Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

BOYALI DİREK ve YAŞAR NURİ'NİN SARMAŞIĞI!

Öykü ve Berk ikizlerin sundukları Boyalı Direk programını nihâyet seyretmek nasip oldu bu gece TRT1'de (gece yarısı ilâ gece yarısını yarım saat geçe) ve kalakaldım! Aylarca CD'lerini arabamda dinlediğim ikili bunlar mı?

Bu gençleri herkes gibi önce Youtube'da seyredip çok beğenmiştim; sonra canlı yayınlanan bir televizyon programına beraber iştirak etmiştik ve takdirle methedip, istikbâl beklentilerimi de dile getirmiştim. Hâttâ "onlar kaybolup gitmez, çünkü müzikleri özgün ve özel" filân demiştim.

Şu ânda seyrettiğim şey ise kötü bir müsâmere.

Popülist, dolmuş/minibüs şarkısı tarzında şeyler söylüyorlar.

Bu gençlerin ikisi de eğitimli ve öğretimli, yâni tahsilli ve tâlimli; terbiyeli olmaları da tabiatıyla beklenir.

Öykü sanki kırk senelik ve eskimiş sahne zanaatkârları gibi davranıyor ve beceremiyor. Gevrek kahkahalar, ucuz ve "kafayı sıyırma" nev'inden espriler yaparak daha doğmadan ölüyor. Güzel kızım, sen Hülya Avşar mısın yoksa Gülben Ergen mi? Ol(a)madığın gibi, maâlesef başaramıyorsun onlar gibi gösteri yapmayı; en hafif ifâdeyle basit kaçıyor tarzın, üslûbun; bayağı demek istemiyorum!

Tahminim o ki "elitist mi popülist mi olsun" denmiş ve /muhtemelen özel kanallarla yarışabilmek için/ ikinciye karar verilmiş. Yok muydu bunun ortası?

Program da "lâ leyli, lili lili lili liiiiii, ay lili lili liiiii" filân olmuş.

Konukla sohbet edilmiyor, geyik yapılıyor; lâubalilik diz boyu.

Berk, tamam, Paco da hep "jean" filân giyer ama seninki eski, yağlı ve perişan duruyor. Bu kılık "entellik" bile değil evlât!

TRT'nin rast gelebildiğim bütün programlarında artan bir lümpenleşme, kalite düşüşü var. Ya "cemaâtten" ya da "onlardan" bir sürü insan program yapıyor, sunuyor veya uzman diye çağrılıyor.

Öykü ve Berk program yapacaklar diye işittiğimde sevinmiştim; bir seviye ve kalite rüzgârı esecek diye.

Heyhat!

***

Bu arada, Yaşar Nuri Öztürk yaptı yapacağını tam da Allah ile Aldatmak kitabı müthiş satarken, kalktı karısını Şâhane Müftüoğlu ile aldattığı zehabını doğurarak biz fânileri şaşırttı. Karısı Cânan da ne yapsın, "içine düştüğü tuzak" filân deyip duruyor. Bu ne demek? Acaba elde video filmi filân mı var? Yoksa büyü mü yapmışlar? Allah korusun, O (cc) aldatılamaz ve Çıplak Uyarıcı YNÖ'e de büyü müyü sökmez. Çıplak dediyse çıplaktır (kral değil yâhu, YNÖ)!

Her seferinde esip kükreyen YNÖ, Yaşar Okuyan bile alenen bu sebeple partiden istifa ederken ve "arkamdan Halkın Yükselişi Partisi MYK'nun yarısından fazlasının da istifa edeceğini düşünüyorum" derken neden orada burada Şâhane'yi savunuyor? 20 yaşındaki bu kızın Türkiye hakkındaki hangi muazzam ve muhteşem tezlerinin olduğunu öğrensek, pek usûlünce ve makamında okuduğu Türk Musıkîsi eserlerini de Boyalı Direk'te şöyle bir geçse, Öykü de "heya" diye coşsa, Berk de aslında aşkın Acemce (programda "Farsça" dedi, doğrusu ya "Farisî" ya da "Acemce" olmalı) sarmaşık mânâsına gelip onların nasıl sarmaştıklarına dâir Arabesque bir doğaçlama attırıverse...

Ne şenleniriz yâhu!

Mehmet Kerem Doksat - İstanbul - 23 Ağustos 2008 Cumartesi

EKONOMİ NE ÂLEMDE?
HAYDİ, YIRTTIK, DEPREM MEPREM YOKMUŞ, NECMETTİN HÜ...

Related Posts

 

Yorum

Already Registered? Login Here
Şu ana kadar herhangi bir yorum mevcut değil