Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

BOUFFÉE DÉLIRANTE

Sevgili Mekâncılar 

Bouffée délirante Batı Afrika ve Haiti’de yaygın olan bir kültüre bağımlı sendromdur.

 

Bu sendromda saldırganlığın aniden bir patlaması olur ve atak sırasında kişi gerçekten var olmayan şeyler duyabilir veya görebilir. Aynı zamanda belirgin kafa karışıklığı ve psikomotor uyarılmaları da içerir.

Bu sendrom ayrıca görsel ve işitsel hallüsinasyonlar veya paranoyaya neden olabilir.

Bouffée délirante, kısa ömürlü psikoz için Valentin Magnan tarafından 1886 yılında kullanılmaya başlanan Fransızca bir terimdir.

 ***

Magnan bunu geçici psikotik veya psikoz eşdeğeri reaksiyonlarını tanımlamak için kullanmıştır.

 ***

Bouffée Délirante reaksiyonları, tipik olarak büyücülük veya büyücülük yoluyla büyülü zulüm, yoğun bir korku ile çöktürülmüş paranoid hezeyanlar ve genellikle eşlik eden çok farklı hallüsinasyonlar ile kısa süreli ani ataklardır.

 ***

Bouffée délirante, ABD’de bulunan bir kısa psikotik bozukluğa benzemektedir.

***

Bizde de Kısa Psikotik Atak adıyla bilinir.

Çok sık rastlanan bir hastalık veya bozukluk değildir.

Şiddetli durumlar hâricinde ilaç verilmez.

***

Eğer kişinin toplumsal uyumunu ve ilişkilerini bozuyorsa kısa etkili antipsikotikler (zuklopentiksol dekaonat, haloperidol, trifluoperazin gibi) reçete edilir.

***

Genellikle dissosiyatif bir tablo olarak kabul edilir ve tedavide hipnoz veya EMDR kullanılabilir.

***

Evrimsel açıdan soyut düşüncenin işlendiği sol beyin yarım küresindeki bir lezyonu, somut düşüncenin işlendiği sağ beyin yarım küresini düşündürür.

***

Sevgiyle, dayanışma ve evrimle kalın.

Mehmet Kerem Doksat – Tarabya - Ekim 2017

KISA SÜRELİ PSİKOZ
İNSANLIK BAHÇESİNDE 7.5 MİLYAR ÇİÇEK
 

Yorum

Already Registered? Login Here
Şu ana kadar herhangi bir yorum mevcut değil