıvataları gevşemiş, farkında değil yâhut daha hazini, mahsus böyle davranıyor. Yarın ortalık kan gölüne dönecek. Çok az kaldı ve Türkiye'de hiçbir ciddi tedbir de, plân da, strateji de yok! ABG ne emrederse onu yapıyorlar.

Diyarbakır'da Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ürkek ürkek konuşurken adı konmadan fiiliyata geçirilen Olağanüstü Hâl derhâl bütün memlekette tatbik edilmelidir.

Sonuçta, gene istirham ediyorum, AÇIK VE NET OLARAK: KÜRT MES'ELESİ NASIL HÂLLEDİLİR? yazımı lûtfen bir kere daha okuyunuz.

     Dayanılmaz hüzünler içindeyim.
           Hadi biz yarım asrı devirdik; canlarımız, Cânanlarımız ne yapacaklar?

Mehmet Kerem Doksat - İstinye - 21 Ekim 2008 Salı

Nemelâzım be Sultanım!
BÜYÜ, EZOTERİZM, MİSTİSİZM VE BENZERLERİ HAKKINDA

Related Posts

 

Yorum

Already Registered? Login Here
Şu ana kadar herhangi bir yorum mevcut değil