İnsan hem acayip, hem de garip bir hayvan türünden başka bir şey değildir aslında…

Evrimsel açıdan maymunlarla akraba olan ama onlardan gelmeyen ve bu özelliği de Afrika'dan bu yana değişmeyen bir canlı türün. En ilginç yönü de, bu işi ilk fark edenin İslâm ulemasının olması...

Her geçen gün yeni bir Lucy fosili bulunuyor ve Anadolu'da da yeni yerleşkeler keşfediliyor.

Bu da, 30 ilâ 60 bin sene önce yaşanmış büyük göçün boşuna olmadığını doğruluyor.

Henüz bunun aksini ispatlayacak bir delil de yok ama Serengeti'deki, savanlardaki, velhasıl bütün dünyadaki göçler ve bulunan fosiller bunların âdeta canlı delili...