Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

ÇEŞME'DEN DÖNMEDEN BİR BUÇUK GÜN ÖNCE...

Burada cehennemî bir sıcak var…

İzmir bile bomboş, neredeyse ıssız.

Bundan sonra çok yazmak, üretmek ve daha fazla emek harcamak elzem.

]

Herkes çok sıcak, girgin ve sevgi dolu.

Yeterince yandık, piştik, hâttâ ızgara gibi olduk.

Eh, hâllice de yedik içtik...

Eski dostlarla, canlarla halvet oldum, neredeyse piştik.

Kâh midye, kâh börülce yedik...

Eski dostlarla karşılaştık, bizi ağırladılar ama hiç altta kalmadık...

Sevgili Ünal ve Efsun'u evimizde ağırladık.


***

Ondan önce bizi Sevgili Samuray ve ailesi ağırladı

  Arada Müge Anlıda'da, Sevgili İclal'de de Prof. Dr. Arif Verimli'yi seyrettik.


***

Canım dostum Alper Kaya'yı da arayamadık.

Gitara da tekrar başladım bu arada.

Billur da TV'ye başlıyormuş, hayırlısı...

Ağır Abi de istifa etti nedense...

Doğu mu?

d]

Yorumsuz...

Arada Sevgili Figen'i ziyaret ettik...

 

Herkes işini yaparsa, bu memleket kurtulur.

Solculuk da, sağcılık da demode!

Sosyal adaletin temin ve tesis edildiği, bu mâzide kalmış şeylerin terk edildiği,

Sosyal adaletin ve diğer milletlere saygıyla bakabilen bir dünya görüşüyle, belki yırtarız.

Irkçı olmayan bir milliyetçilik, komünist olmayan bir idare ve herkese eşit mesafede olma...

İcabında da uzaylılarla anlaşma yapma belki de tek çıkar yol.

Gerisini İstanbul'a vâsıl olunca yazarım...

***

Ve geldiiiik...

Ender Saraç'la Sağlıklı Günler devam ediyor ve "Sevgi Mesajı" anlatıldı Sevgili Prof. Dr. Cihan Aksoy tarafından.

Şimdi POLİMED'e gitmemiz lâzım, iş bizi bekliyor da...

Atladık otomobilimize ve şimdi muayenehânedeyiz.

Zaman ışık hızını aşmış da, haberimiz yok.

Demek ki vakit dar.

Prof. Dr. Aslan Oğuz bizden önce bir psikiyatri kitabı neşretmiş.

Hâlbuki biz Sevgili Dr. Şahap Erkoç'la kılı kırk yararak çalışıyoruz...

Çeşme'deki "beach clup" denen aslında birer plaj ve etrafta çok güzel kadınlar, erkekler var.

Yüzüyorlar, eğleniyorlar ve öpüşüyorlar.

Sanki Nice veya Bodrum gibi hani...

Her yerde bol miktarda Arap var...

Atatürk Havaalanı 

***

Gelmesinler mi?

Tabii ki hayır ama bu şekilde giderse biz ne yapar, nasıl ayakta dururuz? Hepimizin bunları derin derin düşünmesi gerekmez mi?

Bu ülke, bu devlet herkes için yeterli...

Turizm, sağlık ve iş kapısı bizlere de, bütün dünyaya da açık olmalı.

Hangi hükûmet iş başında olursa olsun, devletin sevecen ve yapıcı gücü hiç eksilmemeli ve hep de sürmeli... 

Mühim olan insancıl ve yapıcı, yıkıcı değil de birleştirip uzlaştırıcı davranmak değil de ne ki?

Herkesin, sağcı veya solcu ayrımı yapmaksızın bu ülkeye ve kâinata hizmet etmesi tek şiar olmalı..

Bakın, Sayın Davutoğlu, Başbakan seçilmiş.

İnşallah mazi, hâl ve istikbâl için en hayırlı olanı yaparlar.

.

Çok geniş irtibatları var...

Dilerim ki, dilemeliyiz ki, demokrasi bir daha zedelenmesin ve bütün dünyada sulh ve adalet hâkim olsun.

Acılar kaşınmasın!

Şimdi artık İstanbul'dayız ve her bir şey de çok güzel...

Yâni dilerim ki öyle olur inşallah...

C u...

Mehmet Kerem Doksat - Tarabya - İlginç Zamanlar  22.08.20014

KÜÇÜCÜK BİR KIZ
KIZIMDAN...
 

Yorum

Already Registered? Login Here
Şu ana kadar herhangi bir yorum mevcut değil