Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

Kollektif Vicdandan

Sayın Milletvekilleri,

Küresel güçlerin bölge planlarında rol kaparak kişisel konum  arayışında olanların gerek iktidarda gerek muhalefette hareket kabiliyetlerinin Büyük Ortadoğu Projesi sınırları dahilinde kalması büyük resmi görebilenler açısından zaten beklenmesi gereken bir durum değil midir?

Temel soru, TBMM’de, bilinç ve vicdanları, küresel emperyalist planlara uygun hareket etmekten başka seçenek bulamayanların havuç, korku ve dayatmalarına teslim olmayacak dirayette en az 20 namuslu yurtsever antiemperyalist milletvekilinin çıkıp çıkmayacağıdır.


Sosyal medyadaki demoralizasyon  milletvekili yeminlerinize uygun bir adayın adının telâffuz edilmesiyle umuda dönüşmüştür. Aşağıya  kendilerinden izin almadığım için adlarını belirtmediğim iki vatandaşımızın sözlerini alıyorum.

Bir vatandaşımızın sözleriyle “Emine Ülker Tarhan'ın 20 imza ile aday gösterilmesi, Recep Tayyip Erdoğan'a ilk turda Cumhurbaşkanlığını kazandırma oyununu bozacaktır.
Alternatif Cumhuriyetçi bir adaya kimse itiraz etmemeli aksine desteklemelidir.
Ekmeleddin İhsanoğlu'na ilk tur seçimlerde önemli bir çoğunluğun  oy vermeyecek olması nedeniyle RTE %50 oranı aşıp PKK'ya da tavizler vererek Cumhurbaşkanı olabilecekti.

Bu durumda küskün ve oy vermeyecekler sandığa gidecek hatta adayları için çalışma yapacaklardır...

1. turda ikinci olabilecek Emine Ülker Tarhan üzerinde 2. turda büyük olasılıkla mutabakat sağlanacaktır. Sonuçta tüm muhalif cephenin birleşmesiyle ve AKP'den kopacak özellikle kadınların oylarıyla Türkiye ilk kadın Cumhurbaşkanına sahip olacaktır.”

Başka bir vatandaşımızın sözleriyle “CHP YENİ BİR ADAY ÇIKARDIĞINDA OY VERMEYE GİTMEYECEKLER DE OY VERMEYE GİDECEKLERİ İÇİN KATILIM YÜZDESİ ARTACAĞINDAN MATEMATİK OLARAK KARŞI TARAFIN KATILIM YÜZDESİ DÜŞECEK VE İLK TURDA SEÇİLME ŞANSINI KAYBEDECEKTİR.

İKİNCİ TURDA İSE EN ÇOK KATILIM YÜZDELİ ADAYLAR YARIŞACAKTIR…

BURADA OYLARIN BÖLÜNMESİ DEĞİL KATILIM YÜZDELERİNİN ARTMASI SÖZ KONUSUDUR. BAŞKA ADAYLAR ÇIKTIĞINDA KARŞI TARAFIN YÜZDESİ DÜŞMEKTEDİR...

LİDERLER ACEMİCE DAVRANMIŞ BU MATEMATİK HESAPLARA DİKKAT ETMEMİŞLERDİR...

":"400","height":"300"}[/embed]

KEŞKE DAHA ÇOK ADAY ÇIKMIŞ OLSA...

BURADA OYLAR BÖLÜNMÜŞ DEĞİL KATILIM YÜZDELERİNİ ARTTIRMIŞ KARŞI TARAFIN ŞANSINI DÜŞÜRMÜŞ OLUYORLAR...

BİLGİSİZLİK YÜZÜNDEN YANLIŞ YORUMLAR VE HESAPLAR YAPILMAKTADIR."

Gereğini, bilincinin ve yüreğinin, bu topraklarda filizlendiğini duyumsayan “fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür” vekillerimize saygılarımla arz ediyorum…          

Dr. Melahat Sönmez, Psikiyatri Uzmanı, Bugünler, Türkiye

KİM CUMHURBAŞKANI OLACAK?
UYUŞTURUCU
 

Yorum

Already Registered? Login Here
Şu ana kadar herhangi bir yorum mevcut değil