Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

İNSAN HAKKINDA DENEMELER

İnsan hem acayip, hem de garip bir hayvan türünden başka bir şey değildir aslında…

Evrimsel açıdan maymunlarla akraba olan ama onlardan gelmeyen ve bu özelliği de Afrika'dan bu yana değişmeyen bir canlı türün. En ilginç yönü de, bu işi ilk fark edenin İslâm ulemasının olması...

Her geçen gün yeni bir Lucy fosili bulunuyor ve Anadolu'da da yeni yerleşkeler keşfediliyor.

Bu da, 30 ilâ 60 bin sene önce yaşanmış büyük göçün boşuna olmadığını doğruluyor.

Henüz bunun aksini ispatlayacak bir delil de yok ama Serengeti'deki, savanlardaki, velhasıl bütün dünyadaki göçler ve bulunan fosiller bunların âdeta canlı delili...

d]

d] 

Ne kadar güzel, ihtişamlı...

d]

d]

d]

d]

d]

d]

 

Başka türlüydün be Esin...

Konserinde dedemden tek bir parça çalmadın, alacağın olsun Bay Arguner; bekliyoruz Pınarcığım...

Neyse...

Artık Avlu U Meyhâne de yok...

Her şey daha da bir buruk ve garip...


Bizim oralar, gideceğiz ve köklerimizi göreceğiz...

Önce Kelebekler Vadisi'ne ulaşacağız ama denizden; muvazaalı bir arsa var da...


Tabii ki evrim devam ediyor...

Gene görüşürüz.

Sevgiyle, saygıyla, tekâmülle kalın.


Memet Kerem Doksat – Tarabya – 04.05.2014 – Pazar

ERMENİSTAN, ESKİ GELENEKSEL SOLCU HÂLİT KAKINÇ ve ...
PARLA ve NAZAR ŞENOL
 

Yorum

Already Registered? Login Here
Şu ana kadar herhangi bir yorum mevcut değil