Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

MEDİHA ÜSTÜNBAL'IN ARDINDAN

 

Sevgili Mekâncılar.

Önemli bir akrabam ebediyete ulaştı.

Mediha Üstünbal ebediye intikal etti. Atatürkçü-lâik, fedakâr, vefalı bir Türk kadını. Çok iyi bir anne, eş ve insandı.

Baba tarafımdan akrabamdı, sevgili Ahmet Üstünbal, kardeşimdir. Eşi, bizim isimlendirmemizle Padişah Bey (lâkabı) çok iyi eğitimli ve değerli bir insan.   Torunu Merve yeni evlenmişti.

***

Evlerinde ve sofralarında çok güzel sohbetlerimiz ve kıymetli paylaşımlarımız yaşanmıştı.  İyi ki hatıralarımız ve bu değerli paylaşımlar mevcut hayatta. Hayatı değerli kılan da zaten bu güzel paylaşımlar. İyi ki elimizden geldiği kadar Bayram ziyaretlerine gitmiş, ellerini öpmüşüz.

***

Kendisi artık ebediyete intikal etti ve artık aramızda yok.

Ölüm kaçınılmazdır ve her canlı bir gün ölümü tadacaktır.

Savaş olmasın, kötülükler ve haset olmasın insanlar arasında. Hayat çok değerli. Gerçek dostluklar çok önemli. Bizim kültürümüzde asla kaybedilmemesi gereken aile büyüklerine saygı ve sevgi çok önemli.

Ebediyette huzurla uyu değerli Mediha yengem.

***

Her nefs bir gün ölümü tadacaktır.

Mehmet Kerem Doksat 06.02.2020

 

YAHUDİ SOYKIRIMI
NÂZIM HİKMET RAN
 

Yorum

Already Registered? Login Here
Şu ana kadar herhangi bir yorum mevcut değil