Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

NEDEN EYLEMLERDE KENDİMİZİ DAHA İYİ HİSSEDERİZ?

Çünkü kendimizi unutur ve "kollektif bir psişe" içinde eririz.

Kendiliğimizi kaybeder, yâni Ego sınırlarımızı sileriz.

Kalabalığın içerisinde sıradan bir hayvan gibi Bonobolaşırız.

Önümüze gelenin üzerine ya cinsel ya da saldırganca içgüdüsel dürtülerimizle atlarız ve "bu işin sonu neye varır" diye asla düşünmeyiz!

Ne hiyerarşi, ne de mertebe dinleriz.

Gözümüzü bedeli her ne olursa olsun, mutlaka ama mutlaka mutlaka mutlaka kazanmak ile karartırız.

Ayaklar baş olur, başlar beşparmak.

Mal bulmuş mağribi gibi hoplar, zıplar ve tekrar, tekrar, tekrar............

İsteriz.

Deriz ki "devletin malları bunlar, yemiyen keriz"!

Tekrardan, gene, daha çok ve mütemâdiyen, ister Allah isteriz!

Sevgim ve saygımla...

Mehmet Kerem Doksat - Tarabya - 16.06.2013

İLGİNÇ BİR MAKALE: KAZANILMIŞ KİBİR SENDROMU
TARİHTEN BİR AKTARMA ve APARTMA

Related Posts

 

Yorum

Already Registered? Login Here
Şu ana kadar herhangi bir yorum mevcut değil