Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

İSRAİL, ABG ve İRAN

Bu asla bir temenni veya arzu değil. Bilakis, olmamasını dilediğim bir gelişmenin tahmini.

***

Meşhur fıkradır.

Hasta, muhtelif şikâyetlerinden dolayı hekime müracaat eder.

Hekim uzun uzun tetkik ve muayene ettikten sonra düşünceli bir şekilde gözlükleriyle oynar, alnı hafifçe terler.

Hasta çekinerek sorar:

Ne var, nedir doktorum?

Biraz tereddütten sonra cevap verir hekim: "Açıkçası, çok vahim bir durum söz konusu. Vefâtınıza en fazla on var".

Ne onu doktor bey, hafta mı, ay mı, yıl mı?

Kısa bir duraklamadan sonra cevap gelir: "Dokuz"!

***

İsrail fütursuzca Filistinli soykırımı yapıyor.

İran bastırıyor.

Rice, birilerine fırça atıyor.

Birisi bize "karışmayın yeter" diye hâddimizi bildiriyor.

İsrail'in ABG ile beraber İran'a saldırmasına kaç kaldı?

Dört!

***

Neyse, boş verin.

Bunlar konjonktür uzmanı filân olmayan bir psikiyatrın hezeyanları (Bölücübaşı Türkiye'ye paketlenip teslim edildiğinde, SHOW TV Ana Haber Bülteni'nde de Reha Muhtar'ın ikazlarına rağmen konjonktürel yorum yapmıştı, aynen çıktı)!

Mehmet Kerem Doksat - İstinye - 16 Haziran 2008 Pazartesi

URI GELLER diye bir SAHTEKÂR ve FATİH TERİM
Kişisel gelişim yolunda ALS (Amiyotrofik Lateral S...
 

Yorum

Already Registered? Login Here
Şu ana kadar herhangi bir yorum mevcut değil