Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

DÖNÜLMEZ AKŞAMIN UFKUNDAN

Aaah.

Dönülmez akşamın ufkundayız vakit çok geç
Bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç
Bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç

Cihana bir daha gelmek hayâl edilse bile
Avunmak istemeyiz böyle bir teselli ile

Ahhh.
Geniş kanatları boşlukta simsiyah açılan
Ve arkasında güneş doğmayan büyük kapıdan
Geçince başlayacak bitmeyen sükûnlu gece

Guruba karşı bu son bahçelerde keyfince
Ya aşk içinde harap ol ya şevk içinde gönül
Ya lâle açmalıdır göğsümüzde yâhut gül
Ya lâle açmalıdır göğsümüzde yâhut gül     Aaah.

           Dönülmez akşamın ufkundayız vakit çok geç....


Babacığım...

Bâzen nasıl da özlüyorum seni, sizi ve bu şarkımızı.

Keşke o sigaralar olmasaydı!

Okuyan: Münir Nurettin
Beste: Münir Nurettin
Güfte: Yahya Kemâl

BÜYÜ, EZOTERİZM, MİSTİSİZM VE BENZERLERİ HAKKINDA
YAYINLARIM VE BİLİMSEL FAÂLİYETLERİM

Related Posts

 

Yorum

Already Registered? Login Here
Şu ana kadar herhangi bir yorum mevcut değil