Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

Madde ve Alkol Kullanımı Öyküsü ve Değerlendirme Aracı

1. Siz büyürken âilenizden birisi alkol veya ilâç gibi maddelerden birini kullandı mı? Eğer evetse bu madde kullanımı âilenizi nasıl etkiledi?
2. Alkol veya esrar gibi bir maddeyi ilk kez kaç yaşındayken kullandınız ve bu madde neydi?
3. Ne kadar süredir düzenli olarak bir madde kullanıyorsunuz? Kaç hafta, ay veya yıl oldu?
4. Kötüye kullanım örüntüsü
a. Maddeleri ne zaman kullanırsınız?
b. Ne kadar sıklıkta ve hangi miktarda alıyorsunuz?
c. Nerede ve kiminle birlikte kullanırsınız?

5. En son ne kullandınız ve ne kadar?

6. Madde kullanımı âile, arkadaşlar, iş, okul, yasalarla veya başka herhangi bir probleme sebep oldu mu? Eğer evetse târif edin.

7. Madde kötüye kullanım yüzünden herhangi bir kaza veya yaralanma yaşadınız mı? Eğer evetse târif edin.
8. Alkol veya başka bir maddenin kullanımı sonrasında veya alkollüyken araç kullanma sebebiyle tutuklandınız mı?
9. Alkol veya ilâçlar sebebiyle hiç tutuklandınız mı veya hapse atıldınız mı?
10. Madde kullanımından sonraki sabah hiç hâfıza kaybı yaşadınız mı (bir gece önce ne yaptığınızı hatırlayamamak)? Bu olayı ve durum hakkındaki hislerinizi anlatınız.
11. Kullandığınız maddeyi bırakmaya hiç çalıştınız mı? Eğer evetse neden bırakamadınız? Titreme, terleme, mide bulantısı, baş ağrısı, uykusuzluk veya nöbetler gibi fiziksel belirtilerin her hangi birisi oldu mu?
12. Normâl bir gününüzü anlatın.
13. Yaşamınızda yapmak istediğiniz değişiklikler var mı? Evetse târif edin.
14. Bu değişiklikleri yapmak için kurduğunuz plânlar veya fikirler var mı?
15. Kesilme öyküsünü anlatın.

Diğer Yorumlar:
(Townsend MC. Psychiatric Mental Health Nursing: Concepts of Care, 4th ed. Philadelphia: FA Davis, 2003'den değiştirilerek).

KESİ tarama soruları
(K) Alkol veya ilâç almayı kesmeniz gerektiğini hiç hissettiniz mi? E_ H_
(E) Alkol almanız veya ilâç kullanmanızın başkaları tarafından eleştirilmesinden rahatsız olduğunuz oldu mu? E_ H_
(S) Aldığınız alkol miktarından suçluluk duyduğunuz oldu mu? E_ H_
(İ) Sinirlerinizi sağlamlaştırmak için sabah ilk iş olarak alkol aldığınız oldu mu? E_ H_

İki veya daha fazla soruya verilecek evet cevabı alkol-madde kötüye kullanımı ile ilgili bir problem olduğunu düşündürür.

(Ewing JA: Detecting alcoholism: The CAGE guestionnaire.JAMA 252:1905-1907, 1984'den uyarlanmıştır)

Not: Kesme ihtiyacı tolerans (aynı etkiyi oluşturmak için daha fazla maddeye ihtiyaç duyma) ile ilişkilidir. Sabah ilk iş olarak alınması ise kesilme sendromu ile ilişkilidir (maddenin azalmasına bağlı).

Kısa Michigan Alkol Tarama Testi 

 § Kendinizi normal bir içici olarak kabûl ediyor musunuz? (hayır) E_ H_

 § İçki içmeniz konusunda yakınlarınızın endişe ettikleri oldu mu? (evet) E_ H_

 § İçki içtiğiniz için hiç suçluluk duydunuz mu? (evet) E_ H_

 § Arkadaşlarınız ve yakınlarınız sizin normâl bir içici olduğunuzu düşünüyorlar mı? (hayır) E_ H_

 § İstediğinizde içki içmeyi durdurabiliyor musunuz? (hayır) E_ H_

 § Adsız Alkolikler'in bir toplantısına hiç katıldınız mı? (evet) E_ H_

 § İçki içmeniz sizinle eşiniz, anne, baba ve yakınlarınız arasında sorun oluşturdu mu? (evet) E_ H_

 § İçtiğiniz için okulda ve işte sorun yaşadığınız oldu mu? (evet) E_ H_

 § İçtiğiniz için arka arkaya iki gün sorumluluklarınızı, âilenizi ve işinizi ihmal ettiğiniz oldu mu? (evet) E_ H_

 § İçmeniz konusunda başkasından yardım istediniz mi? (evet) E_ H_

 § İçki nedeni ile hastâneye yattığınız oldu mu? (evet) E_ H_

 § Alkollü içeceklerin etkisi altında olduğunuz için hiç tutuklandınız mı? (evet) E_ H_

 § İçkiliyken diğer davranışlarınızdan dolayı tutuklandığınız oldu mu? (evet) E_ H_

Beş veya daha fazla pozitif madde alkol problemi olduğunu düşündürür.

(Pozitif cevaplar yandaki parantezler içinde verilmiştir ) (Server 1975 Journal of Studies on Alcohol dergisinden uyarlanmıştır).

NASIL SÜR'ATLE KENDİMİZE YABANCILAŞTIRILDIK
DÜNYANIN VE İNSANLIĞIN HÂL-İ PÜR MELÂLİ

Related Posts

 

Yorum

Already Registered? Login Here
Şu ana kadar herhangi bir yorum mevcut değil