Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

KIR ÇİÇEĞİ

Nârin, mütevâzı, talepkâr olmayan ve kendi hâlinde bir mahlûktur kır çiçeği.

Hele bir de bahar geldi mi, dağları ovaları doldurur milyonlarcası bir araya gelerek.

Rengârenktir tabiat, ağaçlar tomurcuklanır, yeşilin de nâmütenahi tonları da tam bir re minör akoruyla refakat eder kır çiçeğine… 

Arada bir mi bemol majör burnunu sokar, yağmur yağar gözyaşı damlaları gibi.

Do majör ise manzaranın “high definition” olmasını sağlamak için esiverir bâzen!

Kır çiçeği öylesine ve hayatından memnun sallanır, eğilir, bükülür…

Bâzen bir piknik topu düşer üstüne ezilir, bâzen bir krampon darbesiyle toprağın dibini boylar; o gene de küsmez.

Bâzen tuttuğu gibi koparır birileri kökünden, yapraklarını sayıp tâlih ilâhına perestiş etmek yâhut hoşlandığı kıza şirinlik yapmak amacıyla…

Eh, buna da şükürdür, hiç olmazsa işe yaramıştır gene.

Sonra bir gün kelebekler gelir, raks ederler… 

Onunla öpüşürken polenlerini alıp öbür kır çiçeklerine taşırlar.

 

Artık saadetten yanına varılmaz kır çiçeğinin, evlâdının istikbâli garantidedir.

Ama kelebeklerin âniden düşüp çırpındıklarını, sonra da hareketsiz kalıp toprağa karıştıklarını anlayamaz bir türlü!

Hava sür’atle ısınır, susuz kalır kır çiçeği, yorulur, etrafına son bir kere bakındığında, milyonlarca arkadaşının da boyunlarının büküldüğünü, sararıp solduklarını görür. 

Çok uykusu gelir, tekrar açacağı günün hülyâsına dalmak üzereyken bilge ve nur yüzlü birisi gelip suâl eyler:

Sordum sarıçiçeğe: Benzin neden sarıdır?
Çiçek eydür derviş baba: Ahım dağlar eritir
Hak Lâ ilâhe illâllah, Allah Lâ ilâhe illâllah.

Sordum sarıçiçeğe: Sizde ölüm var mıdır?
Çiçek eydür derviş baba: Ölümsüz yer var mıdır
Hak Lâ ilâhe illâllah, Allah Lâ ilâhe illâllah.

Sordum sarıçiçeğe: Kışın nerde olursun?
Çiçek eydür derviş baba: Kışın türab oluruz
Hak Lâ ilâhe illâllah, Allah Lâ ilâhe illâllah.

Sordum sarıçiçeğe: Tamuya girer misiz?
Çiçek eydür derviş baba: Ol münkirler yeridir.
Hak Lâ ilâhe illâllah, Allah Lâ ilâhe illâllah.

Sordum sarıçiçeğe: Uçmağa girer misiz?
Çiçek eydür derviş baba: Uçmak âdem şehridir
Hak Lâ ilâhe illâllah, Allah Lâ ilâhe illâllah.

Sordum sarıçiçeğe: Gül sizin neniz olur?
Çiçek eydür derviş baba: Gül Muhammed teridir
Hak Lâ ilâhe illâllah, Allah Lâ ilâhe illâllah.

Sordum sarıçiçeğe: Âdemi bilir misiz?
Çiçek eydür derviş baba: Âdem binde birdir
Hak Lâ ilâhe illâllah, Allah Lâ ilâhe illâllah.

Sordum sarıçiçeğe: Kırkları bilir misiz?
Çiçek eydür derviş baba: Kırklar Allah yâridir
Hak Lâ ilâhe illâllah, Allah Lâ ilâhe illâllah.

Sordum sarıçiçeğe: Rengin kandan alırsız?
Çiçek eydür derviş baba: Ay ile gün nurudur
Hak Lâ ilâhe illâllah, Allah Lâ ilâhe illâllah.

Sordum sarıçiçeğe: Boynun neden eğridir?
Çiçek eydür derviş baba: Kâlbim Hakka doğrudur.
Hak Lâ ilâhe illâllah, Allah Lâ ilâhe illâllah.

Sordum sarıçiçeğe: Annen baban var mıdır?
Çiçek eydür derviş baba: Annem babam topraktır
Hak Lâ ilâhe illâllah, Allah Lâ ilâhe illâllah.

Sordum sarıçiçeğe: Sen Kâ’be’yi gördün mü?
Çiçek eydür derviş baba: Kâ’be Allah evidir
Hak Lâ ilâhe illâllah, Allah Lâ ilâhe illâllah.

Sordum sarıçiçeğe: Bahçene girsem nola?
Çiçek eydür derviş baba: Kokla beni geri dur
Hak Lâ ilâhe illâllah, Allah Lâ ilâhe illâllah.

Sordum sarıçiçeğe: Sen sırat’ı gördün mü?
Çiçek eydür derviş baba: Cümlenin ol yoludur
Hak Lâ ilâhe illâllah, Allah Lâ ilâhe illâllah.

Sordum sarıçiçeğe: Gözün niçin yaşlıdır?
Çiçek eydür derviş baba: Bağrıcağım başlıdır
Hak Lâ ilâhe illâllah, Allah Lâ ilâhe illâllah.

Sordum sarıçiçeğe: Sen beni bilir misin?
Çiçek eydür derviş baba: Sen Yûnus değil misin
Hak Lâ ilâhe illâllah, Allah Lâ ilâhe illâllah

Kır çiçeği iyice sarıçiçektir artık,

Sonra annesinin babasının makamına kavuşur… 

Mi majör kırık tondan çalar, diminuendo con spirito.

Toprak da uykuya dalar, uzaktan bir ney sesi tınılar, adagio ma non troppo

Mehmet Kerem Doksat – İstinye – 10 Ocak 2011 Pazartesi

ÂHİRET TÜCCARLARI ve RASYONALİZM
ZEKİ ALASYA'DAN AKLI SELÎM DOLU BİR DEĞERLENDİRME

Related Posts

 

Yorum

Already Registered? Login Here
Şu ana kadar herhangi bir yorum mevcut değil