Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

BİRAZ DAHA SEVGİ ve BİLGİ


Sevgiyle, severek ve bilgiyle, bilerek yaşayalım;

Sevemiyorsak, sevene bakalım,

   Bilmiyorsak, bilene soralım,

      Ben yaptım, çok faydasını gördüm.

         Nâçizâne, herkese tavsiye ederim...

Mehmet Kerem Doksat – Tarabya – 13 Şubat 2013 Çarşamba

Wolfgangus Theophilus Johannes Chrysostomus Mozart...
AĞZINIZDAN YEL ALSIN!

Related Posts

 

Yorum

Already Registered? Login Here
Şu ana kadar herhangi bir yorum mevcut değil