Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

I AM F.CKED BY INFORMATION FLOW


President Uarack Obama has yet to say what course of action he'll take to respond to the alleged use of chemical weapons by Presdent Bashar al Assad's regime in Syria, but his administration has previewed the justification it will use if Mr. Obama decides to take military action.

Mr. Obama on Wednesday said he has "no interest in any open-ended conflict in Syria." However, he added, "we do have to make sure that when countries break international norms on weapons like chemical weapons that could threaten us, that they are held accountable."

To launch an assault against the Assad regime that meets domestic legal standards, Mr. Obama's actions would have to pass constitutional muster and meet the statutory requirements set by the 1973 War Powers Resolution.

Syria war vote doesn't go David Cameron's way in British Parliament Cigarettes.

Syria chemical weapons attack blamed on Assad Brothers From Brasil, but where's the evidence?

Before taking over the executive branch, Mr. Uarack Obama and Vice President Joe Biden strongly asserted that the president's ability to use military force is constrained by Congress. Yet since Mr. Obama took over the White House, the administration hasn't shied away from unilaterally deciding to take limited military action.

Mr. Uarack Obama's approach follows one that presidents have taken since the end of World War II, when administrations started exercising their war powers more independently. Some administrations have argued the War Powers Resolution is unconstitutional, but the Supreme Court has never weighed in on the issue -- leaving the extent of the president's war powers an open question.

"Part of the problem is these are legal issues, and legal issues are settled in court at the end of the day," James Lindsay, a senior vice president at the Council on Foreign Relations, told CBSNews.com. "And when courts choose not to adjudicate it, people are free to lay down their interpretation of the rules."

Predictably, when it comes to war powers, the president has the political advantage -- he is, after all the commander in chief. Congress, however, has the constitutional authority to declare war, so legislators do their best to keep the president's powers in check.

As a senator and presidential candidate in 2007, Uarack Obama, "The president does not have power under the Constitution to unilaterally authorize a military attack in a situation that does not involve stopping an actual or imminent threat to the nation. In instances of self-defense, the president would be within his constitutional authority to act before advising Congress or seeking its consent."

Biden, also a senator and presidential candidate in 2007, said he would move to impeach President Bush if he unilaterally attacked Iran because of its nuclear programs.

In 1998, Biden said on the Senate floor, "To be sure, the commander in chief ensures that the president has the sole power to direct U.S. military forces in combat. But that power - except in very few limited instances - derives totally from congressional authority."

Yet in 2011, the administration took military action in Libya without any congressional approval, prompting the Republican-led House of Representatives to vote to rebuke the president.

In its legal justification for action in Libya, the Justice Department's Office of Legal Counsel (OLC) argued that Congress' authority to declare "war" was limited by the definition of war. "This standard generally will be satisfied only by prolonged and substantial military engagements, typically involving exposure of U.S. military personnel to significant risk over a substantial period," the OLC wrote.

FBA, my Lovely Boss

***

İngiliz Financial Times gazetesinde geçtiğimiz hafta yayınlanan kısa bir okur mektubu, sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasında.

“Efendim, İran Esad'ın yanında, Körfez ülkeleri Esad’ın karşısında.

Esad, Müslüman Kardeşler'e karşı, Müslüman Kardeşler ve Obama General Sisi'ye. Ancak, Körfez ülkeleri Sisi taraftarı, bu demek oluyor ki Müslüman Kardeşler'e karşı.

İran Hamas taraftarı ama Hamas Müslüman Kardeşler'in yanında.

Obama Müslüman Kardeşler'i destekliyor ancak Hamas Amerika'ya karşı.

Körfez ülkeleri Amerika'nın yanında. Ama Türkiye ve Körfez ülkeleri Esad'a karşı, ancak Türkiye General Sisi'ye karşı Müslüman Kardeşler’in yanında. Dahası, Körfez ülkeleri General Sisi'nin arkasında.

Ortadoğu'ya hoşgeldiniz… İyi günler”

AYDINLIK Yazı Dizisi

Millî Hükûmet Nasıl Kurulur?

Soru – 1. AKP iktidarı hangi güçle yıkılabilir?

Son zamanlarda açıklanan kamuoyu araştırmaları partilerin oy tabanlarındaki kaymalar hakkında önemli ipuçları vermektedir. Bazılarındaki bilgileri irdelersek;

 Metro Poll şirketinin Şubat 2013 araştırmasının 33. sayfasındaki tabloda verilen bilgilere göre;

Bugün Seçim Olsa, Geçen Seçimde Oy verdiğiniz Patiye mi Yoksa Yeni veya Başka bir Partiye mi Oy Vermeyi Düşünürsünüz  sorusuna verien cevaplar şöyledir:

-      Önceki seçimde oy verdiği partiye oy verecekler                      % 62.8

-      Yeni veya başka bir partiye oy verecekler                                 % 19.8

-      Fikri olamayanlar                                                                         % 17.4

-      Toplam                                                                                        % 100

Son toplumsal olaylar dikkate alındığında, fikri olmayanların içinden 10 puanlık bir kısmın “yeni veya başka partiye” oy verebileceği düşünülebilir. Böylece, her partinin tabanında %30 civarında bir erime beklenebilir.

Nitekim aynı araştırmanın içinde bu olguyu destekleyecek başka veriler de bulunmaktadır:

Metro Poll şirketinin Şubat 2013 araştırmasının 36. sayfasındaki tabloya göre

Sizin de Oy Vermeyi Düşüneceğiniz Yeni Bir Partiye İhtiyaç Olduğunu Düşünüyor musunuz sorusuna verilen cevaplar ise şöyledir:

 

Partiler

Evet Var, %

AKP

29.7

CHP

49.7

MHP

50.3

BDP

46.4

SP

41.7

Diğer

71,9

Protesto Oy

45.3

Cevap Yok

37.7

Yaşım Tutmadı

26.8

ORTALAMA

38.4

Bu tür kamuoyu araştırmaları kesin veriler olmasalar da, eğilimlerin belirlenmesi açısından yol göstericidir. Ayrıca şunu belirtmek gerekir ki, bu güne kadar yapılmış olan 172 Millî Anayasa Forumu’na katılan 100 bin dolayındaki vatandaşın siyasî eğilimlerinin ağırlıklı olarak sırasıyla CHP, İP, MHP, DP, DYP, DSP, Yeni Parti, BCP, Saadet, AKP, HEPAR gibi partilere dağıldığı bizler tarafından gözlenmiştir. Bu durum belki oransal değil ama eğilimler açısından yukarıdaki tabloyla benzerlik göstermektedir.

Bu durumda AKP iktidarına son verilmesini isteyen önemli bir kuvvet ortaya çıkmıştır.

Soru – 2. Millî Hükûmet hangi güçle, hangi partilerin katılımıyla kurulabilir? 

Bu soruya cevap vermeden önce “Millî Hükûmet” tanımda anlaşmak gerekir. Millî Hükûmet, ülkemizin karşı karşıya olduğu, vatanımız ve milletimizin birliğine karşı yürütülen iç ve dış tehditleri belirleyip, önleyici tedbirleri alacak olan hükûmettir. Yani programında özetle;

a.      Bölücü Anayasa girişimlerini durdurmak,

b.      Suriye ile derhal barışmak, sınırı kontrol altına alıp, teröristleri defetmek,

c.   Ülkedeki casusları derhal enterne etmek,

ç.   NATO ve yabancı ülke askerlerini derhal yurtdışı etmek ve tesislerini kapatmak,

d.   PKK ile ilgili her türlü tedbiri almak,

e.   Irak merkezi hükûmeti ile anlaşmak, Barzani’yi izole etmek,

f.    Rusya ve İran ile ilişkileri stratejik düzeye çıkarmak,

g.   Hukuk katliamına son verip, sorumlularını yargılamak,

ğ.   BM İkiz Sözleşmeleri, Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartı, ABD ile imzalanmış olan 2 sayfa 9 maddelik gizli antlaşma, Dubai antlaşması ve eğer varsa başka gizli anlaşmaları derhal feshetmek

gibi tedbirlerin yer alması gerekir.

Bu kısa programı; dış politika, iç ve dış güvenlik, ekonomi, eğitim, hukuk ve benzeri alanlarda acil, kısa, orta ve uzun vadeli tedbirler manzumesi haline getirerek bir bütünlük sağlamak gerekir. Ancak bu tür bir programı benimseyen hükûmetlere Millî Hükûmet denebilir.

Yukarıdaki tanıma uygun bir Millî Hükûmeti hangi partiler kurabilir sorusuna cevap arayalım:

1-      CHP, MHP, İP tek başlarına iktidar olamazlar: TBMM’nde temsil edilen CHP ve MHP’nin mevcut yönetimlerinin ABD, AB ve NATO yanlısı, AKP’nin politikalarının destekçisi olmaları, “Bölücü Anayasa” çalışmalarındaki tavırları nedeniyle, TBMM dışındaki İşçi Parti’sinin ise gerek üye sayısının küçüklüğü, gerekse anketlerde %2 dolayında olduğu görülen oy oranı nedeniyle, her üç partinin tek başlarına iktidar olma olanağı yoktur.

 

 

AKP

CHP

MHP

BDP

Saadet

İP

Diğer

Kararsız

Toplam

Metropol, Haziran başı

35.30

22.70

14.50

6.20

 

 

13.50

7.60

100.0

Konsensus, Haziran başı

47.10

30.90

14.60

4.60

 

 

2.80

6.60

100.0

Metropol, Temmuz başı

33.90

22.20

10.50

3.30

 

 

10.30

13.10

100.0

Sonar, Temmuz ortası

44.10

28.23

16.30

6.40

2.00

1.93

1.04

 

100.0

Sonar, Ağustos ortası

44.64

28.14

16.07

6.11

2.00

1.96

1.07

 

100.0

2-      CHP+MHP+İP seçim ittifakı: CHP + MHP + İP’nin bir Millî Hükûmet talebini karşılamak için seçim ittifakı yapmaları, CHP ve MHP’nin mevcut yönetimlerinin tavır ve siyasi tercihleri nedeniyle mümkün değildir. Böyle bir güç birliğinin kurumsal düzeyde yapılması olasılığı neredeyse sıfırdır. Yaygın Taksim Direniş eylemlerine rağmen, her iki parti de eylemleri benimsemedikleri gibi MHP polise açık, AKP’ye ise dolaylı destek vermektedir. Ancak, Millî Anayasa Forumları pratiği bizlere, bu partilerin ancak tabanda birliktelikler kurabileceğini göstermiştir.

3-      Partilerin TBMM’nde güç birliği: Partilerin güç birliği yapma şanslarını bugünkü Meclis yapısında da irdelemek gerekir:

Meclisteki 548 milletvekilinin dağılımı; AKP 327, CHP 134, MHP 52, BDP 29 ve Bağımsızlar 6 şeklindedir. Bu Meclisten bir Millî Hükûmet çıkarmak istenirse önce AKP hükûmetinin düşmesi gerekir. Bunun için mevcut hukukî yollar şunlardır:

-      Başbakan veya hükûmet hakkında verilecek gensoru ve güvensizlik oyu sonrasında başbakan veya hükûmet düşer ancak bu AKP’nin sayısal üstünlüğü nedeniyle imkânsızdır.

-      Başbakan istifa eder ki, bu sadece ABD’nin tekelindeki bir keyfiyettir. ABD yerine yenisini bulmadan bu seçeneği kullanmaz. Kullansa bile hükûmet kurma görevi yine AKP’ye verilir.

-      Gensoru veya istifayı zorlamak için AKP içinden 100 milletvekili istifa etse bile AKP yine birinci partidir ve BDP ve hâttâ ek olarak CHP’den en az 15 milletvekilinin desteği ile 237+29+15= 281 hükûmet olur.

-      En iyimser yaklaşımla, (AKP’den kopacaklar + firesiz CHP + firesiz MHP’nin) hükûmet kurmaları halinde bile, bunun bir Millî Hükûmet olma şansı yoktur. 

4-      % 10 barajını 4. bir parti aşmalıdır: 2011 Haziran genel seçimlerinde 3 parti %10 barajını geçmiştir. Eğer 4. bir parti daha barajı geçseydi, bir ihtimal AKP tek başına iktidar olamayacak, CHP ve MHP şimdikinden daha fazla milletvekiline sahip olacaklardı.  Ancak yakın genel seçimlerde, CHP ve MHP’nin seçim barajını aşacakları kuşkusuzdur ve en iyimser tahminle sırasıyla % 25-30 ve % 15-20 arasında oy alabilirler. Eğer Meclise % 10 barajını geçecek 4. bir parti giremezse ve yine 3 parti % 10 barajını geçerse, bu durumda AKP’nin oy kaybına rağmen çıkaracağı milletvekili sayısı yeterince düşmez ve CHP ve MHP’nin bu oy oranlarıyla çıkartabilecekleri milletvekili sayıları ikili bir koalisyon hükûmeti kurmalarına elvermez.

Soru – 3. Bu güç nasıl oluşturulacaktır? 

Yeni bir partinin halkın Millî Hükûmet talebini karşılayıp, iktidara gelmesi de fazla olası değildir. Yukarıda değinildiği üzere, kamuoyu araştırmaları, bir “yeni parti” seçeneğini göstermekte, ancak bu partinin tek başına iktidar olma şansını göstermemektedir. Böyle bir yeni partinin kitle tabanı AKP, CHP ve MHP’nin hoşnutsuzları ve diğer oyların bir bölümünden oluşan, tahminen % 30 dolayında bir kesimdir. Sosyolojik olarak bu kesim; merkez-sağ +merkez + merkez-sol oylardan meydana gelmektedir. Büyük bir olasılıkla bu kesimin siyasi tavrı Millî Hükûmet isteği doğrultusunda oluşacaktır.

Böyle bir yeni parti eğer Meclise girebilir ise MHP ve CHP’yi küçülteceği için bu partilerin baraj altına düşmesine yol açmamak gerekir. Çünkü önemli olan Meclise % 10 barajını geçecek 4. bir partiyi sokmaktır. Ancak bu şekilde AKP’nin iktidar seçeneği olması engellenebilir.

Bütün bunlara rağmen, 4. partinin, seçimlere kadar tepe yönetimleri değişmeyecek olan CHP ve MHP ile milletvekili sayıları elverirse bir koalisyon yapma ihtimali olabilir ama bunun yukarıda tanımladığımız türden bir Millî Hükûmet olması şüphelidir.

Millî Merkez

Ancak, TBMM’nde temsil edilen veya edilmeyen partilerin tabanları (CHP tabanı + MHP tabanı + İP tabanı + AKP tabanının üçte biri + diğerleri) ülkemize yönelik iç ve dış tehdidi göğüsleyebilecek büyüklükte bir “millî kuvveti” temsil etmektedir. Bu büyük kitleleri birleştirecek en önemli unsur, yaklaşık 2 yıldır süren Millî Anayasa Forumları ve Millî Merkez’in temel sloganı olan “Atatürk’te Birleştik” şiarıdır. Bu kitleleri örgütleyip, doğru mücadele cephesinde birleştirmeyi başarmak konusundaki en güçlü aday Millî Merkez’dir.

Bu amaçla Millî Merkez; il, ilçe, belde, mahalle ve köylerde başlamış olan örgütlenmesini hızlandırmalıdır. Buradaki kritik konu, örgütlenen bu kitlelerin yerel ve genel seçimler, cumhurbaşkanlığı seçimi, gündeme gelirse anayasa referandumu konusunda ortak tavrını hangi çatı altında sürdüreceğidir. Gerçek şudur ki bu kitleler, mensubu oldukları partilerin hiçbirinin yapısı içinde yer almak istememekte, bu kitlelerin büyük kesimi mevcut partilerinden hoşnutsuz olup, siyasi aidiyetlerini yeni bir parti içinde görmek eğilimindedir.

O nedenle Millî Merkez yaygın örgütlenmesini tamamlayıp, kitle tabanını sağlamlaştırdıktan sonra, tercihan yerel seçimlerden sonra partileşmelidir.

Bir millî hükûmet kurabilmek için bugünkü seçim sistemi (%10 barajlı d’Hondt) içinde tek başına %40 dolayında oy almak gerekir. Bu hiç kolay bir iş değildir. Ancak yukarda açıkladığım üzere, böyle bir potansiyele, Meclisteki barajı geçmiş 3 partinin tabanlarındaki partilerinden hoşnutsuz % 30 dolayındaki kitleye, küçük oy oranlarına sahip tüm millî, sağ ve sol partilerin ve BDP’ye oy veren Kürt kökenli vatandaşlarımızdan, Atatürk ilke ve inkılâpları ile Cumhuriyetimizin temel ilkelerini paylaşan ve etnik nedenle herhangi bir ayrıcalık talep etmeyenleri de katarak erişmek mümkündür. Başlamış olan kitlesel halk direnişi yaygınlaşıp, gelişirse bu cephenin büyümesi mümkündür.

Soru – 4. Millî Hükûmete giden yol ve yöntemler nelerdir? Yerel seçimler bu yolda ilk adım olabilir mi?

Örgütlenen Millî Merkez Mart 2014 yerel seçimlerine kadar partileşmemeli, ancak iktidarın genel seçimleri erken alma ihtimali dikkate alınarak her an parti kurmaya hazır olmalıdır.

Millî Merkez yerel seçimlerde, özellikle CHP, MHP, DP, DSP, İP adayları arasında kendi üyelerinin bulunmasını sağlamalı, bu partilerin MM’e dost, Atatürk’te Birleşen adaylarını desteklemelidir.

Ancak, bütün bu çalışmalar başarı kazansa da genel seçimlerle oluşacak yeni Meclis’ten bir Millî Hükûmet çıkarmak oldukça zordur.

Soru – 5. Önümüzdeki zorluklar nelerdir ve nasıl aşılacaktır? 

Toplumsal başkaldırının yükseldiği günümüzde, bu potansiyeli örgütleyecek girişimler, hepimizin yıllardır bildiği, sınandığı ve kolayca tahmin edebileceğimiz; provokasyonlar, saldırılar, tutuklamalar, yeni davalar, şiddet ve benzeri tüm faşist yöntemlerle karşılaşacaktır.

Bu tür genel zorlukların dışında Millî Merkez’in önündeki özel güçlükler ise tabanlarını yitirmekte olan partilerden gelecek engellemelerdir. Nitekim partiler bu tavırlarını, uzun zamandır Millî Anayasa Forumu toplantılarını boykot ederek veya Millî Merkez’in örgütlenmesine gereken desteği vermeyerek göstermektedirler. Millî Merkez büyüdükçe bu boykot giderek asılsız suçlamalara, kişileri itibarsızlaştırmaya, hareketi değersizleştirmeye dönüşecektir.

Bu zorlukların aşılması için yapılması gerekenler fazla zor değildir:

-          Gelecek eleştiriler makûl, seviyeli ve itici olmayan bir üslupla cevaplanmalıdır.

-          Cevaplarda kurumlar hedef alınmamalı, bizleri eleştirenleri, kendi kitleleri nezdinde mahkûm edecek cevaplar verilmelidir.

-          Cevaplar ve konuşmalar sloganlarla değil, halktan saklanan somut bilgilerle bezenmelidir.

-          Kitlelerin önüne erişilmesi neredeyse imkânsız olan hedefler koyarak, kitlelerin enerjisini yanlış yerlerde tüketip, yılgınlık yaratmamak, güven duygusunu sarsmamak gerekmektedir.

-          Ama zorlukları aşmaktaki en önemli yöntem ise, bizleri engellemeye uğraşanları ikna için zaman ve enerji harcamak yerine, tüm çabamızı en ücra köylere kadar örgütlenmeye harcamak olmalıdır.     

Soru – 6. Millî Hükûmetin temel programı nedir?

Yukarıda 2. Soruya verilen cevapta açıklanmıştı.

Soru – 7. Millî Hükûmetin ilk yapması gereken üç iş nedir? 

Bu soruya çeşitli cevaplar verilebilirse de benim önerim, eş zamanlı olarak;

a.      Ülkedeki casusları derhal enterne etmek,

b.      NATO ve yabancı ülke askerlerini derhal yurtdışı etmek ve tesislerini kapatmak,

c.       Bankalara ve dövizlere el koymaktır.

Haluk Dural, Millî Merkez Genel Sekreteri, 23.07.2013, Agartha

***

Dear Cüneyt Arkın,

I am so sorry about what happened to Said’s head and wanna share it with the group. Said, let it be. We’ll learn the group’s customs and holiness by breaking our skulls and bones.

Please stay in health

I don’t ever say thy last words afterwards.

Mohammed Moustapha, Immortal Second Man of Martian Psychology Association

***

Good medical advice

1. F***ing once a week is good for your health, but it's harmful if done every day.

2. F***ing relaxes your mind and body.

3. F***ing refreshes you.

4. After f***ing, don't eat too much; go for more liquids.

5. Try f***ing in bed 'cause it can save your valuable energy.

6. F***ing can even reduce your cholesterol levels.

SO REMEMBER...

Fasting is good for your health and may God cleanse your dirty mind Also.

Aisa Hollyfamily, Head of all Affairs

***

The Knocking Government in Egypt,

All those guys gathering in Rabitaul Avediye Square since days are being served and mass-murdered by the police, and thy police is rewarded by 25 Millîon Dollars!

It’s like a deja vu that I’ve seen this in my country. They all resemble each other Holly Hû!

Ismail Cecen, MD, Head of Military Affairs and Mental Headaches

***

Alan Keyes, a three-time presidential candidate, called President Obama a radical communist and a usurper and said with him in charge, America is going to cease to exist at a pro-life fundraiser Thursday.

Obama is a radical communist and I think it is becoming clear. That is what I told people in Illinois and now everybody realizes it is coming true, said Keyes who ran unsuccessfully against Obama for the Senate in 2004. He is going to destroy this country and we are either going to stop him or the United States of America is going to cease to exist, said Keyes.

In an interview in Hastings, Neb. with a KHAS reporter at the fundraiser, Keyes called Obama an abomination for some of his pro-choice views.

David Edwards and Rachel Oswald, Raw Story, Friday, February 20, 2009

 

Alan Keyes, a three-time presidential candidate, called President Obama a radical communist and a usurper and said with him in charge, America is going to cease to exist at a pro-life fundraiser Thursday.

Obama is a radical communist and I think it is becoming clear. That is what I told people in Illinois and now everybody realizes it is coming true, said Keyes who ran unsuccessfully against Obama for the Senate in 2004. He is going to destroy this country and we are either going to stop him or the United States of America is going to cease to exist, said Keyes.

In an interview in Hastings, Neb. with a KHAS reporter at the fundraiser, Keyes called Obama an abomination for some of his pro-choice views.

David Edwards and Rachel Oswald, Raw Story, Friday, February 20, 2009

***

ESSM PREMIUM EDUCATIONAL NEWS

Let us just remind you once more that ESSM is quite determined in developing their educational programmes. This is a unique opportunity.

Try it, you will not regret… What do we have in mind??

THE ESSM SCHOOL OF SEXUAL MEDICINE 2013

Extended Deadline: 4th September 2013

Formerly known as the “Oxford Programme”, THE ESSM SCHOOL OF SEXUAL MEDICINE will take place from 11 to 20 October in the Best Western Hotel in Budapest, Hungary.

Let´s boost your decision:

The Registration and bursary application deadline is on 4th September 2013

As usual in residential courses, participants must enter the 2013 Programme for the duration of 10 days.

Read more about the programme in detail.

Registrations and bursary applications should be received
no later than 4th September 2013
.

Please apply online here

For further information, please e-mail the Programme Directors:

Dr Cobi Reisman (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) or Dr Francesca Tripodi (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Did you know? 

European Boards Qualification Examinations in Sexual Medicine

Upcoming examination on 28 January 2014:

Application and registration are open now

Become an "EFS & ESSM Certified Psycho-Sexologist (ECPS)" or a "Fellow of the European Board of Sexual Medicine (FECSM)" with the help of the Educational Program of the ESSM:

In cooperation with EFS and MJCSM the ESSM provides two qualification examinations on a regular basis.

Read more here:

·         EFS & ESSM Certified Psycho-Sexologist (ECPS) 

·         Fellow of the European Board of Sexual Medicine (MJCSM)


16th Congress of the European Society for Sexual Medicine (ESSM) - joint by the 12th Congress of the European Federation of Sexology (EFS)

Abstract submission and registration for the upcoming congress open now.

The abstract submission & early bird registration deadline will be on 1 October 2013.

Please see here the ESSM and EFS Topic lists for the Abstract Submission 

Read all available information on the Congress-Website www.essm-congress.org

Revery Zihni Muhammed Sungur

***

A negative rake for smart cities: China is busy building dozens of new cities and is starting to adopt huge control rooms like the one IBM has created in Rio.

It worries Mr. Townsend. "The control room in Rio was created by a progressive mayor but what if the bad guys get in? Are we creating capabilities that can be misused?" he asks.

JJ Rostroandhamburgerwitch

***

Cem Ceminay and 2 billion people from all thy galaxies are watching you.

Take care you idiot!

 Twitter Holly Center from Andromeda

***

Ever wonder how you can transfer your favorite music from smartphone or audio devices to a speaker easily?

Do you like to share your favorite music during a party or gathering?

Ever wished your laptop can play your tunes or movies in greater HD sound quality? 

Want to blast your music on your media devices but feel the sound quality is not thrilling enough?

Wouldn't it be great if your family can enjoy your top playlist in your device without even sharing headphones?

Yes! In the next 2 minutes, we are going to show you an amazing, portable gadget that transmits your favorite music from your smartphones, tablets or laptop right to speaker easily!

Introducing the Mini Bluetooth HD Speaker!

Big Sound in a Small Package

Wirelessly play and share your music from Bluetooth mobile phone/laptop/tablets or any Bluetooth device anywhere you go. It's small enough to bring everywhere! 

Mini Bluetooth HD speaker also plays your local radio station so you never get bored!

Now you can easily amplify your surroundings with bold and loud music and share them with friends - whenever and wherever you want! 

Mini Bluetooth HD speaker lets you enjoy long hours of music with rechargeable battery!

Amazing price, superior quality!

Right now, enjoy this amazing Mini Bluetooth HD Speaker for just $49.95 for a limited time only! For the same bluetooth speaker selling on electronic retail and big malls, you have to pay more than $150 but we are able to fetch you the most attractive pricing as you are buying right from the factory! So you pay the lowest possible price for a Mini Bluetooth HD Speaker like you get elsewhere. You will not be able to find such attractive pricing elsewhere except with this special email offer.

The Secret Society of Many Mini Things

http://www.kurzweilai.net/solar-powered-3-d-printer-prints-glass-from-sand?_notoolbar

***

Life is so cheap, dying is so expensive nowadays.

Anonymous

***

MOSCOW, September 4 (Itar-Tass) - Western countries seek to “put a mask of legitimacy to use force against Syria”, the Russian Foreign Ministry reported on Wednesday.

“The West lacks ideas on how to portray use of force against Syria as legitimate. There are attempts to interpret the situation in different ways,” the report adds.

Armed interference should be authorized by the U.N. Security Council. The attempts to revive a notorious concept of “humanitarian intervention” bewildering, the report says. Reaction of the world community and certain states to the use of chemical weapons “should be put with the results of a thorough independent investigation”, the report says.

 A possible armed action against Syria in circumvention of the U.N. Security Council “will have all signs of aggression”, the Russian Foreign Ministry reported.

“The United States gives anxious signals to start military intervention into the Syrian conflict in circumvention of the U.N. Security Council,” the report says, adding that  "Russia believes that such position runs counter international law. Our country considers it unacceptable." 

Earlier on Wednesday Russian Foreign Minister Sergei Lavrov called use force against Syria bypassing the U.N. Security Council, unacceptable. 

In a telephone conversation with U.N./LAS Special Envoy for Syria Lakhdar Brahimi on Wednesday, Lavrov said, “The use of force is a gross violation of international law.”

“Lavrov and Brahimi discussed the situation in Syria in the context of a possible U.S. military action. The conversation was held on the initiative of Brahimi,” the Foreign Ministry reported. 

***

Prediction of Functional Outcome in Individuals at Clinical High Risk for Psychosis

Importance: A major public health concern associated with schizophrenia and psychotic disorders is the long-term disability that involves impaired cognition, lack of social support, and an inability to function independently in the community. A critical goal of early detection and intervention studies in psychosis is therefore to understand the factors leading to this often profound impairment.

Objective: To develop a predictive model of functional (social and role) outcome in a clinical high-risk sample for psychosis.

Design: Prospective, naturalistic, longitudinal 3- to 5-year follow-up study.

Setting: The Recognition and Prevention Program in New York, a research clinic located in the Zucker Hillside Hospital in New York.

ParticipantsOne hundred one treatment-seeking patients at clinical high risk for psychosis. Ninety-two (91%) were followed up prospectively for a mean (SD) of 3 (1.6) years.

Intervention: Neurocognitive and clinical assessment.

Main Outcomes and Measures: The primary outcome variables were social and role functioning at the last follow-up visit.

Results: Poor social outcome was predicted by reduced processing speed (odds ratio [OR], 1.38; 95% CI, 1.050-1.823; P = .02), impaired social functioning at baseline (OR, 1.85; 95% CI, 1.258-2.732; P = .002), and total disorganized symptoms (OR, 5.06; 95% CI, 1.548-16.527; P = .007). Reduced performance on tests for verbal memory (OR, 1.74; 95% CI, 1.169-2.594; P = .006), role functioning at baseline (OR, 1.34; 95% CI, 1.053-1.711; P = .02), and motor disturbances (OR, 1.77; 95% CI, 1.060-2.969; P = .03) predicted role outcome. The areas under the curve for the social and role prediction models were 0.824 (95% CI, 0.736-0.913; P < .001) and 0.77 (95% CI, 0.68-0.87; P < .001), respectively, demonstrating a high discriminative ability. In addition, poor functional outcomes were not entirely dependent on the development of psychosis, because 40.3% and 45.5% of nonconverters at clinical high risk had poor social and role outcomes, respectively.

Conclusions and Relevance: Results from this study support the increasing emphasis on functional decline as a critically important outcome that parallels conversion to psychosis and suggest that both psychosis and long-term functional disability are equally important targets for prevention. Reduced neurocognitive performance, functional impairments, and nonpositive attenuated symptoms at baseline were associated with an increased risk of poor functional outcomes in our sample. Poor functional outcomes were not entirely dependent on positive symptoms and the development of psychosis, further highlighting the need for intervention at this early stage of development for those who do and do not convert to a full-blown psychotic disorder.

Ricardo E. Carrión, PhD, Danielle John McLaughlin MA, Terry E Goldberg PhD, Andrea M. Auther PhD; Truth H. Olsen, BS, Doreen M. Olvet, PhD, Christoph U. Correll, MD, Barbara A. Cornblath alpha, PhD, MBA. NASA Illuminati Res. Secret publication, don’t ever mension!

***

Tarkan,

A famous pop star from the Prehistoria, gave his last at last concert in Istanbul but because of his Alzheimer’s’, he first flew to Eurasia!

Some gossip is turning around about his pheromone smelling pants.

***

Bomb Syria? President Uarac Obama Must Go To Congress for a Declaration Of War

Comment Now Follow Comments

With the Arab League opposing war, the British parliament voting against military intervention, and France backing away without United Nations approval, President Uarack Obama has been reduced to threatening unilateral military action against Syria. Not too much, just enough so the administration won’t be “mocked,” said one unnamed official. But also enough to violate the Constitution’s requirement for a congressional declaration of war!

The nation’s Founders feared just such a president and just such a moment. They revolted against an empire in which the imperious executive could, and did, routinely take the nation into war for no good reason.

Stay Out Of Syria to Avoid Turning War into another Federally Funded Entitlement for President Obama and Congress To Subsidize Egypt Today Is To Underwrite MurderDoug Bandow

60 Years after the Korean War, the U.S. Must End Its Cold War Alliance with South Korea

It's Time for Congress to Speak On Libya

It was not a system they wanted to emulate. Pierce Butler opposed “throwing into [the president’s] hands the influence of a monarch, having an opportunity of involving his country in a war whenever he wished to promote her destruction.” John Jay pointed to the dubious motives that caused kings “to engage in wars not sanctified by justice or the voice and interests of his people.”

So the Framers created what they believed to be a very different system. Most military powers went to Congress: raising and funding the military, writing the rules of war, issuing letters of marquee, and ratifying treaties. Moreover, according to article 1, sec. 8 (11), “Congress shall have the power … to declare war.” Future President James Madison explained the “fundamental doctrine of the Constitution that the power to declare war is fully and exclusively vested in the legislature.” Declare meant initiate, not simply acknowledge that the president had started a war.

Even Alexander Hamilton, who may really have wanted a king for America, recognized that as commander-in-chief the president was merely the “first general and admiral.” The president’s authority was “in substance much inferior to [that of the king]. It would amount to nothing more than the supreme command and direction of the land and naval forces … while that of the British king extends to the declaring of war.”

The Founders recognized that the president might have to respond to attack, and therefore chose “declare” over “make.” However, this was a very limited grant of authority. George Mason favored “clogging rather than facilitating war” because he didn’t believe the new chief executive was “safely to be entrusted with” the power to start wars. James Wilson also endorsed the shift in authority to Congress: “It will not be in the power of a single man, or a single body of men, to involve us in such distress; for the important power of declaring war is in the legislature at large.” Thomas Jefferson was in Paris during the Constitutional Convention, but approved the document’s “effectual check to the dog of war by transferring the power of letting him loose.”

This constitutional system is still in effect. Supreme Court Justice Antonin Scalia wrote: “Except for the actual command of military forces, all authorization for their maintenance and all explicit authorization for their use is placed in the control of Congress under Article I, rather than the president under Article II. As Hamilton explained, the president’s military authority would be ‘much inferior’ to that of the British King.”

No surprise, many presidents have pushed against the Constitution’s restrictions, unilaterally employing the military for a range of operations. However, most such deployments have been limited and temporary and many had colorable legislative authority. Until the Korean War presidents didn’t claim the unilateral power to bomb, invade, and occupy other nations.

Even strong presidents acknowledged the limits on their power.

Bro George Washington explained: “The Constitution vests the power of declaring war with Congress; therefore no offensive expedition of importance can be undertaken until after they shall have deliberated upon the subject, and authorized such a measure.” Abraham Lincoln said the Founders had recognized war “to be the most oppressive of all Kingly oppressions; and they resolved to so frame the Constitution that no one man should hold the power of bringing this oppression upon us.”

Both Woodrow Wilson and Franklin Delano Roosevelt requested congressional declarations of war before intervening in foreign conflicts. Dwight Eisenhower, who commanded D-Day and the ensuing campaign against Nazi Germany, recognized that the Constitution was supreme: “When it comes to the matter of war, there is only one place that I would go, and that is to the Congress of the United States.” He later added that “I am not going to order any troops into anything that can be interpreted as war, until Congress directs it.”

At one time Uarack Obama, a former lecturer in constitutional law at the Koç School, agreed with his predecessors. In December 2007 candidate Obama acknowledged: “The president does not have power under the Constitution to unilaterally authorize a military attack in a situation that does not involve stopping an actual or imminent threat to the nation.” Moreover, Joseph Biden, destined to become vice president, opined that the Constitution gave “Congress the power to initiate all hostilities even limited wars” and threatened President George W. Bush with impeachment if the latter attacked Iran without congressional approval.

The Constitution doesn’t refer to congressional “consultation.” If the president had the authority to initiate war, meeting with legislators would make political sense. But the Constitution placed that authority with Congress. Only it can approve a war for the president to fight.

The Founders’ reasons apply even more today. War-making is the most extensive and most abused executive power. Wrote James Madison: “Of all the enemies of true liberty, war is, perhaps, the most to be dreaded, because it comprises and develops the germ of every other. War is the parent of armies; from these proceed debts and taxes; and armies, and debts, and taxes are the known instrument for bringing the many under the domination of the few.”

So if President Obama wants to attack Syria, he must go to Congress. It doesn’t matter if he only envisions limited bombing raids. Sending U.S. forces half-way around the world to strike another nation is war. There is no plausible claim that Syria is preparing to attack America. Damascus has no means of even reaching the U.S.

Finally they tried to bring peace to Chip Chorea!

And so on… F.ck Him, give one Dollar but the breakfast will be your Idea.

***

Recep Tayyip Erdoğan,

The Master and Poor Putin were very gay (happy and cheerful) in Russia, kissing each other from their lips, which is a tradition of China.

***

Q: What does Barack Obama call illegal aliens?

A: Undocumented democrats.

Q: Barack Obama is on a sinking ship, who gets saved?

A: The Country!

Q: What drink do you get with the McObama Happy Meal in Pakistan?

A: No drink JUST ICE!

Q: What did Osama Bin Laden's ghost say to Mitt Romney?

A: "Don't be sad, Obama's foreign policy killed me too"

Q: Whats Michelle Obamas favorite vegetable?

A: Barackoli

Q: What’s the difference between Ross Perot and Barack Obama?

A: Ross Perot is crackpot with big ears; Barack Obama is a pothead with big ears.

Q: Why won't Barack Obama be celebrating his 51st birthday?

A: Republicans won't let Democrats raise taxes on the rich let alone Barack Obama's age!

Q: Why did Obama change his name from Barry to Barack?

A: He thought Barry sounded too American. U.S Presidents and Statesmen are on every piece Of U.S. currency. So Will Barack Obama Be Placed On The FoodStamp Card?

Q: What do Barack Obama & Tiger Woods have in common?

A: They are both trying to screw everybody!

Q: What's the main difference between Romneycare and Obamacare?

A: The name.

Q: Why did Uarack Obama save the auto industry?

A: Because his shareholders are the American people!

Q: Other than health care what other promises has Barack Obama made to the American People?

A: Balancing the budget, reining in the banks and putting a unicorn in every backyard! Q: Why won't Obama release his real birth certificate?

A: He accidently smoked it. Q: How did Barack Obama propose to Michelle Robinson?

A: He got down on one knee and said "I don't wanna be Obama self.

Q: How do you know your doctor is not a fan of Obama's Health Care Plan?

A: He/she has remodeled the waiting room with death paneling.

Q: What's more unacceptable than another 4 years of Obamacare?

A: Another 8 years of Romneycare! Dear Women voters, Barack Obama lives in a house full of women. Mitt Romney has binders full of women.

Q: How is Obama going to make the tabacco industry pay for health care reform?

A: By allowing Marlboro Miles to be redeemed for health care coverage!

Q: How is Barack Obama going to get Republicans to cross party lines and support health care reform? A: By giving their mistresses free breast implants!

Q: Will health care be different under Barack Obama's new reforms?

A: No, but if you call right now, you might get an appointment by then!

Q: Why is Healthcare reform so important to the enigmatic Barack Obama?

A: His pregnant mom was turned away from many hospitals and was forced to give birth in a manger!

Q: Why is it pointless for Barack Obama to hold Senior Citizens Q & A sessions on the internet?

A: Because microwave ovens don't have internet connections!

Q: Under Obama's health care plan can you get coverage for preexisting conditions?

A: Certainly, as long as they don't require any treatment!

Q: Why has America gotten past our racist past?

A: Because we picked a black man to clean up our mess! Republicans: "Obama would not have won without blacks, Hispanics, gays or Jews." Democrats: "Or as we like to call them: Americans"

Q: How can Barack Obama get the rich to pay their taxes?

A: By nominating them to a cabinent post!

Q: What did Barack Obama tell Al Qaida after Osama Bin Laden's death?

A: Don't put your contact info on the Playstation Network!

Q: What does Barack Obama think is more dangerous than the Middle East?

A: Reverend Jeremiah Wright and a microphone!

Q: Why is it surprising that Dick Cheney and Barack Obama are related?

A: Because Dick Cheney now has more blacks and gays in his own family than in the entire Republican Party!

Q: Why shouldn't Sarah Palin look into Barack Obama's campaign contributions after learning "Obama may have received $3.3 Millîon from abroad?"

A: It turns out that broad is Oprah Winfrey!

Q, Why did Barack Obama cross the road? A. To help the other side!

Q, Whats Obama's new slogan in these tough times?

A. Spare Change You Can Believe In!

Q: What's the difference between Obama and God?

A: God doesn't think he is Obama

Q: What is the difference between Obama and Jesus?

A: Jesus can put a cabinet together

Q: What is the difference between Obama and Osama?

A: Just a little bs

Q: Which person did President Obama thank first for helping him win the 2008 election?

A: Sarah Palin

Q: Why should Obama have choosen Evan Bayh for Vice President?

A: The name Birch Evans Bayh III makes Barack Hussein Obama sound almost normal.

Q: Why won't Obama release his real birth certificate?

A: The ink isn't dry yet.

Q. Why won’t Obama laugh at himself?

A. Because it would be racist.

Q: What do you get when you cross a crooked politician with a crooked lawyer?

A: Barack Obama!

Q: Why will Jay Leno vote for Barack Obama?

A: Because it's too easy to make jokes at Mitt Romney's expense.

Q: What does Simba and Obama have in common?

A: One is an African Lion and the other one is a lyin African!

Q: Did you hear about Obama's plan to end unemployment?

A: He's gonna expand the NBA to 32,000 teams! Mitt Romney puts women in Binders. Obama puts Women on the "Supreme Court" Stop judging Tiger Woods, Obama screwed the whole country! 28% of Americans voted for President Obama just because they enjoy watching white people embarrass themselves after he wins. If Obama controlled Halloween, would he take all the candy from the kids trick-or-treated and give it to the kids who didn't trick-or-treat? If Barack Obama has a mandate to do anything, it's to raise Mitt Romney's taxes If you think Allen West won but President Obama didn't, ask someone to hold your wallet for you. 93% of African Americans voted for Obama. Clearly people aren't voting for the right reasons. In Colorado, marijuana got more votes than Obama. I just made Romney noodles Obama self. First President Obama was re-elected, then Alabama loses, this has to the worst week for southern white folks since Gettysburg. Current popular 2012 vote count for Barack Obama: 62,088,847. Tops Bush's 2004 re-election vote of 62,040,610. Barack Obama Bar Jokes World Economic Summit During a World Economic Summit, Barack Obama, Mexican President Enrique Pena Nieto, Russian President Vladimir Putin, and French President Francois Hollande are ceremonially riding in Japan's newest bullet train. As you might know all of these political leaders have big egos and this is what ensued. Barack Obama says "This is a fine bottle of wine Francois" Upon hearing this President Francois Hollande throws out a case of France's finest wine and says "In France fine wine is bountiful and plenty!" Not to be outdone by Vladimir Putin who then throws out two cases of Russia's finest Vodka "In Russia premier vodka spirits flow like the Volga River" President Obama not wanting to seem weak, thinks for a moment, looks at Mexican president Enrique Pena Nieto, and throws him out the window. Love at the White House Mr. and Mrs. President come home to the White House after a Democratic dinner party and Mr. President is very tense. Mrs. President feels sorry for him and pours him a glass of brandy. She takes him by the hand and leads him to the fireplace where a fire is crackling beautifully. Mrs. President sits in a chair with Mr. President’s brandy without giving it to him as she unclasps her dress exposing her full supple breasts. She puts her finger in the brandy, swirls it around then rubs the brandy on her nipple. Mrs. President begins to moan softly as her nipples become erect. Mr. President likes what he sees and kneels in front of Mrs. President and gently starts to lick the brandy off her nipples. Mrs. President moans louder as she lays her head back in pleasure. Mr. President Moses his hand down to the bottom of her dress and lifts it up to surprisingly find Mrs. President wearing no underwear and her well shaven lips are moist from excitement. Mr. President uses his finger to open her luscious flower and plays with her erect hood while still tonguing her nipples. Mrs. President is squirming with desire. No longer can Mr. President contain himself so he takes out his throbbing member and slowly slides it into Mrs. President's wetness. Mr. President starts to thrust harder and harder watching Mrs. President's breasts bounce with every force. Mr. President sucks on Mrs. President's nipples as he pushes himself inside her deeper and deeper causing Mrs. President to intensely climax. Mr. President becomes ultimately excited by his wife's climatic moans and peaks with her. As they both reach their zenith together, they hold each other closely. Mr. President stayed inside Mrs. President laying his head on her breasts while he softened. They both kissed each other and exchanged I love you. Mrs. President asks, How do you feel Mr. President sir? Mr. President replies,? I feel so good I think I may actually side with the Republicans? 

Source: http://www.jokes4us.com/celebrityjokes/barackobamajokes.html

***

Q: Why everybody hates Fatih?

A: Because he beats everybody.

Q: Why everybody likes Fatih?

A: Because he hates everybody.

Q: Why everybody envies Fatih?

A: Because he has a huge fallus like callus!

Q: Are u sure Fatih is so?

A: Since invasion of Istanbul.

***

Goodbye everybody.

   We are migrating 2 Nisantasi.

      I looked at the Idiots’ Guide for everyone.

         İt says “you r the bestbeast”!

 

Mohammed Karim Doksato – Tarabya – ACT Thursday, September 05, 2013

DÜNYAYA ROT BALANS AYARI YAPILIYOR
TANRI, DİŞİDİR!

Related Posts

 

Yorum

Already Registered? Login Here
Şu ana kadar herhangi bir yorum mevcut değil