Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

KIZIMDAN...

İçeride bir karmaşa; sen kimsin, ben kimim misâli

]

“Biz kimiz?” suâli abesle iştigâl

Bir adım atsalar dışarı, görecekler biz olmanın ehemmiyetini

Hani o pasaport kuyruğu var ya gâvuristanda; işte tam da o misâl
 
“Benim” demek ile “bizim” demek farkı
Dünyayı döndüren terâne
"Biz olmadan ben yaşayabilir mi bu zâlim düzende?" lâkırdısı
Cevap gelir: Sana ne faşist teyze!
 
Yeni bir gün gelecek tebessümü eksik
Yeni bir dünya düzeni hâkim olacak vicdânı noksan
Yeni bir insan türü belirecek onuru olmayan
Ve nihâyetinde sonu bol sıfırlı paralar dağıtılacak
Sâhiplerinin haysiyetine bakılmadan...

Ayşe Cânan Doksat – İstanbul – 24 Ocak 2010 Pazar

ÇEŞME'DEN DÖNMEDEN BİR BUÇUK GÜN ÖNCE...
HİÇBİR ŞEY BİLMEYEN ADAM
 

Yorum

Already Registered? Login Here
Şu ana kadar herhangi bir yorum mevcut değil