Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

GÜNCEL BİR DELİ DUMRUL HİKÂYESİ

Önce içerisinde Rambo, Terminator filân olmayan öz be öz bir Türk masalını nakledeyim:

Oğuz'da Duha Koca Oğlu Deli Dumrul, kısaca Deli Dumrul isminde bir er varmış. Deli Dumrul kuru bir çayın üstüne köprü yaptırmış. Geçenden 30 akçe, geçmeyenden döve döve 40 akçe alırmış. Bir gün köprüsünün yayına bir bölük oba yerleşmiş. Bu obada bir yiğit ölmüş ve feryatlar üzerine Deli Dumrul atıyla oraya gelmiş. Feryatların sebebini sorunca bir yiğidin öldüğünü öğrenmiş. Azrail'e kızıp, ona meydan okumuş. Onunla dövüşmek için Allah'a yalvarmış. Sonra da evine dönmüş.

Deli Dumrul bir toy düzenlemiş ve bu toyda Azrail gelmiş. Deli Dumrul ilk başta direnmiş, Azrail ise ona bir can bulursa yaşamasına izin vereceğini söylemiş. Deli Dumrul annesine ve babasına gitmiş ama onlar canlarını vermemişler. Bu sefer karısına gitmiş. Karısı da onsuz bu hayatın hiç bir önemi olmadığını söylemiş ve kendi canını vermeye râzı olmuş. Deli Dumrul Allah'a yalvarıp "ya ikimizin canını al ya da ikimizi de bağışla demiş. Bunun üzerine Allah onları bağışlamış, 140 yıl ömür vermiş ve annesinin, babasının canını alması için de Azrail'e emir vermiş. Deli Dumrul ve karısı 140 yıl ömür sürmüşler.

***

Nişantaşı'ndaki muayenehâneme zaruretten arabayla gidiyoruz, şoför bizi indirip otomobili garaja götürüyor ve hiçbir trafik kuralı ihlâli yaptığımızı hatırlamıyoruz. Buna mukabil, iki senedir "hatalı kullanma sebebiyle Şubat aylarında gıyabımızda 52 YTL ceza kesiliyor.

Yâhu, aslı astarı yok. Ne yapacağız? Polise soruyoruz, bize "mahkemeye gidin" diyor. Mahkemeye müracaatın bedelinin 170 YTL olduğunu istihbar ediyoruz, masârif de bizden. Ne zaman biteceği belli değil. Tabii ki boş veriyoruz.

İmdi, belli ki çağdaş bir Deli Dumrul buradaki polislere "belli aralıklarla buradan geçenlere ceza yaz, canları isterse haklarını mahkemede arasınlar" demiş. Döve döve 52 akçe alıyor bizden.

Ne yapsak, ne etsek.

Azrail'e mi takılsam!

Hani, aklıma "anamı öpen Kadı, kimi kime şikâyet edeceğim" diye dövünen adamın hikâyesi geliyor, gülüyorum.

Şunun şurası dört ay kaldı; aybaşında trafik polisini "görüp" 25 YTL'ye bu işi bağlar mıyım diye şeytanca düşüncelerim gelişmekte.

Yâhu, ne memleketteyiz be! Trafik cezamız bile mitosumuza cuk oturuyor.

   Rûhun şâd olsun Deli Dumrul, hiç olmazsa sen mert adamdın.

      Buradakiler ise Kadı'dan beter!

Mehmet Kerem Doksat - 25 Ekim 2007 Perşembe - İstinye

BUNDAN SONRASI
HERKES KAHROLSUN, E Mİ?
 

Yorum

Already Registered? Login Here
Şu ana kadar herhangi bir yorum mevcut değil