Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

ÇOK BASİTMİŞ GİBİ GÖZÜKEN BİRKAÇ SUÂL

Sevgili Arkadaşlar,

Çok basit gibi gözüken birkaç suâl sormak istiyorum; ma'kûl ve müeddep bütün cevapları mekâna koyacağım.

***

Araplık nedir, kimlere Arap denir?

Yahudilik nedir, kimlere Yahudi denir?

Filistinliler Arap mıdır, nedir?

Tevrat'ta "Vaât Edilmiş Topraklar" ve onlar için yapılacaklarla ilgili âyetler hangileridir ve ne denmektedir?

Hristiyanlık'taki Kitabı Mukaddes'in Eski Ahit kısmıyla, Yahudiler'in Tevrat'ı aynı metinler midir?

   Hz. Muhammed hangi mezheptendi?

      Cem-i cümlenize sevgiler, selâmlar.

Mehmet Kerem Doksat - İstinye - 10 Ocak 2009 Cumartesi

FELSEFECİ NEDİR?
HÜSAMETTİN CİNDORUK'UN İTİRAFLARI

Related Posts

 

Yorum

Already Registered? Login Here
Şu ana kadar herhangi bir yorum mevcut değil