Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

AZ DAHA İRAN'IN BAŞINA BİR MUSEVÎ GEÇECEKTİ!

Yâhu, günlerdir necip medyamızda İran'ın kadın hakları savunucusu, güleç yüzlü cumhurbaşkanı adayının ismi Musevi diye yazılıp, okunuyor. Alın elinize bugünkü Hürriyet'i, bakın!

NTV'de de aynı komiklik sürmekte!

Cehâlettense, pardon. "..a", özellikle yapılıyorsa da, helâl olsun Yahudi lobisine!

Yâhu, adam pek muhtemelen Azerî Türkü menşeli ama Acemleşmiş bir kişi ve ismi de Musavi veya Müsavi.

Habertürk bile Musavi diye yazmış (acaba Pelin mi hata yaparken doğrusunu yazdı).

Bizim için hava hoş da, büyük ekseriyeti câhil olan halkımızın aklına otomatikman düşen çağrışımı düşününce, acaba Doğan Grubu bu vahim hatayı neden, niçin ve nasıl yapıyor diye düşünüyor.

Bu arada, Devletlû, "Büyükanıt konuşursa, ben de konuşurum" diyor.

Biri önceki Genelkurmay Başkanı, altına sâdece Aydın Doğan'da bulunan tank yavrusu hediyesiyle emekli olan.

Öbürü, Başbakan!

Fenerci'yi koruyan, tehdit eden, derdinden mütevellit durmadan bağırıp çağıran bir Başbakan.

Mütekait Genelkurmay Başkanı'nı tehdit ediyor.

Müsavîdir vallahi,

     Yakışır
           Yakışmaz desem...
                 Yalan söylemek bana yakışmaz!
                       Hamdolsun!

Mehmet Kerem Doksat - İstinye - 13 Haziran 2009 Cumartesi

DAĞINIK MASA SENDROMU
İNSAN TÜRÜ
 

Yorum

Already Registered? Login Here
Şu ana kadar herhangi bir yorum mevcut değil