ÇOK FECİ BİR ÜSLÛP

Sn. Başbakan'ın, diğer siyasi partilere ve cemaate karşı olan uslûbu, başbakana sevgi ve tazimle bağlı olan ve “Artık özlediğimiz!” devlet adamına kavuştuk düşüncesiyle inşiraha kavuşan bizleri, eski tabirle maksimum şekilde “Dilhûn” etmiştir.

Kasımpaşa’dan neş’et eden, bu toprağın Tayyip ismi ve Erdoğan soyadı ile ismiyle müsemma bir başbakan, millet sevgisi üzerinde güneş gibi parlayan bir demokrasi, özgürlük ve siyaset kahramanının bu günkü adeta her gün duyduğumuz zaman büyük inkisara boğulduğumuz, Gülen Hoca’ya ve bağlılarına, her gün, her yerde en şedit bir şekilde yağan tenkit ve itham okları başbakanın bütün gazetelerinde, âdeta haykırırcasına yönetilmiş bulunmaktadır.

Vaktiyle, Fransız İhtilâli'nin Madam Roland’ı “Ey hürriyet senin adına ne cinayetler işleniyor!” diyerek ölüme gitmiş ve bu söz tarihe mâl olmuştu.