Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

HAYATIMIN KISA HİKÂYESİ


Doğan çocuk karşılanır

Gülücüklerle

Sever okşar annesi onu

Öpücüklerle

Günler aylar hızla geçer

Küçük bebek birden büyük

Delikanlı olur…

 

Bilir anlarım

Bilir anlarım

 

Delikanlı pek çok konar

Daldan dala

Günler aylar hızla geçer

Bir gün gelir

Delikanlı âşık olur

Evlenir gider…

 

Bilir anlarım

Bilir anlarım

 

Genç adam pek çok çalışır

Meşakkatle

Çoluk çocuk

Geçim derdi

Yıpratır onu

Aylar yıllar hızla geçer

Yaşlanır gider…

 

Bilir anlarım

Bilir anlarım

 

Oynuyorken torunlarıyla

İhtiyar dede

Şimşek gibi bir sancı

Yere yıkar onu

Teslim ederken rûhunu

Nihayet sorar o suâli

“Mânâsı ne”!

 

Bilir anlarım

Bilir anlarım

 

Söz ve Müzik: Mehmet Kerem Doksat – Adana – 18 yaşındayken...

Sevgili Dostum Âdil Nevresoğu ile çalıp söylerdik, umut doluyduk.

 

TÜRKİYE’Yİ YAMYAMLAR KURTARACAK!
KİM NE YAPMAZSA DAHA SAĞLIKLI KİŞİLİĞİ OLUR?

Related Posts

 

Yorum

Already Registered? Login Here
Şu ana kadar herhangi bir yorum mevcut değil