Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

EMİN ÇÖLAŞAN: BUZDAĞININ GÖRÜNEN UCU!

Bir dostum bana şu yazıyı yolladı:

Emin Çölaşan Hürriyet'ten kovuldu! Hâdisenin bildiğiniz gibi evveliyatı var. Başbakanın kendisini istemediği ve bunu Aydın Doğan'a hissettirdiği biliniyor. Daha önce Emin Çölaşan'ın taatile çıktığı belirtilerek iki kez gönderme denemesi yapılmış ancak Çölaşansız Hürriyet 55-60 bin civarında tiraj kaybedince Ertuğrul Özkök tarafından yalvar yakar geri getirilmişti.

Başbakanın bu defa kesin olarak kelle istediği, ancak bunun Doğan grubunun hükûmete muhalif olanları barındırmıyor gibi bir intiba verilmesinden kaçınılarak yapılmasını arzu ettiği söylendiğinden, Hürriyet'e aynı sebeple iktidar borazanı hâline getirilen (Light Yeni Şafak deniliyor) Sabah'tan şutlanan Yılmaz Ozdil'in getirildiği belirtiliyor. Yâni Emin Çölaşan'ın yanında ateş olsa cürümü kadar yakmayacak Yılmaz Ozdil'le görüntü kurtarılıyor. Zâten Bekir Coşkun da gazetede. O da "ne yapayım diye ağlaşmakta.

Emin Çölaşan ayrılmadan önce Hürriyet'teki yazısında aşağıya linkini verdiğim IBDA-C'nin (Türk Hizbullah'ı denilebilir) İstanbul'da yayınladığı Baran dergisini konu ederek devlet mercilerinin neden bu dergi hakkında işlem yapmadıklarını sorguluyor ve akşam bu yazının çıkacağını gazete dizgiye girdikten sonra öğrenen Aydın Doğan çok sinirleniyor. Çünkü yazı aslında bir mânâda işlemi kasten yaptırtmayarak IBDA-C'yi kolladığı iddia edilen hükûmeti hedef alıyor.

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/7080165.asp?yazarid=5&gid=61&a=411583

Ertuğrul Özkök de bunun üzerine yazısını son anda değiştirerek Hürriyet'e yeni katılan muhalif yazar Yılmaz Özdil ve Bekir Coşkun'u öven ama Emin Çölaşan'dan hiç bahsetmeyen bir yazı yazıyor. Hâttâ yazının sonunda, ". Samimiyetle, duyguyla, bilgiyle, mizahla, tarafsızlıkla yapılan muhalefet, çifte su verilmiş çelik gibi oluyor. Ona kimsenin itirazı kalmıyor. Ama hakaret, iftira, takıntı, lâkap takma, haksizlik gibi şeyleri muhaliflik gibi sunmaya kalktığınız zaman iş değişiyor... satırları ile âdeta veya aklınca Emin Çölaşan'a ihtar veriyor.

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/7081001.asp?yazarid=10&gid=61&a=458214

Gece 21:00 sularında ise Emin Çölaşan kovuluyor.

Bu defa yalvarılsa dahi Emin Çölaşan'ın dönmeyeceği söyleniyor. Çünkü bir yakınını gazeteye göndererek çok düşkün olduğu kitaplarının ve arşiv kolilerinin şoförüne teslim edilmesini rica etmiş.

Esas sürpriz Bekir Coşkun'dan gelmiş. Bekir Coşkun bunlar üzerine sinirlenerek istifa etmiş. Ertuğrul Özkök'ün, Bekir Coşkun'un bu kararını geri alması için çok rica ettiği de söyleniyor. Bu durumun âkıbeti henüz belli değil. Mamafih bu iki yazarın ayrılması ile tiraj kaybı 80/100 binlere varabilir. İkisinin de bir hayli hayranları, takipçileri var.

İşin tatsız tarafına gelince...

Malûm, Uzan bitirildi ve medya gücü un ufak edildi. Akabinde Turgay Ciner'in kontrol ettiği basın grubu da tamamen hükûmet kontrolüne girdi. Vatan zâten fiiliyatta Doğan grubunundu, artık resmen gruba geçti. Tek rakip Akşam gazetesi ve yavruları ile birlikte Show TV ve Digiturk platformunu elinde tutan Çukurova grubu. Aydın Doğan, vakti ile kavgalı olduğu Erol Aksoy'u piyon olarak kullanarak mesnetsiz iddialarla Çukurova grubunu yıpratmaya ve Çukurova'nın Digiturk, Show TV ve Akşam gazetesi gibi basın-yayın grubunun amiral gemilerinin yüzde 50 hissesini bir paket hâlinde ABD'li bir yatırım grubuna satarak güçlenmesinin onunu kesmeye çalışıyor. Öte yandan Çukurova grubu da Turkcell reklâmlarını Doğan grubunun basın kuruluşlarından çekmiş durumda ve bu da Doğan grubu için yaklaşık 50 milyon USD'lik bir gelir kaybı mânâsına geliyor.

Aydın Doğan tam anlamı ile hükûmetin dümen suyuna girmiş vaziyette çünkü 270 milyon USD'ye satın aldığı Harbiye'deki Hilton arazisinin imar durumunu değiştirerek orada 3.5 milyar USD'lik bir projeye soyunmuş vaziyette ve bunun için başbakanın eline bakıyor.

Hâl böyleyken neredeyse tek sesli bir başına doğru sür'atle gidiyoruz. Öte yandan, RTE'ye iktidar nimetleri tatlı geldiğinden neredeyse çark ettiği Gül'ün cumhurbaşkanlığı konusunda maâlesef tabana mağlûp oldu. Kıvraklığına ve çapına rağmen bu işi iyi yönetecek donanım ve formasyonunun olmaması da zâten büyük handikapıydı...

Bütün bunların ışığı altında, esefle belirtmek isterim ki askerin sessiz kalmayarak harekete geçmesi kaçınılmaz hâle geliyor. Şimdiden başlayarak âzamî iki sene versem de hâdiselerin ve gerilimin gittikçe tırmanacağını tahmin ediyorum. Global piyasalarda önümüzdeki 6 ay ilâ 2 senelik dönemde likidite sıkıntısının da yaşanabileceği tehdidi ile birlikte (bu bizim gibi piyasalardan yabancı yatırımcının çıkarak bizi sıkıntıya sokması mânâsına geliyor; geçen Cuma ABD Merkez Bankası'nın inisiyatifi ile Avrupa Merkez Bankası ve Japon Merkez Bankası ile birlikte piyasalara 370 milyar USD civarında bir likidite fonlanarak sıkıntılar şimdilik bertaraf edildi) yatırım kararlarımızda mutlak sûrette göz önüne alınması gereken "sovereign risk maâlesef yine gündeme yerleşiyor... >>

***

Bir yandan her geçen güz artan çölleşme ve GAP-BOP'a saldırmak için hazırlanan Batı, bir yandan bir an evvel biz oraya girmezsek bize topyekûn girecek olan Kuzey Irak, bir yandan da muazzam ivmelendirilen millî devletin çökertilmesi, Kıbrıs'ın satışı ve evrimsel açıdan asla olmaması gereken bir şeyin, memleketin suyunun satışı! Hayatın, canlılığın temeli olan suyumuz 2040'da %80'inden fazlası çölleşecek olan vatanımızın bâki suyu Batı'ya peşkeş çekilecek!

Ne Türkiye'nin, ne de dünyânın yakın istikbâlinde demokrasi var. Bu açıkça belli! Yeni pan-emperyalizme direnip onun kendi kendini tahrip edişine kadar dayanmak zorundayız.

Ne pahasına olursa olsun. Maâlesef çok da can yanıp kan akacak, bu belli. Önemli olan bu nefs-i müdafaa hareketinin muntazam güçlerle ve eski hatalar tekrarlanmadan yapılabilmesi.

   Yok olmaktan evlâdır.

      Ne diyeyim!

Mehmet Kerem Doksat - İstinye - 16 Ağustos 2007 Perşembe

BEKÂRET SORUNSALI
AVŞAR KIZLARI DA... NEREYE KADAR YAHU?
 

Yorum

Already Registered? Login Here
Şu ana kadar herhangi bir yorum mevcut değil