Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

OKS’LER ve RİA’LAR ARASINDA SAVAŞ ÇIKTI, BİZE BİLDİREN YOK!

Tanzanya’daki en güçlü iki büyük kabile olan Oral Kontraseptifler ve Rahimiçi Araçlar arasında çok kan dökülen çatışmalar başladığı dikkatlerden kaçırılıyor; bilhassa Yandaş Medyanın bunu neden yaptığı konusunda spekülasyonlar var.

Amansende Ajansı’ndan alınan güvenilir haberlere göre, konu bir namus cinayetine kadar uzanıyor!

The Independent gazetesinin, ne Oral Kontraseptifler, ne de Rahimiçi Araçlar arasında yer alan, kendi hâlindeki Gagyay Kabilesi’nden Laylak Ahmed’in, sevgilisi Abraham Con’un gözleri önünde öldürüldüğünü hatırlatarak ILGA’yı harekete geçirmesi ile NATO teyakkuz hâline intikal etti.

Durumu Türk Zenci Kardeşliği içerisinde değerlendiren Recio ve Yarack isimli siyahî politikacılar da Mozambik’te ortak olarak meclislerini olağanüstü toplayarak, Gagyay Kabilesi’nin koruma altına alınmasına karar verip bütün medenî dünyâyı bu krizin çözülmesine katkıda bulunmaya çağırdılar.

Konunun kanlı ve cerahatli seyri âkil adamları pek üzer oldu ve görüşlerine ric'at edilen Ombd Usmano “derelerin altından daha çook sular akar” diyerek geçici olarak gönüllere serin su serpti fakat kazınayağı öyle değildi. Nitekim bu konuda haklı bir infialle parlayan Mahmood Kazına, konunun altında seksmanyağının yattığını Reuters’e iletti; Amerikan iş adamı Alfred Sexman da piyasadaki itibarına lâf atıldığını iddia ederek AİHM’e müracaat etti.

***

Konunun mahkemeyle değil de, bilimsel yöntemlerle hâlledilmesinin ehemmiyetine dikkat çeken Rwanda Birleşik Devletleri İçişleri ve Sağlık Bakanı Sun Bushman, klinik ve sosyal araştırmaları başlattı.

Oral Kontraseptiflerin Komor Adaları’nda yaygın çökkünlüğe, ana arterlerde trafik tıkanmasına ve kılcal sokaklarda da hatalı parklara yol açtığı iddia edildi.

Rahimiçi Araçların ise Kırım’da ve Kongo’da kanamalı ateşe sebebiyet verdiği, hakları ihlâl edilen Canis lupus familiarislerin greve gitmesi sebebiyle de kavgacı bir etnik grup olan Acarinaların toplu hâlde eylem yapmalarının engellememesinin şart olduğu savunması gündeme düştü.

Gelişmeler bildirilecektir…

Mahmoud Fenas İkerim – 04 Ekim 2012 Perşembe – Srilanka 

MEHMET ALTAN’LA KARL MARX KARDEŞTİR!
ÇALIŞ KEREM ÇALIŞ, YAZ KEREM YAZ
 

Yorum

Already Registered? Login Here
Şu ana kadar herhangi bir yorum mevcut değil