Mâlzeme: Bir veya birkaç tânesini bir araya getirdiğimiz ve bir tüketim maddesine dönüştürdüğümüz maddeler malzemeleri oluştururlar. Un, tuz, su, maya gibi maddeler ekmeği oluşturan; kereste, çivi, tutkal gibi maddeler masayı oluşturan; çimento, kum, su gibi maddeler betonu oluşturan malzemelerdir. Kullanılabilir cisimler yapmak amacı ile doğal veya yapay olarak üretilmiş maddelerdir. Günümüzde birçok mâlzeme çeşidi bulunmaktadır. Daha sonra kullanılabilir cisimler yapmak amacıyla doğal veya yapay olarak üretilmiş maddeler.

Metalürjiden neş’et alıyor kelime…

İngilizcesi material.

***

Peki, “mal” nedir?

1. Bir kimsenin veya bir tüzelkişinin iyeliği altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların tümü; bayağı, aşağılık, kötü kimse.
2. Alınıp satılabilen her türlü ticaret eşyası, tüccar malı malı, emtia; esrar veya kaçak madde.
3. Birinin iyeliği altında bulunan büyükbaş hayvanların tümü

Cümle içinde kullanımı…

Mal vardı, mülk vardı. At vardı, araba vardı. Ö. Seyfettin

“Mal” kelimesinin İngilizcesi

pref. bad; wrong; abnormal
n. time; one time; stain, taint, permanent mark
v. picture, paint, draw; describe, depict, portray

Kökeni: Arapça

***

Nûr içinde yatsın, hayatımda tanıdığım en kâmil ve güzel insanlardan biri Prof. Nişan Sönmez’di. Fakültede ders verirken küt diye bir miyokard enfarktüsü ile Ebedî Maşrık’a kavuştu ve ölümsüz oldu.

 

Hayatının bir özetini http://www.eperbis.yildiz.edu.tr/biyografi.php?id=117 adresinden okuyabilirsiniz.

Kimselere ahkâm kesmez, gereksiz yere reklâm yapmaz, emin olmadığı olmayan konularda medyada veya başka vasatlarda perhizler tavsiye etmezdi.

Nişan, adam gibi bir adamdı.

Bir Türk’tü ama kökeni Ermeni’ydi; tıpkı Kolsuz Agop Üstâdım gibi…

Nişan’ın çok güzel bir konferansı vardı: Mâlzememiz İnsan.

Hani, demem o ki, bir mecaz (metafor) olarak, malzeme kelimesi insan için de kullanılabilir.

Ama mal kelimesini insan için kullanmak ayıptır, günahtır…

Vahşi kapitalizmin hele sporcular için kullandığı “…., artık 2 seneliğine … USD’ye Filânca Takım’ın malı oldu” ifâdeleri midemi bulandırıyor.

Hâlbuki Nişan’ın vefatı bütün kardeşleri, sevenleri arasında o kadar çok gözyaşına, hüzne ve hasrete mâl olmuştu ki…

Hadi, yapabiliyorsanız bu ifâdeleri 150 kelimelik “arı-duru dil” denen şeyle anlatın.

Size kul veya meta bile olurum.

   Ama hem bilmeyip hem de eleştiriyorsanız…

      Kendinize üçgen bir aynada bakın.

         Acaba ne göreceksiniz?

Mehmet Kerem Doksat – Tarabya – 28 Nisan 2013 Pazar