Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

İZMİR HİLTON JENERATÖRÜNÜ AYARLADI

Sevgili web mekânı ziyâretçilerim.

Dün (Pazartesi) beni Sayın Bülent Tarlan Bey muayenehânemde ziyaret etmek inceliğinde bulundu. Kendisi kim mi?

İzmir Hilton Oteli'nin yeni Genel Müdürü.

Resepsiyondaki elemanın terbiyesizliği için gereğinin yapıldığını söyledi; bu iyi bir haberdi de.

En önemlisi, hemen aynen şöyle bir izahta bulundu: "Otelimizin jeneratörlerinin normâl olarak en fazla yarım dakikada devreye girmesi icap ediyor; incelettim, hakikaten bahsettiğiniz gün 8 dakika geç devreye girmişler. Çok üzüldüm ve sonunda mes'eleyi çözdük. Fuardan gelen pulslar sebebiyle jeneratörlerin hassasiyeti yetersiz kalmış ve devreye girmemiş. Bunu düzelttik, İzmir'de dâima bir eviniz var".

***

Kendisi de İstanbullu imiş, oraya yeni atanmış. Çok nâzik ve sıcak bir insan; yapmacık yâhut sâhicilik dışı olsa anlardım.

Ben ne birkaç kişinin zannettiği gibi aristokratım, ne de zengin (iyi ki de değilim, şımarırdım)... Sâdece hem ilmen hem de para kazanabilmek için çok çalışan bir emekçiyim. Zâten o da muayenehâneyi görünce "sizi fazla meşgûl etmeyeyim dediğinde, gülümseyerek "parayı işte böyle ırgatlıkla kazanıyoruz, onun için de belki fazlaca kızmıştım dedim. Sarılıp öpüştük ve ayrıldık.

Sonuç ne?

Bir web mekânından yapılan haklı tenkit amacına ulaştı ve hatalar giderildi.

Tüketici haklarının korunması kadar, hizmet veren kesimin de kendisine aynada bakabilmesi güzel bir vâkıa.

   İzmir'e ilk gidişimde (imkânlarım gene elverirse) gene Hilton'da kalacağım inşallah.

      Paylaşmak istedim.

         Dostlukla.

Mehmet Kerem Doksat - İstinye - 26 Şubat 2008 Salı

BÜLENT HANIM SEBEBİYLE HAREKÂT DURDURULDU, BAŞBAKA...
KARA ve HAVA HAREKÂTI
 

Yorum

Already Registered? Login Here
Şu ana kadar herhangi bir yorum mevcut değil