Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

EKONOMİ NE ÂLEMDE?

Bir dostum ekonomimizin hâli- pür melâlini yollamış tablolar hâlinde. Yoruma ne hâcet!

İÇ BORÇLAR (milyar Dolar)

2002 99
2003 129
2004 155
2005 175
2006 179
2007 216

DIŞ BORÇLAR (milyar Dolar)

SENE

KAMU ÖZEL TOPLAM BORÇ
2002 106 44 130
2003 93 51 144
2004 95 67 162
2005 83 87 170
2006 83 111 194
2007 89 147 236

 

TOPLAM BORÇ (İÇ ve DIŞ BORÇLAR) (milyar Dolar)

SENE İÇ BORÇ DIŞ BORÇ TOPLAM BORÇ
2002 99 130 229
2003 129 144 273
2004 155 162 317
2005 175 170 345
2006 179 194 373
2007 216 236 452

DIŞ TİCARET AÇIĞI (İTHALÂT / İHRACAT) (milyar Dolar)

SENE

İTHALAT İHRACAT AÇIK
2002 51 36 15
2003 69 47 22
2004 97 63 34
2005 116 73 43
2006 137 85 52
2007 166 104 62

CÂRİ AÇIK (milyar Dolar)

2002 1.8
2003 8
2004 15.5
2005 23
2006 32
2007 36

ENFLASYON (%)

2002 29.70
2003 18.40
2004 9.32
2005 7.72
2006 9.65
2007 8.39

MİLLΠGELİR (Dolar) (kişi başı) 

2002 2600
2003 3380
2004 4170
2005 5060
2006 5200
2007 5800

DÖVİZ REZERVİ (milyar Dolar)

2002 26
2003 33
2004 36
2005 50
2006 60
2007 69

Ben ekonomiden anlamam...

Mehmet Kerem Doksat - İstinye - 25 Şubat 2008 Pazartesi

ANAM BENİM
Nicolas Sarkozy'nin Nesi Var?
 

Yorum

Already Registered? Login Here
Şu ana kadar herhangi bir yorum mevcut değil