Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

ÇABUK KIZAN İNSANLAR

Bazı insanlar fevridir ve çok kolay kızarlar.

Bipolar Bozukluk’ta, Epileptik Psikoz veya Dissosiyatif tablolarda öfke dışavurumları sıktır (acting out).


***

Yoğun stres (zorlanma) durumlarında, Obsesif Kompulsif Bozukluğun aşırı şiddetli olduğu vakalarda da öfkeliliğe rastlanabilir çünkü takıntılarını veya eşlik edebilen madde kullanımı, ilaçlara bağlı Manik Kaymalarda (viraj manyak: switch) kredi kartını fazla kullanmaya sık rastlanır. Bunlarda engellenme eşiği düşer ve kolay kızarlar.

***

Antisosyal Kişilik Bozukluğu ve Sınırda Kişilik Bozukluğunda, göçlere bağlı Dissosyal Reaksiyon dediğimiz tablolarda buna sık rastlarız.


Buna örnek olarak Suriyeliler ve sokaklardaki dilenen çocuklar verilebilir. Bunların bir kısmı tiner çeker ve –küçücük boylarına rağmen- adam dahi öldürebilirler.


Epilepsi (sara) sonrası post-iktal dönemdeki alacakaranlık veya Deliryum tablolarında da öfkelilik ve saldırganlık görülebilir.

Temporolimbik Epilepsi hastalarında nöbet esnasında iktal saldırganlık görülür.


Burada saldırganlık öncesi tedbir alınmış.

Hipnozla yapılan regresyon (zamanda geri gitme) çalışmalarında çok ısrar edilirse, çıkan alter kimliklere bağlı öfke nöbetleri görülebilir.

Normal insanlarda da yoğun trafikte giderken, metroya bindiğinde veya sıkışık trafikte inip saldırabilir.

Kısa Reaktif Psikozlarda (Akut Delilik hâlleri ve Bouffe Delirante denen sendromda da öfke va saldırganlık izlenebilir...

Hızlı Döngülü Bipolar Bozuklukta (Manik Depresif Hastalık) saldırganlık sık görülür.

.

Aziz milletimize sabır ve dayanışma diliyorum...

Mehmet Kerem Doksat – Tarabya –  19 Kasım 2015 Perşembe

PSİKİYATRİK BELİRTİLERE EŞLİK EDEN BEDENSEL ŞİKÂYE...
YANSIYAN ÖFKE SORUNU
 

Yorum

Already Registered? Login Here
Şu ana kadar herhangi bir yorum mevcut değil