Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

MİLLÎ MAÇ İÇİN KESİN ETKİLİ OLACAK TAVSİYELER

1) Hepimiz tek yürek ve bilek olup, kararlılıkla ve inançla takımımızı destekleyelim.

2) Hepimiz Âyet-el Kürsî, kem gözleri kör etme ve nazarları def etme duaları okuyalım (Ateistler de maddenin içkin gücüne yakarsınlar).

3) Hepimiz Ilımlı İslâm'ın Evanjelist peygamberinin kutlu doğumu için de dua edelim; nereden hangi rahmetin geleceği belli olmaz!

4) Hepimiz bütün şehitlerimizin ve askerlerimizin hayır dualarını almak için dua edelim.

5) Zâten Allah bizden yana, Volkan kendisini attırarak Rüştü'yü kaleye taşıdı, ikisi için de hepimiz dua edelim.

6) Hepimiz 4. Viyana Seferi'ni yapıp oraları bu sefer fethedeceğimizi farz ederek niyaz edelim, dua edelim.

ve.

7) Hepimiz Fatih'in takımı yönetmemesi ve kendi hâline bırakması, çocukların kendi kendilerine takım kurup taktik geliştirmeleri için çok dua edelim! Allah bunu nasıl yapar bilmem, asla beddua değil, vallahi guddua.

Siyavuş, n'olur kızma!

Takım kazansın istiyorum da.

Mehmet Kerem Doksat / İstinye - 19 Haziran 2008 Perşembe

BÜYÜK KULÜP: VATAN HÂİNLERİNİN GİZLİ ÜSSÜ(!)
İSRAİL, ABG ve İRAN
 

Yorum

Already Registered? Login Here
Şu ana kadar herhangi bir yorum mevcut değil