Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

İNSAN GÖRÜNMEZ OLMAK İSTEYEBİLİR Mİ?

Değerli Okurlarım,

Neden olmasın ki?

Nasıl ki Örümcek Adam ve Uçan kahramanlardan Süpermen benzeri Galaktik yaratıklar sıklıkla görünmez olup sırra kadem basarlar.


Nasıl ki sıkılırsınız her şeyden ve herkesten kısa bir süreliğine ortadan kalkmak arzusu duyarsınız…

Nasıl ki bıkmışızdır dinî baskılardan ve yıldıran otoriteden…

Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer liderler baygınlık getirirse!

Nur Fettahoğlu da, Yemen Cephesi’ndeki savaşlar da sıkıyorsa sizi.

Tek adamın yönettiği her rejim gibi açmazlar mevcutsa, Sinagog’la da barış içindeyseniz.

Gönlünüz insanlığın kardeşliği için atıyorsa ama bir türlü olamıyorsa.

Okulların dershaneye düşmesine aldırış etmiyorsanız…

Akşam bir baloya gidip gönünüzce eğlenmek istiyorsanız ve artık politikadan gına gelmeye başlamışsa, Mithatcan Özer’in dayak sevmesine de alışmışsanız.

Bombalarınız düşmekteyse oraya, onlarınki de buraya ve Tuba Ünsal’dan alınan ilhamla yapılan sergi de sizi ırgalamıyorsa.

Süpermen gibi olup Kriptonit’e gitmek ve bir süre için ortadan kalkmak istemez misiniz?

Bu süper kahramanlar zaten hep ABD’lidir ve hep orayı korurlar.

Sertab Erener’in hamburger kaçamağı yüzünden çekebileceği mide bağırsak sorunlarına da aldırış etmiyorsanız…

İsak Haleva’yı da seviyorsanız, zaten pek çok Musevi’yle aranız iyiyse.

Obama’nın demeçleri de sizi artık ırgalamıyorsa ve okyanus ötesindeki planlardan artık gına geldiyse.

Her şeyin altında ABD olduğunu yazmanıza, Armageddon’dan bahsetmenize rağmen artık bu mekâna pek aldırış edilemiyorsa veya tam aksine hâlâ okunuyorsa,

Putin’le kıyaslanıyorsa Devletlû, ikisinin de çok büyük uçakları ve sarayları varsa.

Kimse Şah da Padişah da olamayacaksa bundan sonra…

Emekli aylıklarına yapılan zam devede kulaksa.

23 Milyon TL’ye 30 adet yayın aracı olan bir Cumhurbaşkanınız varsa,

Özel helikopterleri ve tayyareleri mevcutsa,

Memleket parsellenmişse 36 değil de daha fazla grup tarafından paylaşılmışsa ve size yapacak bir şey kalmamış gibi görünüyorsa tarafından.

MİT veya Hakan Fidan da sizi ırgalamıyorsa,

d]

Zaten Ilyuşin tipi tayyareler kolay düşmeyecekse ve ekonomin berbat hâle geliyorsa…

Tweet atmak hakkının artık yeniden kısıtlanıyor ve basın özgürlüğü de gene kısıtlanıyorsa.

Roller karışmış ve Kaos gene memleketin her tarafını sarmışsa ama yapabileceğiniz şeyler şimdilik kısıtlıysa…

Büyük Kulüp’te de, diğer üyesi olduğunuz her yerde de bel altından vurma veya nahoş çekişmeler başlamışsa ve herkes diğerinin aleyhinde mektuplar yolluyorsa.

Arta Turan’ın sevimli kocaman kafası da şimdilik siz ırgalamıyorsa ve Bozkurtlar da bir yandan Alperenler’le beraber silahlanıp bir iç savaşa, topyekun katliam hazırlıkları mevcutsa.

Klerikal Totaliterlik bu memlekette mukadderat ise ama yapacağınız bir şey yapamıyorsanız.

Bir süre başlayacak kan selini görüp, defalarca ikaz etmenize rağmen memleket batağa sürükleniyorsa ve insanlarımızın hepsi de birbirine düşman hâldeyse…

Bir süre için Örümcek Adam veya tam güzel bir kostümle kaçıvermek isterseniz.

Türkiye bir futbol maçı gibi yönetiliyor ve muktedirin kim olacağına dair rakamlar sür'atle değişiyorsa ve Muktedirler arasındaki güreş hâlâ sürüyorsa.

Basın sizinle yaptığı mülakatlara yeterince yer veremiyorsa veya yasaklılar gittikçe artıyorsa,

Herkes diğer herkese neredeyse kavga kıvamında hakaret etmekteyse,

Bıktıysanız formalitelerden ve her türlü baskıdan…

Şimdi Kriptonit’e gidiyorum ama gene döneceğim.

İÜ Rektörlüğü de dâhil, hepsinde tek adam korkusu egemense ve ne isterse onu yapmaktaysa…

Biraz ortadan kaybolup bir yerler kaçıp sonra eve dönmek en güzelidir.

Bu arada olacakları daha çooook takip edeceğiz ama bu gecelik benden bu kadar çünkü gazeteler, TV’ler beni de, herkesi de boğmakta…

Bu gecelik takım elbisemi ve kravatımı taktım, Felek’ten bir gece çalacağım. Gerisi Allah Kerim…

Ne diyordu erenlerden Muhyiddin İbn Arabi: Lâ mevcude İllallah, hemen hemen lâ ilâhe İlallah ile aynı ama nüans büyük aradaki.

Yarın gene yazarım her kim varsa orada ve hâlâ bu mekânın takipçisiyle irtibata geçip, makale veya yazı göndermek istiyorsa.

Bu gecelik görünmez olacağım, bunun yarını da var alimallah.

Haydi, iyi geceler cümlenize…

Mehmet Kerem Doksat – Tarabya – 27.02.2015

KORKU KASABASI
GENE BİR TAYYARE DÜŞMÜŞ!
 

Yorum

Already Registered? Login Here
Şu ana kadar herhangi bir yorum mevcut değil