Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

KIBRIS da GİDİYOR!

http://www.keremdoksat.com/index.php/entry/abg-abg-yi-vurdu-olan-bizim-cocuklara-oldu/ yazımda

Bu arada, çok yakında Kıbrıs'ta da çok kötü şeyler olacak.

         Yazacağım.

demiştim.

Sayın Oktay Ekşi fakire hâcet bırakmayan bir makale yazmış bugün:

***

KIBRIS'taki Türkler ya da "bağımsız ve özgür bir ulus gibi yaşamanın onurunu 34 yıldır taşıyan Türkler kan ağlıyor.

Hem de Rum mezaliminden kurtuluşlarının 34'üncü yıldönümü olan 20 Temmuz 2008'de!

Çünkü Rum'a satılmanın ve tekrar esir düşmenin korkusu egemen Kıbrıs'ta.

İnanılır gibi değil ama olay tam da Rauf Denktaş'ın yıllardır haykırmasına rağmen kimseye işittiremediği gibi yani Osmanlı ordularının 1897'de Yunanlıları yenmesine rağmen o dönemin "Büyük Devletleri"nin yâni İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya'nın baskısıyla her şeyin tersine dönmesine benziyor:

O zaman Osmanlı'nın önce yenik Yunan Ordusu komutanı Prens Yorgi'yi "Girit Valiliğine getirmesini sağladılar. O ayrılınca ancak Atina'nın tâyin edeceği yeni vâliyi tanıyacaklarını ilân ettiler. Böylece Girit önce fiilen Yunanistan'a bağlanmış oldu, sonra da adanın ipi çekildi, bitti (MKD notu: O zamana kadar 250.000 Türk'e mukabil 50.000 Rum yaşardı Girit'te; şimdilerde Türk yok). Neden bunları söylediğimizi en iyi CHP İstanbul Milletvekili Emekli Büyükelçi Şükrü Elekdağ önceki gece TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan öğrenebilirsiniz. Mutlaka okuyunuz. Elekdağ'ın dediklerine gelmeden anımsatalım:

Bilindiği gibi bir süredir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile Güney Rum kesimi Cumhurbaşkanı Dimitris Hristofyas arasında, "Kıbrıs sorununun çözümünü" amaçlayan görüşmeler yapılıyor.

Bugüne kadar hem Türkiye'nin hem de KKTC'nin savunduğu tez şu idi:

"Çözüm ancak adada iki bağımsız ve egemen devletin var olduğu ve bunların kurucu devletler olarak egemenliklerini ortak bir yapıya vermekleri sûretiyle, iki halklı, iki kurucu devletin eşit siyasî statüde olacakları bir yapı kabûl edilirse sağlanabilir.

Türkiye ayrıca 1960 tarihli "Garanti ve İttifak Antlaşmalarının yürürlükte kalmasını istemekteydi. Çünkü Slobodan Miloseviç'in Bosna-Hersek'teki Müslüman halka 1992/1995 arasında yaptığı "etnik temizlemenin bin beterini Makarios liderliğindeki Rumlar, 1955'ten 1974'e kadar Kıbrıs Türkleri'ne karşı uygulamışlardı. Bunu önlemenin yolu, garanti antlaşmalarının verdiği yetkiyle adada Türk askerinin bulunmasıydı.

(İlginçtir, Girit'i Yunanistan'a bağlama kampanyasının başladığı 1878'den ilk sonucun alındığı 1898'e kadar aynı şeyler Girit'te yaşanmış ama orada Osmanlı askeri kalmadığı için ada gitmişti.)

Şükrü Elekdağ önceki gece Meclis'te, Talat'la Hristofyas arasında yapılan son görüşme ardından 1 Temmuz günü yayınlanan ortak bildiride, "iki liderin gelecekteki Birleşik Kıbrıs'ta tek egemenlik ve tek vatandaşlık konularında ilke anlaşmasına vardıklarının açıklandığına dikkat çekti:

"Tek egemenlik ve tek vatandaşlık kavramı esas alınarak yapılacak müzakereler sâdece üniter bir devlet yapısı doğurur ki, bu da KKTC'nin bir eyâlet olarak Kıbrıs Rum devletine yamanması ve Kıbrıs Türkleri'nin azınlık statüsüne indirgenmeleri demektir.

Bu durumda yeni bir Girit olayının yaşanması kaçınılmaz olacaktır.

Bu gelişmenin bir sonucu da Türk askerinin adadan çekilmesi, Garanti antlaşmasının son bulmasıdır.

Görüldüğü gibi Kıbrıs da "babalar gibi" satışa çıktı.

Bugün Kıbrıs Türklerinin kurtuluş bayramına katılan Sayın Başbakan acaba ne buyuruyor?

***

Söyleyeyim Sayın Oktay Ekşi, demin televizyonda seyrettim.

Devletlû, artık iyice gemi azıya almış külhanbeyi "üslûbuyla "kimse sakın düşünmesin ki, Kıbrıs Türkleri azınlık veya esir olacaktır filân diye.

Bugüne kadar böyle başlayan cümlelerde söylediklerinin hepsinin aksi gerçekleşti.

Geçen gün de gene celâlli celâlli "ne krizi yâhu, şu kadar yüz bin araba satılmış diyebiliyordu Başbakanımız(!).

Heyhat!

Mehmet Kerem Doksat - İstinye - 20 Temmuz 2008

GİRİT'İN HAZİN HİKÂYESİ ve KIBRIS
ABDULLAH ÖCALAN'IN BASIN AÇIKLAMASI!
 

Yorum

Already Registered? Login Here
Şu ana kadar herhangi bir yorum mevcut değil