Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

EGE CANSEN'İN YAZISI

Ben sâdece bağlantıyı veriyorum:

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/9568289.asp?yazarid=260

Lûtfen okuyun.

Sevgiyle...

Mehmet Kerem Doksat - İstinye - 02.08.2008 Cumartesi

MEMLEKETİMDEN ve DÜNYADAN
Beşer Şaşar mı Diyeceğiz, Yoksa Körü Körüne bir Sâ...
 

Yorum

Already Registered? Login Here
Şu ana kadar herhangi bir yorum mevcut değil