Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

Necmettin Erbakan Hapse Girdi. YERSENİZ!

Vikipedi'den özetle Necmettin Erbakan'ın hayatına şöyle bir göz atalım: TC Başbakanı. Görevde kalış süresi 28 Haziran 1996 - 30 Haziran 1997. Önce gelen: (MKD: Sıkı durun) Mesut Yılmaz, sonra gelen: (MKD: Daha da sıkı durun) Mesut Yılmaz. Doğum 29 Ekim 1926 Sinop, Türkiye. Siyasî partileri: Millî Nizam Partisi, Millî Selâmet Partisi, Fazilet Partisi, Saadet Partisi.

Minik Necmettin, Hâkim Mehmet Sabri ile Kamer Hanım'ın oğlu olarak dünyâya gelmiş. Baba tarafı Adana'nın Kozan ilçesinin tanınmış âilelerinden; yâni Necmettin tam bir Beyaz Türk, Akbudun'dan yâni; acaba etnik kökeni ne? Buna http://vatan.wordpress.com/2007/05/01/sadece-okuyunobjektif-biyografi-prof-dr-necmettin-erbakan/ web mekânında şöyle bir cevap verilmiş:

Necmettin Erbakan Kozanoğulları soyundandır. 1800'lü yılların son döneminde Adana'nın Kozan ve Saimbeyli bölgelerinde asırlarca hüküm süren Kozanoğulları Beyliği'nden gelip İstanbul'a yerleşen ve Sultan Abdülhamid'e yakınlığı ile bilinen Hüseyin Bey'in torunudur.

Dolayısıyla "Necmettin Erbakan Türkiye'nin "Saraylılar" diye adlandırılan bir âilesinden geliyor. Baba tarafı 19. Asır sonlarında Adana'nın Kozan ve Saimbeyli bölgelerinde hüküm süren Kozanoğulları'ndan. Dedesi Kozanoğlu Hüseyin Bey, İkinci Abdülhamit döneminde saraya yakınlığı ve bağlılığıyla tanınan bir zattır.

İşte, Erbakan bu zâtın oğlu Mehmet Sabri Bey'in oğludur. Annesi Kamer Hanım'dır. Kamer Hanım ise Sinoplu Kale Kumandanı Binbaşı Halil Bey'in torunudur.

]

Erbakan'ın dedesi Hüseyin Bey, oğlu Mehmet Sabri Bey'e hukuk tahsili yaptırır. Mehmet Sabri Bey hukuk mektebini bitirdikten sonra ilk görev olarak Erzurum İstinaf Mahkemesi Savcılığı'na tayin edilir. "Erzurumlular bu beyefendiyi çok severler ve tanınmış âilelerden Korukçuların kızı Sabriye Hanım'la evlendirirler.

Savcı Mehmet Sabri Bey'in ve Sabire Hanımefendi'nin Nizamettin ve Selahattin isimli iki çocukları dünyâya gelir.

Birinci Dünyâ Savaşı sonunda Rusların Erzurum'u işgâli sebebiyle mecburi bir göç başlar. İşte bu korkunç şartlar içerisinde yapılan göç sırasında Sabire Hanım yolda vefat eder. Böylece bu mutluluk bozulur.

Arkasından Ağır Ceza Reisi olarak Sinop'a tayin edilen Mehmet Sabri Bey bu sefer Sinoplu Kamer Hanım'la evlenir.

Kozanoğulları daha sonraları Nazırzâde oldular. Yâni Bakanlık pâyesine erişmiş oldular. İşte bu yüzden 1934 senesinde Soyadı Kanunu çıktığında herkes soyisim ararken Nazırzâdeler Erbakan soyadını aldılar.

Böylece Necmettin de Erbakan soyadını almış oluyordu.

ERBAKAN'IN DOĞUMU

Erbakan, Anadolu'nun Kuzeye doğru en çok ilerleyen ve ince Burun ile sona eren kara çıkıntısına doğudan birleşen küçük bir yarım adanın yüksekliği az olan berzah kesiminde kurulmuş ve 1924 yılında vilâyet yapılan Sinop ilinde dünyâya geldi.

Babası Mehmet Sabri Bey, Cumhuriyet'in üçüncü yılının kutlandığı 29 Ekim 1926'da dünyâya gelen oğluna "Dinin Yıldızı" anlamına gelen Necmettin adını koydu.

Erbakan, anne (Kamer Hanım'ın) ve babasının (Mehmet Sabri Bey'in) üçüncü çocuğudur. Ağabeylerinden Nizamettin Erbakan cildiye doktoru, Selahattin Erbakan göz doktorudur. Küçük kardeşlerinden Kemalettin Erbakan diş doktoru, Atife (kız kardeşi) eczacı ve Akgün Erbakan ise mühendistir.

Bu, Erbakan âilesinin bütün fertlerinin akademik seviyede bilgili ve kültürlü olduğunu gösteriyor.

29 Ekim 1926'da Kamer Hanım'ın dünyâya getirdiği çocuk, yuvarlak yüzlü nurtopu gibi idi. Bu çocuk, istikbalde hangi ilklere imza atacağını, neler kuracağını, neler yapacağını, nelerle karşılaşacağını, devlet adamı olup olamayacağını, hangi şeyi dava edineceğini, kimin rızâsını kazanmak için uğraşacağını, ne ile suçlanacağını, milyonların gönlünde nasıl taht kuracağını kimse bilmiyordu. Annesi Kamer Hanım da bilmiyordu.

Dindar bir âilenin çocuğu olan Necmettin Erbakan, temel ahlâkî eğitimini ve sağlam âile terbiyesini anne ve babasından aldı.

"Dinin Yıldızı" 29 Ekim 1926'da Türkiye'de doğmuştu artık. Karanlıkta kalan nice mes'eleleri, bilinmeyenleri aydınlatacaktı. Onu söndürmek için, ışığının önüne geçmek için nice kimseler ne entrikalar çevireceklerdi.

***

Özetle, ilköğrenimine Kayseri'de başlamasına karşın babasının tâyin olması dolayısıyla Trabzon'da bitirmiş. İstanbul Erkek Lisesi'ni birincilikle nihayete erdirmiş. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi'nden 1948 yılında mezun olmuş. Fakülte'ye 2. sınıftan başlamış. Üniversite yıllarında okula mescid açılmasına öncülük etmiş. Aynı yıl aynı yerde Motorlar Kürsüsü'nde Asistan olmuş.

Üniversite tarafından 1951'de gönderildiği Almanya'da Reinisch Westfalische Technische Hochschule Aachen: RWTH Aachen'da (Aachen Teknik Üniversitesi) doktorasını yapmış. Alman Ordusu için araştırma yapan DVL Araştırma Merkezi'nde Prof. Dr. Schmidt ile çalışmalar yapmış ve Alman Üniversiteleri'nde doktorasını vermiş, 1953'te doçentlik sınavını vermek üzere İstanbul'a dönmüş. 27 yaşında 1954'te İTÜ'de doçent olmuş. Araştırmalar yapmak üzere tekrar Federal Almanya'nın Deutz fabrikalarına gitmiş. Leopard tanklarını geliştirme çalışmasında araştırma başmühendisi olarak görev almış (1951-54). Mayıs 1954-55 arasında askerlik yapmış. Tekrar Üniversiteye dönmüş. 1956/ 1963 arasında 200 ortaklı ilk yerli motoru üretecek olan Gümüş Motor'u kurmuş ve motor üretimini gerçekleştirdi (Necmettin'in motoromanisi hayatı boyunca sürecek, "makine yapan makineler yapmak için "ağır sanayi hamlesi diye diye bir sürü hayâlî fabrikanın temelini atarak milleti senelerce uyutmuştur). 1965'te profesör unvanını almış. 1967'de TOBB Genel Sekreterliği'ne seçilmiş. Aynı yıl Nermin Erbakan'la (1943-2005) evlenmiş.

1969'da Adalet Partisi'nden milletvekili aday adaylığı Süleyman Demirel tarafından veto edildiği için, Konya'dan bağımsız aday olmuş ve iki milletvekiline yetecek kadar çok oy alarak milletvekili seçilmiş. 1970'te Millî Nizam Partisi'ni kurmuş, ancak parti kısa bir süre sonra Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmış. Rahat duramayan, durdultulmayan Necmettin 11 Ekim 1973'te MNP kadrosuyla Millî Selâmet Partisi'ni kurmuş. 1974/1978 döneminde üç ayrı koalisyon hükûmetinde başbakan yardımcılığı yapmış. Bu dönemde, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın yapılmasını savunmuş.

12 Eylül'de bir süre İzmir Uzunada'da gözaltında tutulmuş. 15 Ekim 1980'de 21 MSP yöneticisiyle birlikte "MSP'yi illegal bir cemiyete dönüştürmek ve lâikliğe aykırı davranmak" suçlamasıyla tutuklanmış ama 24 Temmuz 1981'de serbest bırakılıp, beraat etmiş.

1982 Anayasası gereğince 10 yıl siyaset yapma yasağı almış ama 1987'de halk oylamasıyla tekrar siyasete dönmüş (koş Necmettin koş). 19 Temmuz 1983'te kurulan Refah Partisi'ne daha sonra genel başkan seçilmiş. 1991 seçimlerinde gene Konya'dan milletvekili olmuş.

***

Refah Partisi 1995 seçimlerinde 158 milletvekili ile birinci parti oldu. DYP-ANAP koalisyonu başarısız olunca DYP ile kurduğu REFAHYOL hükûmetinde 28 Haziran 1996'da Başbakan olarak göreve başladı. Bu dönemde, D/8 adlı bir organizasyonun liderliği gerçekleştirildi. Hazinenin, iç piyasaya borçlanma ihtiyacını ortadan kaldıran "Havuz Sistemi uygulamasını başlattı. Memura her ay, enflasyon + büyüme oranında zammı otomatik olarak verme anlamına gelen s.mobil sistemini uygulamaya başladı. Memur, emekli ve işçiye %110 ile %200 oranlarında üst üste zamlar gerçekleştirildi. Esnafa yüklü miktarlarda kredi imkânı sağlandı (bütün bunlar daha sonra garibanların ellerinde patlamıştır).

21 Mayıs 1997'de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, RP'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu ve parti kapatıldı. Hakkında açılan davalardan aldığı 2 yıl 4 ay hapis cezası ilerleyen yaşı göz önüne alınarak ev hapsine çevrildi. Bu ceza din tâcirliğiyle elde ettiği trilyonların buharlaşmasından dolayı verilmişti!

Kurucusu olduğu Millî Görüş Hareketi'nin 2001 yılında bölünmesinden sonra Erbakan'ın da desteklediği Millî Görüşçü kanat Recai Kutan başkanlığındaki Saadet Partisi'ni, yenilikçi kanat ise 2002 seçimleri'nde iktidara gelen AKP'yi kurdu.

***

Necmettin, garibanlardan hortumladığı trilyonların cezasını bakın nasıl çekecek (haber ajanslarından): Necmettin Erbakan'ın kayıp trilyon davasında "özel evrakta sahtecilik" suçundan aldığı 2 yıl 4 ay hapis cezasının infâzı bugün başlıyor. Uçakla dün akşam Ankara'dan İstanbul'a oradan da Edremit'e giden Erbakan, cezasını Altınoluk'taki yazlığında çekecek. Türk Hava Yolları'nın târifeli uçağıyla dün 18.05'de Ankara'dan İstanbul'a gelen Erbakan özel otobüsle VIP Salonu'na alındı. VIP Başbakanlık Ağırlama Salonu'nda bir süre bekleyen Erbakan, Altınoluk'a gitmek üzere Atlasjet Hava Yolları'nın târifeli uçağıyla (yâhu, eğer Erbakan'ın özel uçağı yoksa eğer, neyle gidecekti ki bu hep vurgulanmış) 19.15'de Edremit'e gitti.

Eski başbakanın, kayıp trilyon davasında aldığı 2 yıl 4 ay hapis cezasının infazı bugün başlıyor. Cezasını Altınoluk'taki yazlığında çekecek olan Erbakan'ın gardiyanları da, yıllardır yanında bulunan korumaları olacak.

Necmettin uçağa binerken yanında oğlu Fatih Erbakan ve korumaları vardı. Yürümekte zorlanınca yardımına korumaları yetişti.

Neş'eli olduğu gözlenen Erbakan, VIP Salonu'na giderken yolda gazete okudu. Erbakan'ın yıllardır yanında bulunan korumalarının, ev hapsi süresince de yanında olacakları ve rapor tutarak gardiyanlık yapacakları belirtildi. Erbakan, ev hapsi cezasını doktorların önerisiyle Altınoluk'daki yazlığında geçirecek. Yazlığı geniş bir arazi üzerinde ve bol oksijenli olması nedeniyle tercih edildi. Erbakan'ın kızı ve damadı ile bakıcılarının kontrolünde bol bol yürüyüş yapması için yazlık ideâl bulundu. Erbakan, cezaevine girseydi cezasını 11 ay çekecekti. Cezaevine girmeyi kabûl etseydi cezası 11 ayda tamamlanacak olan Necmettin'in özel infazı 2 yıl 4 ay sonra bitecek. Erbakan, cezanın infâzı sırasında isterse konut değiştirme talebinde bulunabilecek. Mahkeme talebi uygun bulursa Erbakan yazı Altınoluk'ta, kışı ise Ankara Balgat'ta geçirebilecek. Erbakan, infaz kriterlerine aykırı hareket ettiği tespit edilirse cezaevine girecek. Evinin bahçesine istediği zaman çıkabilecek olan Erbakan, misâfir ağırlayabilecek ancak sağlık sebebi dışında denize giremeyecek. Savcılık izniyle konuttan geçici olarak da ayrılabilecek.

***

Yâhu, yaş 50. İstikbâl meçhûl.

Dinî kültürüm iyidir, İngilizcem de. 48'inden sonra yeniden hayata da atıldık. Profesörüz de.

Demem o ki, psikiyatrlığımla da birleştirirsek, Neslim de şûlebaş takıp İslâmî sosyeteye karışırsa, ben de kapacağım avantalarla ve kredilerle zikir ve dua terapilerine başlayıp özel hastâne kursam, bu arada ABG ve AB'ye gidip icâzet aldıktan sonra kısa zamanda çok ünlenip Hocaefendi Hazretleri olup trilyonları tebahhur ettirsem, sonra da yargılanıp 65-70'imizden sonrasını garantiye alıp şöyle ceza çeksem âlâ olmaz mı?

  • Cezamı bol oksijenli yazlığımda ve iyi ısınan kışlığımda çekeceğim;
  • Sıhhatim icap ettirdiği için yüzebileceğim;
  • Misafirlerimi havyar ve Zemzem suyuyla ağırlayacağım;
  • Savcılığın himmetiyle eşe dosta da gideceğim;
  • Eski gardiyanlarım-korumalarım yeni kölelerim (pardon, korumalarım) olarak beni koruyacak ve abdest alırken ayaklarımı yıkayacaklar;
  • Bütün bunlar için seyahat ederken hiç yüzüm kızarmadan VIP Salonları'nda gazete okuyacağım, devlet de bana bu imkânları tanımaya devam edecek;
  • Cezamı çekip ibretimi alır almaz (mission impossible), derhâl eski tas eski hamam olacağım!

***

Bu memlekette nelerin nasıl döndüğünü bilhassa gençler okusun diye özetledim.

Hakiki Müslüman edep ve hayâ duyan, günahtan korkan, diğerkâm ve iyiliksever insandır. Din tüccarlığıyla suçlanıp hapse girmek onun için hayattan kopmak demektir, insanları Allah'ı kullanarak (hâşâ) kandırmıştır ki, en büyük günahtır.

Hâttâ, çok derin düşünürseniz, bu yapılan şirke girer.

Atatürk'ten sonraki bütün liderlerin ABG ve AB cevazlı olduklarını hatırlayın. Memleketin nasıl utanılmaksızın peşkeş çekildiğini hatırlayın. Başsavcılık, yargı ve üniversitelerin memleketin satışına karşı nasıl direndiklerinin kısa tarihidir Necmettin'in seyahati. Bu kadar asil ve devlete yakın bir âileden gelip de, millet derken ümmete perestiş eden, "kanlı mı kansız mı olacak diyen kişinin tahlilini yapabilmeyi çok isterdim.

Bir de politik psikiyatrik not: Millet deyince ümmet anlayan ve millî (ulusal) devletin düşmanı olan, intizamı bozup din sömürücülüğü yapanlar hep millet lâfıyla göz boyarlar: Millî Görüş, Millî Nizam Partisi, Millî Selâmet Partisi, Fazilet Partisi, Saadet Partisi. Bizim millet de bunları yutar. Gariban mü'minin trilyonlarını tokatlayan zihniyet Fazilet'ten ve Saadet'ten bahseder! Tıpkı Devletlû'nun "fakirlik kaçınılmazdır" demesi gibi.

Pardon, AKP mi dediniz.

   Onun çok farklı açılımları var...

      Hayâl gücünüzü ve icraatı şöyle bir düşünün!

Mehmet Kerem Doksat - İstinye - 26 Mayıs 2008 Pazartesi

HAYSİYETİMİZ NE SEVİYEDE!
DEVLETLÛ NEDEN ÖFKELİ VE GÖZÜNE NE OLDU?

Related Posts

 

Yorum 5

Already Registered? Login Here
Guest - Berti Erbeş on Cumartesi, 22 Aralık 2012 19:49
BAYRAK

Sevgili Üstâdım,

Merhum Erbakan hakkındaki yazını dikkatle okudum. Yazının üstünden yıllar geçti ve hepimiz Erbakan'ın vefatına şâhit olduk.
Erbakan'ın düşünce yapısını oluşturan süreci hep düşünmüşümdür. İstanbul Erkek Lisesinde okuduğu yıllar, o dönem Türkiye'sinde hâkim faşist düşünce sistemi, Trakya olayları, Rifat Atilhan, Nihal Atsiz. O Nihal Atsiz ki Sinop'te medfun Dr. Rıza NUR'un mânevî evlâdı... Nihal Atsız'ın oğlu Yağmur'a vasiyeti bile milliyetçi fikirlerinin ne denli Nazizmin tesirinde bir Yahudi düşmanlığına dayanabildiğini gözlemledim. Portresi hâlâ Cumhuriyet öncesi meclis döneminin Maarif vekili sıfatıyla Milli Eğitim Bakanları arasında bakanlık duvarında asılı olan Lozan murahhası Rıza Nur'un ne ölçüde azılı bir Atatürk düşmanı olduğunu da biliyoruz Hayatım ve Hatıratım isimli kitabından.... Keza Millî Görüş doktrini de Yeniden Millî Mücadele dergisinin yayınlandığı yıllara denk geliyor. Ve ilginçtir Erbakan'ı olgunlaştıran bu dönemsel rastlantı ve tanışıklıkların kendisini Milliyetçi-Ülkücü çizgide bir lider olarak yetiştirmesini sağlamamalı mıydı? Öyle olmadı... Kurnaz köylü- muhafazakâr burjuvazisinin idolü olmayı başardı Erbakan... Millî Görüş söylemine karşın Türklüğe ve Türk milliyetçiliğine hiçbir katkısı olmadı, bilakis Türklük kavramını İslâm coğrafyası içinde asimile etmeye çalıştı. Batı ve Batılı çağdaş değerleri her dâim karşısına alarak...
KIZ KARDEŞİMİN GELİNLİĞİ, ŞEHİDİMİN SON ÖRTÜSÜ -BAYRAK Başbakan ve Öğretim görevlisi sıfatını taşımasına karşın onun son örtüsü olmadı. Bu örtüyü, bu onuru kimler arzu etmez ki?

MKD: Sevgili Üstâdım, bugünlere nasıl adım adım gelindiğinin güzel bir tahlili de sizden geldi. Sevgim ve saygımla...

0
Sevgili Üstâdım, Merhum Erbakan hakkındaki yazını dikkatle okudum. Yazının üstünden yıllar geçti ve hepimiz Erbakan'ın vefatına şâhit olduk. Erbakan'ın düşünce yapısını oluşturan süreci hep düşünmüşümdür. İstanbul Erkek Lisesinde okuduğu yıllar, o dönem Türkiye'sinde hâkim faşist düşünce sistemi, Trakya olayları, Rifat Atilhan, Nihal Atsiz. O Nihal Atsiz ki Sinop'te medfun Dr. Rıza NUR'un mânevî evlâdı... Nihal Atsız'ın oğlu Yağmur'a vasiyeti bile milliyetçi fikirlerinin ne denli Nazizmin tesirinde bir Yahudi düşmanlığına dayanabildiğini gözlemledim. Portresi hâlâ Cumhuriyet öncesi meclis döneminin Maarif vekili sıfatıyla Milli Eğitim Bakanları arasında bakanlık duvarında asılı olan Lozan murahhası Rıza Nur'un ne ölçüde azılı bir Atatürk düşmanı olduğunu da biliyoruz Hayatım ve Hatıratım isimli kitabından.... Keza Millî Görüş doktrini de Yeniden Millî Mücadele dergisinin yayınlandığı yıllara denk geliyor. Ve ilginçtir Erbakan'ı olgunlaştıran bu dönemsel rastlantı ve tanışıklıkların kendisini Milliyetçi-Ülkücü çizgide bir lider olarak yetiştirmesini sağlamamalı mıydı? Öyle olmadı... Kurnaz köylü- muhafazakâr burjuvazisinin idolü olmayı başardı Erbakan... Millî Görüş söylemine karşın Türklüğe ve Türk milliyetçiliğine hiçbir katkısı olmadı, bilakis Türklük kavramını İslâm coğrafyası içinde asimile etmeye çalıştı. Batı ve Batılı çağdaş değerleri her dâim karşısına alarak... KIZ KARDEŞİMİN GELİNLİĞİ, ŞEHİDİMİN SON ÖRTÜSÜ -BAYRAK Başbakan ve Öğretim görevlisi sıfatını taşımasına karşın onun son örtüsü olmadı. Bu örtüyü, bu onuru kimler arzu etmez ki? MKD: Sevgili Üstâdım, bugünlere nasıl adım adım gelindiğinin güzel bir tahlili de sizden geldi. Sevgim ve saygımla...
Guest - OSMAN NURİ ÇELİK on Çarşamba, 20 Mart 2013 21:23
ERBAKAN DEVRIMI

MUHTEREM ERBAKAN HOCAYI KATIKSIZ YANLIŞSIZ ÖĞRENMEK İSTEYENLERE ŞU ESERİ OKUMALARINI RICA EDIYORUZ:
TOGAN YAYINLARI NDAN ÇIKMA AHMET AKGÜL ÜN YAZDIGI
''DÜNYANIN DEĞİŞİMİ VE ERBAKAN DEVRİMİ'' İSİMLİ ESER...
ERBAKAN MILLI BIR KAHRAMANDIR. CENAZESINDE EMNIYETIN VERDIGI RAKAMA GÖRE 3MILYON 600 BİN KİŞİ...VE TURK SILAHLI KUVVETLERINDEN RUTBELI GENERALLERDEN TUTUN TUM INSANLIĞIN KOŞA KOŞA GITTIĞİ MILLI KAHRAMN ERBAKAN...

MKD: Hiç dokunmadım...

0
MUHTEREM ERBAKAN HOCAYI KATIKSIZ YANLIŞSIZ ÖĞRENMEK İSTEYENLERE ŞU ESERİ OKUMALARINI RICA EDIYORUZ: TOGAN YAYINLARI NDAN ÇIKMA AHMET AKGÜL ÜN YAZDIGI ''DÜNYANIN DEĞİŞİMİ VE ERBAKAN DEVRİMİ'' İSİMLİ ESER... ERBAKAN MILLI BIR KAHRAMANDIR. CENAZESINDE EMNIYETIN VERDIGI RAKAMA GÖRE 3MILYON 600 BİN KİŞİ...VE TURK SILAHLI KUVVETLERINDEN RUTBELI GENERALLERDEN TUTUN TUM INSANLIĞIN KOŞA KOŞA GITTIĞİ MILLI KAHRAMN ERBAKAN... MKD: Hiç dokunmadım...
Guest - OSMAN NURİ ÇELİK on Çarşamba, 20 Mart 2013 21:55
osman nuri çelik

ERBAKAN'I YABAN ANLADI, ŞABAN ANLAMADI
Ancak Erbakan gibi dahi bir liderin, çok yüksek bir feraset ve örnek bir cesaretle başarabileceği, öyle hayali ve hamasi değil, fiili, resmi ve hakiki bir oluşum olan, bütün alt yapısı, teşkilat çatısı ve iş bölümü programları hazırlanan, üç yüz senedir, emperyalizme rağmen kurulan ilk, tek ve gerçek oluşum sayılan D-8'lerin, antiemperyalist olup olmadığını;

1- Gidip İsrail'den sorup anlayın.. Sabataist Çevik Bir'leri, bu girişimin mimarına karşı nasıl kullandıklarını öğrenmeye bakın... Bize inanmıyorsanız Yalçın Küçük'ün "Gizli Tarih"inin 281. sayfasını karıştırın.

TAMAMI İÇİN : http://www.millicozum.com/mc/ekim-2006/erbakani-yaban-anladi-saban-anlamadi

2) ERBAKAN DEVRIMI KITABI
http://www.necmettinerbakan.net/page.php?act=haberGoster&haberID=2090&name=dunyanin-degisimi-ve-erbakan-devrimi-linkler-

MKD: Hiç dokunmadım...

0
ERBAKAN'I YABAN ANLADI, ŞABAN ANLAMADI Ancak Erbakan gibi dahi bir liderin, çok yüksek bir feraset ve örnek bir cesaretle başarabileceği, öyle hayali ve hamasi değil, fiili, resmi ve hakiki bir oluşum olan, bütün alt yapısı, teşkilat çatısı ve iş bölümü programları hazırlanan, üç yüz senedir, emperyalizme rağmen kurulan ilk, tek ve gerçek oluşum sayılan D-8'lerin, antiemperyalist olup olmadığını; 1- Gidip İsrail'den sorup anlayın.. Sabataist Çevik Bir'leri, bu girişimin mimarına karşı nasıl kullandıklarını öğrenmeye bakın... Bize inanmıyorsanız Yalçın Küçük'ün "Gizli Tarih"inin 281. sayfasını karıştırın. TAMAMI İÇİN : http://www.millicozum.com/mc/ekim-2006/erbakani-yaban-anladi-saban-anlamadi 2) ERBAKAN DEVRIMI KITABI http://www.necmettinerbakan.net/page.php?act=haberGoster&haberID=2090&name=dunyanin-degisimi-ve-erbakan-devrimi-linkler- MKD: Hiç dokunmadım...
Guest - sedat türüt on Pazartesi, 21 Ekim 2013 09:24
çare sarıgül

başbakan sarıgül olacak ALLAHIN izniyle

0
başbakan sarıgül olacak ALLAHIN izniyle
Guest - ERTÜRK KARAMAN on Cuma, 07 Şubat 2014 20:23
kuşlar misalİ

Türkiyede varolan çalkantıları silip atarak yaptıgınız erbakan yorumuna kusura bakmayın hiç katılmıyorum
Ülkede patlayan bombalar devrim ayakları milletin doldurulurak sokaklara dökülmesi ve bunu yapanların istedikleri tek şey PARA Ve düzensiz bir TÜRKİYE ve bunlar yaşandığında kaybeden sadece türkiye
çünkü sokaklara dökülenlere sorsan hiç biri istediğimi alamam der
türkiye için bu kadar TEHLİKELİ olan KEndi halkı BUNU neden hiç düşünmüyor ve neden siz DÜŞÜNürler
Bozulmaya en müsayit ÜLKe demokrasi kılıfına saklanıp parti sistemiyle bölünen türkiye ye alternatif DÜŞÜnmüyorsunuz Kİ sanırım aklı y
etecek düşünürümüz de yok

sağı sol boş verin sonuç ta bu ülke bunları yaşadı çünkü seçenekleri başkaları belirledi ve biz sadece seçmek zorunda kaldık
o başbakan hata yapttı bu başbakan iydi ama ÖLdü vs vs
bu eleştirliler yılar yıllar öncede yapılmıştı ve güzel kare yine kaybedeb türkiye
neden çünkü türk halkının kendi medyası yok neden çünkü türk halkı artık tutarlı bir millet deil
doların artışındaki muziceyi görüp yastık altına zula yapanlar vs vs
gelelim halkı bile aslında bölünmeye bu kadar müsait bir türkiyede kafamızda bir parti kuralım ve hayallerimizi gerçekleştirelim
(bir halkı inandırmamız lazım nasıl yalan söyleyerek
2 tanınmamız lazım nasıl medyayla basıl olacak bu medya patronlarının karınlarının doyması lazım
3zenginler seni desteklemezi lazım (vayahut alternatif zenginler bulmak lazım YURT DIŞI sermaye özellikle MENDERES ÖZAL BUNU iyi yapmıştır içerdeki zengini dışardaki zenginle susturmuşlardır niye çünkü içerdeki dışardakinden de beter
bide tsk var irticayla mücadele vesaire
peki ne yapsın başımıza gelen iktidarlar
bu kadar tutarsız bir türkiyede
BAKIYORUM ŞÖYLE SİZLERLE Bİ DEDİKODU KÜLTÜRÜ HİÇ DEĞİŞMEMİŞ
ARKADAŞIM YURT DIŞINDAKİNİ BESLEMEYİNCE ADAM ÜLKENİ ÇOK RAHAT KARIŞTIRABİLİYOR
İÇERDEKİLERİ BESLEMEYİNCE SIRTINDAN HANÇERİ GAYET İYİ BİR BİÇİMDE HAZMEDİYORSUN
500 600 TANE VEKİL HİÇ BİRİ YANLIŞ YAPMAYACAK ÇOK ENTERESAN
BİR AYET VAR SİZ NASILSANIZ ÖYLE İDARE EDİLİRSİNİZ DİYE HATIRLIYORUM
BAŞKAN ADAYLARI EV EV DOLANIRKEN HALKIN TALEPLERİ
1 OĞLUMU İŞE AL OYUN HAZIR
2 BORCUM VAR ÖDE OYUN HAZIR
3EVİMİN 3 . KATINA RUHSAT VER EVİN HAZIR
4DÜKKANIMI GENİŞLETECEM İZİN VER
YOL EVİME KADAR GELMİYOR GÜZERGAHTAN UZAK BİR GECEKONDU )
BANKAYA BORCUM VAR YARDIM ET
ADAM ANLATIYOR %70 EVLERE GİTTİĞİMİZDE BUNLARI GÖRDÜK
EVET ABİ ÇOK GÜZEL Bİ TÜRKİYE
VE BAZEN ŞAŞIRIYORUM
IRAK AFGANİSTAN ÇEÇENİSTAN BU KADAR ÇİLE ÇEKERKEN NEDEN BU KADAR RAHATIZ
BİLİYORUM SIRA BİZEDE GELECEK VE O ZAMAN KULAKLAR ANTEN GİBİ OLACAK
VE ŞUNU İYİ BİLİYORUM O KAHRAMAN CİVAN MERT TÜRK İNSANI
BAŞLAYACAK BİRBİRİNİ SUÇLAMAYA HALAN OLDUGU GİBİ
GÜYA PADİŞAHLIK KÖTÜ Bİ REJİMDİ ŞÖYLE HAREMİ VARDI BÖYLE BAHÇESİ VARDI
NİYE ÇÜNKÜ ŞİMDİ HERKES PADİŞAH
ÜLKELERE FİTNE SOKMAK İÇİN UYGUN OLAN EN DEMOKRATİK SEÇİM SİSTEMİ ÇOK PARTİLİ YAŞAM
EEE TEKPARTİLİ REJİMDEDE BASKI VAR
ÇOK PARTİLİ SİSTEMDEDE AZINLIĞIN HAKLARI GÖZETİLMELİ. İKİ DENGEYİ SAĞLAYAMIYORSUN NİYE
ÇÜNKÜ İNSANLARIMIZI SAÇMA SAPAN İDEALLERLE SÜSLEDİLER ASLINDA HİÇBİRİ NE İSTEDİĞİNDEN O KADARDA EMİN DEİL ANNE BABAMIZIN BİZE YÜKLEDİĞİ MİSYONLA HAYATA BAKARAK YAŞIYORUZ NE OLSA BİZİ BİZ YAPAN BAŞKALARI DEİLMİ
BANA SORARSANIZ BEYLER ÜLKEMİZDE BİR TİRAN OLMALI BU HALKI ÖYLE EZMELİKİ İSTEDİKLERİ ÖZGÜRLÜĞÜN ONLARI SADECE YOZLAŞTIRĞINI ARZULARLA YAŞAYAN TOPLUMLARIN YÖNETİLMEYE VE SOYULMAYA EN MÜSAİT TOPLUM OLDUGUNU ÖĞRESİNLER NEDEN ÇÜNKÜ HAKLARINI ARARKEN BENİM ÜLKEMİN DÜZENİNİ BOZUYORLAR SAKIN AŞIRI UÇLARA KAPILMAYIN HA İSTEKLERİ HOR GÖRMEKTEN BAHSETMİYORUM ELİNDE HER İMKANI OLAN İNSANIMIZIN BİR TÜRLÜ HALİNDEN MEMNUN OLMADIGINI GÖRÜYORUM ABİİİİ BU MİLLETE RAHATLIK BATIYORRRRRRRRRRRR

0
Türkiyede varolan çalkantıları silip atarak yaptıgınız erbakan yorumuna kusura bakmayın hiç katılmıyorum Ülkede patlayan bombalar devrim ayakları milletin doldurulurak sokaklara dökülmesi ve bunu yapanların istedikleri tek şey PARA Ve düzensiz bir TÜRKİYE ve bunlar yaşandığında kaybeden sadece türkiye çünkü sokaklara dökülenlere sorsan hiç biri istediğimi alamam der türkiye için bu kadar TEHLİKELİ olan KEndi halkı BUNU neden hiç düşünmüyor ve neden siz DÜŞÜNürler Bozulmaya en müsayit ÜLKe demokrasi kılıfına saklanıp parti sistemiyle bölünen türkiye ye alternatif DÜŞÜnmüyorsunuz Kİ sanırım aklı y etecek düşünürümüz de yok sağı sol boş verin sonuç ta bu ülke bunları yaşadı çünkü seçenekleri başkaları belirledi ve biz sadece seçmek zorunda kaldık o başbakan hata yapttı bu başbakan iydi ama ÖLdü vs vs bu eleştirliler yılar yıllar öncede yapılmıştı ve güzel kare yine kaybedeb türkiye neden çünkü türk halkının kendi medyası yok neden çünkü türk halkı artık tutarlı bir millet deil doların artışındaki muziceyi görüp yastık altına zula yapanlar vs vs gelelim halkı bile aslında bölünmeye bu kadar müsait bir türkiyede kafamızda bir parti kuralım ve hayallerimizi gerçekleştirelim (bir halkı inandırmamız lazım nasıl yalan söyleyerek 2 tanınmamız lazım nasıl medyayla basıl olacak bu medya patronlarının karınlarının doyması lazım 3zenginler seni desteklemezi lazım (vayahut alternatif zenginler bulmak lazım YURT DIŞI sermaye özellikle MENDERES ÖZAL BUNU iyi yapmıştır içerdeki zengini dışardaki zenginle susturmuşlardır niye çünkü içerdeki dışardakinden de beter bide tsk var irticayla mücadele vesaire peki ne yapsın başımıza gelen iktidarlar bu kadar tutarsız bir türkiyede BAKIYORUM ŞÖYLE SİZLERLE Bİ DEDİKODU KÜLTÜRÜ HİÇ DEĞİŞMEMİŞ ARKADAŞIM YURT DIŞINDAKİNİ BESLEMEYİNCE ADAM ÜLKENİ ÇOK RAHAT KARIŞTIRABİLİYOR İÇERDEKİLERİ BESLEMEYİNCE SIRTINDAN HANÇERİ GAYET İYİ BİR BİÇİMDE HAZMEDİYORSUN 500 600 TANE VEKİL HİÇ BİRİ YANLIŞ YAPMAYACAK ÇOK ENTERESAN BİR AYET VAR SİZ NASILSANIZ ÖYLE İDARE EDİLİRSİNİZ DİYE HATIRLIYORUM BAŞKAN ADAYLARI EV EV DOLANIRKEN HALKIN TALEPLERİ 1 OĞLUMU İŞE AL OYUN HAZIR 2 BORCUM VAR ÖDE OYUN HAZIR 3EVİMİN 3 . KATINA RUHSAT VER EVİN HAZIR 4DÜKKANIMI GENİŞLETECEM İZİN VER YOL EVİME KADAR GELMİYOR GÜZERGAHTAN UZAK BİR GECEKONDU :)) BANKAYA BORCUM VAR YARDIM ET ADAM ANLATIYOR %70 EVLERE GİTTİĞİMİZDE BUNLARI GÖRDÜK EVET ABİ ÇOK GÜZEL Bİ TÜRKİYE VE BAZEN ŞAŞIRIYORUM IRAK AFGANİSTAN ÇEÇENİSTAN BU KADAR ÇİLE ÇEKERKEN NEDEN BU KADAR RAHATIZ BİLİYORUM SIRA BİZEDE GELECEK VE O ZAMAN KULAKLAR ANTEN GİBİ OLACAK VE ŞUNU İYİ BİLİYORUM O KAHRAMAN CİVAN MERT TÜRK İNSANI BAŞLAYACAK BİRBİRİNİ SUÇLAMAYA HALAN OLDUGU GİBİ GÜYA PADİŞAHLIK KÖTÜ Bİ REJİMDİ ŞÖYLE HAREMİ VARDI BÖYLE BAHÇESİ VARDI NİYE ÇÜNKÜ ŞİMDİ HERKES PADİŞAH ÜLKELERE FİTNE SOKMAK İÇİN UYGUN OLAN EN DEMOKRATİK SEÇİM SİSTEMİ ÇOK PARTİLİ YAŞAM EEE TEKPARTİLİ REJİMDEDE BASKI VAR ÇOK PARTİLİ SİSTEMDEDE AZINLIĞIN HAKLARI GÖZETİLMELİ. İKİ DENGEYİ SAĞLAYAMIYORSUN NİYE ÇÜNKÜ İNSANLARIMIZI SAÇMA SAPAN İDEALLERLE SÜSLEDİLER ASLINDA HİÇBİRİ NE İSTEDİĞİNDEN O KADARDA EMİN DEİL ANNE BABAMIZIN BİZE YÜKLEDİĞİ MİSYONLA HAYATA BAKARAK YAŞIYORUZ NE OLSA BİZİ BİZ YAPAN BAŞKALARI DEİLMİ BANA SORARSANIZ BEYLER ÜLKEMİZDE BİR TİRAN OLMALI BU HALKI ÖYLE EZMELİKİ İSTEDİKLERİ ÖZGÜRLÜĞÜN ONLARI SADECE YOZLAŞTIRĞINI ARZULARLA YAŞAYAN TOPLUMLARIN YÖNETİLMEYE VE SOYULMAYA EN MÜSAİT TOPLUM OLDUGUNU ÖĞRESİNLER NEDEN ÇÜNKÜ HAKLARINI ARARKEN BENİM ÜLKEMİN DÜZENİNİ BOZUYORLAR SAKIN AŞIRI UÇLARA KAPILMAYIN HA İSTEKLERİ HOR GÖRMEKTEN BAHSETMİYORUM ELİNDE HER İMKANI OLAN İNSANIMIZIN BİR TÜRLÜ HALİNDEN MEMNUN OLMADIGINI GÖRÜYORUM ABİİİİ BU MİLLETE RAHATLIK BATIYORRRRRRRRRRRR