Önce yirmi milyondan fazla yerliyi acımasızca katlettiler, kadınların çocukların ırzına geçtiler. Kalanları da alkolik yaptılar. "Cowboylar" Yeni Dünya Rûyası'nı yarattılar bu rezillik üzerinde. Kendilerini sevdirebilmek için iki yüz küsur senedir her türlü sahtekârlığı yaptılar.

Tommiks'le, Teksas'la, Westernler'le, "Hollywood şâheserleriyle" beyinlerimizi yıkadılar.

Sonra türümüzün ilk ortaya çıktığı Afrika'da hür yaşayan, tabiatla barışık zencileri zevk-ü sefâ için esir edip öldürdüler, işkence ettiler, yaktılar, aşağıladılar. 1994'de Kongo'nunRwanda beldesinde üç ay süreyle hiç ellemeksizin Hutu ve Tutsi kabilelerini sırf kendi sömürgeci amaçları için birbirlerine düşürdüler. Sonuç müthişti: Bir milyona yakın "Gereksiz Kara Adam" birbirlerini gırtlaklayarak telef oldular!

 

Dünyânın her tarafına saldırdılar. Kendi efkârı umûmiyelerini iknâ edebilmek için neler neler yapmadılar! Pearl Harbor'a göz yumup iki tâne atom bombası attılar. Yeni silâhlarını ve teknolojilerini denemek için Vietnam'da sözüm ona hârp ettiler, kendi evlâtlarını öldürterek ve öldürerek.

Dünyânın petrol ve su dolu "öteki" kısmını elde etmek için hedefi göbekten vuran HIV virüsünü koskoca kıt'aya bulaştırdılar; topsuz tüfeksiz dünyânın bilinen en büyük soykırımı sürmekte Afrika'da; bâzı memleketlerde AIDS'li sayısı nüfusun üçte birini sollamış durumda. Ucuz ilâç vermeyi de reddettiler. Ekonomik ömrü biten İkiz Kuleler'e kendi finanse ettikleri kukla örgütle içinde canlılar bulunan bombalar yolladılar. Bunun müsebbibi olarak gördükleri sun'î ülkeyi olmayan kimyasal silâhları sebebiyle işgâl edip katliama başladılar. Bu arada Katrina ismini taktıkları kasırga vurdu ve ırzına geçti cazın rahminin!

Önceden belliydi her şey; haber de verilmişti. En azından bir arabası olan herkes kaçıp kurtuldu. Sâdece fakir, yaşlı, hasta ve sefil zenciler kaldı. Onları da kendi hâllerine bıraktılar. Tam üç gün sonra yardım gönderdiler; öyle bir yardım ki, VUR EMRİ olan keskin nişancılarla bezenmiş; kalan temizliği de onlar gerçekleştirecek! O arada şehirde köpekbalıkları, yılanlar ve timsahlar dolaştı; dükkânlar yağmalandı, silâhlı çeteler Vandalizm'in her türünü icrâ eyledi. Tahliye için nihâyet teşrif ettiklerinde ise önce beyaz Amerikalılar'ı, sonra diğer beyazları, en son olarak da kara kuruları kurtardılar. Bunları hiç utanmadan, alenen yaptılar. Bu arada on bin kişi veya daha fazlası öldü, açlıktan yamyamlık baş gösterdi. Çok daha fazla sayıda insan evsiz, işsiz ve umutsuz kaldı.

Kriptonlu olup da Üstün Beyaz Hristiyan Adam'ı korumak için dünyâya gelen SupermanNew Orleans'lı garibanların yardımına koşmadı, onlar için uçmadı, pelerini kirlenir diye korktu. Onlar insan değildi ki zâten!