Merhabalar sevgili Mekancılar,

Bugün sizlere “dissosiyasyon (çözülme)” kavramından bahsetmek istiyorum. Dissosiasyon aslında bir savunma mekanizmasıdır. Ağır ruhsal travmalarda ruhsal aygıtı koruma altında tutmak için farkındalık bilinçli alandan çıkar. Kişi bazı olayları hatırlayamaz  (dissosiyatif amnezi)veya kendisini ve/veya içinde bulunduğu mekanı “yabancılaşmış” olarak algılayabilir (depersonalizayson/derealizasyon). Başını alıp uzaklara gidebilir (füg).  Dönemsel olarak bazı hatıralarını hatırlamayabilir (seçici amnezi), birden fazla kişilik (alter) alt tipleri ortaya çıkartabilir (dissosiyatif kimlik bozukluğu). Önceden de belirtmiş olduğum gibi, bunların aslında hepsi birer savunma mekanizmasının eseridir. Ruhsal aygıt acı verici olaylardan ağır şekilde zedelenmemek için bazı olayları bilinçli farkındalık alanından uzaklaştırır.

Şimdi, bunlardan “kimlik çözülmesi bozukluğundan kısaca bahsetmek istiyorum (eski adıyla çoğul kişilik bozukluğu)”. Bu hastalık DSM-V tanı kriterlerine göre aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

A. İki veya ikiden çok ayrı kişilik durumuyla belirli kimlik bölünmesi. Kimlikteki bu bölünme, kendilik duyumunda ve eylemleri yönetebilirlik algısındaki sürekliliğin belirgin olarak bozulmasını kapsar. Duygulanım, davranış, bilinçlilik, bellek, algı, bilişte bununla ilgili değişiklikler bulunur. Bu belirti ve bulgular başkalarınca gözlenebilir veya kişi bunları bildirir.

B. Sıradan bir unutkanlıkla açıklanamayacak bir biçimde günlük olayları, önemli kişisel bilgileri ve/veya örseleyici olayları hatırlarken yineleyici boşlukların olması.

C. Bu belirtiler işlevsellikte düşmeye neden olur.

D. Bu bozukluk, kültürel veya dinsel bir uygulamanın bir bölümü değildir.

Not: Çocuklarda bu belirtiler hayali oyun arkadaşları veya başka bir hayali oyunla daha iyi açıklanamaz.

Bu hastalıkta bir tane esas kişilik vardır. Alter kişilikler ruhsal travma neticesinde “kötü karakter” haline gelerek travmayla baş etmeye çalışan karakter, “ her zaman ezilmeye müsayit olan karakter”  tiplemeleriyle ortaya çıkabilir ve sayıları duruma göre çeşitlilik kazanabilir.

Çeşitli filmler bu hastalığa konu olmuştur. İşte Meşhur Sybil filmi: