Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

PANİK NÖBETİ veya PANİK BOZUKLUK

Boğulmakla ilgili şiirimi okuduysanız, aslında Panik Atağı veya Panik Bozukluğu denen psikiyatrik hastalığı anlattığımı fark etmişsinizdir.

Aslında bu hastalık bir seri boğulma alarmlarından oluşur.

Şoke oldunuz mu?

Önce temel kavramları gözden geçirelim:

Panik bozukluk 

Bir veya birkaç kez olduğu takdirde bir Anksiyete Bozukluğu’nu anlatan terimdir

Ayrıca, en az bir ay süren önemli davranış değişiklikleri ve diğer ataklar (hecmeler) hakkında etkileri veya endişe hakkında sürekli endişe olabilir. 

İkincisine beklenti atakları (limited symptom attacks) (DSM-IV-TR) denir. 

Panik Bozukluk olarak homojen bir hastalık değildir.

Agorafobi, Panik Bozukluğu ile birlikte tutulmuş birçok da agorafobi muzdarip olmasına rağmen, (halka açık yerlerde korkusu) ile birlikte görülür. 

Panik Atak bu nedenle birey stresli, endişeli veya sonraki panik atak ne zaman ortaya çıkacağını merak endişeli olabilir, tahmin edilemez [1]. 

Panik bozukluk tıbbi bir durum veya da ayırt edilebilir kimyasal dengesizlik sonucu gelişen, evrimsel kökenli bir boğulma tepkisidir.

DSM-IV-TR’de, BTA Panik Bozukluk ve anksiyete ile açıklanır. 

Anksiyete kronik öncesinde ise, âniden ortaya çıkan stres saldırıları tarafından tetiklenen akut olaylar panik, gün, hafta veya ay sürebilir orta şiddette reaksiyonlar olur: süresi kısa ve belirtiler daha fazladır yoğundur [2]. 

Panik atak çocuklarda oluşabilir, hem de yetişkinler olabilir!

Çocuk olup bitenler hakkında daha az fikir sâhip olma eğilimindedir ve veliler de saldırılar meydana geldiğinde sıkıntı yaşamaya muhtemeldir çünkü genç insanlarda panik özellikle stresli olabilir.

Gibi tarama araçları Panik Bozukluğu Şiddeti Ölçeği, bozukluğunun muhtemel durumlarda tespit ve resmî bir tanısal değerlendirme için ihtiyaç önermek için kullanılabilir [3] [4].

Panik Bozukluk bir potansiyel olarak devre dışı bir hastalıktır ama kontrollü ve başarılı bir şekilde tedavi edilebilir. Çünkü panik bozukluğu eşlik yoğun belirtiler, böyle bir gibi bir yaşamı tehdit eden fiziksel hastalık için yanlış olabilir: Kalb krizi. 

Bu yanlış anlaşılmaların bir kısmı (bâzı “beklenti atakları” olarak adlandırılır) ağırlaştırmaktadır veya gelecekteki atakları tetikler. İnsanlar sık sık hastaneye gidip âcil oda bağımlılığı da sergilerler 

Burada bir panik atak yaşıyor ve hastnın üzerinde seri bir tıbbî testler yapılırsa, daha da fazla kaygı oluştururken, diğer şartlar ekarte etmek için yapılabilir. 

Panik atakların üç tipi vardır:

Beklenmeyen, durumsal, sınırlı ve durumsal olarak yatkınlık [5].

Belirti ve Bulgular

Panik Bozukluk, hastalarının genellikle aşırı yoğun atakları bir dizi endişe veya beklentisi akabinde gelişenanksiyete sırasında Panik Atakları görülür. 

Bunlar genellikle yaklaşık on dakika sürer, maksimum süreleri 1-5 dakika gibi olabilir.

Buna mukabil, bir saat ilâ yirmi dakika kadar sürebilir, ta ki da yararlı müdahale yapılıncaya kadar. Panik atak mum can ve saatlik bir süre (birbiri içine yuvarlanan panik atak) için küçülmek ve yoğunluğu ve panik belirtileri belirli süre içinde değişebilir.

Bâzı durumlarda atak hız kesmeden yüksek şiddette devam edebilir veya şiddeti artan gibi epizod (hecme, atak) gibi de görünebilir. 

Bir saldırının atağın belirtileri takikardi (kalb hızında artış), çarpıntı, diaforez (aşırı terleme), baş dönmesi hissi (dizziness: hakiki Vertigo değil), dispne (nefes darlığı) gibi kontrol edilemeyen korku (kontrolünü kaybetme ve çılgınca başını alıp gitme korkusu gibi) [6], ölme korkusu (thanatofobia) [7] ve hiperventilasyon içerir. 

Diğer belirtiler arasında gene terleme, boğulma, felç, göğüs ağrısı, bulantı, uyuşukluk veya karıncalanma, üşüme ya da sıcak basması, baygınlık, ağlama hissi [8] ve yabancılaşma [9] görülebilir.

]

İçinde olsaydınız, ne derdiniz?

Buna ek olarak, kişi genellikle düşünceler var yaklaşan kıyamet beklentisi içinde olur [10].

Bir bölüm muzdarip kişiler saldırıyı kışkırttığını durumdan kaçar genellikle güçlü bir dileği vardır. 

Panik Bozukluğu, diğer kaygı bozukluıklarıyla karşılaştırıldığında, özellikle şiddetli ve belirgin epizodik Yaygın Anksiyete Bozukluğu eştanı olarak eklenir. Panik atak belli (bir fareyi görünce, örneğin) veya uyarana (örneğin, diş hekiminin ofis) mâruz kalma tarafından provoke edilebilir [9]. 

Diğer ataklar sebepsiz, durduk yere görünebilir. 

Bâzı bireyler, bâzen günlük veya haftalık, düzenli olarak bu olaylarla başa kalır. 

Panik Atağın dışavuran belirtileri genellikle olumsuz sosyal deneyimler (örneğin utanç, sosyal damgalanma, amaçsız sosyal yalıtılma (izolasyon), vs. şeklinde ortaya çıkabilir

Sınırlı Semptomlu panik ataklarda ise benzer, ancak daha az belirti vardır. PB deneyimi olan insanların çoğu atakları ve sınırlı semptomlu panik atağı hem de PA geçirir.

Nedenleri 

Psikolojik Modeller

Orada panik bozukluğu için, ancak, panik bozukluk ailede de bulunmuşsa, tek nedeni miras belirlenmesinde güçlü bir rol ve ölüm numarası dahi yapılabilir. [ 11 ] 

Aynı zamanda da var bulunmuştur bir eş-tanı gibi birçok kalıtsal bozukluklar ile, durum Bipolar Bozuklukla içiçe geçebilir ve bir genetik yatkınlık da varsa, alkol bağımlılı kaçınılmaz hâle gelir.

Psikolojik faktörler arasında stresör hayat olayları, kriz dönemlerindeki geçişler ve çevrenin yanı sıra, sık sık nispeten normal bedensel tepkiler de Panik Bozukluğunun başlangıcında bir rol oynadığı düşünülmektedir abartır şekilde bir düşünce vardır. 

Genellikle ilk atak fiziksel hastalıklar, büyük stres, veya belirli tarafından tetiklenir.

Tedavi

İlâçlar:

Aşırı sorumluluk almaya eğilimi kişi panik atak muzdarip bir eğilimi gelişebilir. Post-travmatik stres bozukluğunda (TSSB) hastalar da genel nüfusa göre panik bozukluk çok daha yüksek oranda göstermektedir.

Bunu ispatlayacak bâzı kanıtlar vardır: Kan şekeri düşmesi (hipoglisemi), hipertiroidi,, mitral kapak sarkması, iç kulaç iltihabı (labirentit), feokromasitoma ve berbat yâhut kötü teneffüs şartları buna neden olabilir veya panik bozukluğu ağırlaştırabilir.

Prepulse engelleme tekniğinin, Panik Bozukluğu olan hastalarda azalmış olduğu tespit edilmiştir [ 12 ].

Birçok SSGİ de durumu kötüleştirebilir tedavi başlangıcında sırasında uyarıcı yan etkileri vardır ve aslında ilk kez depresyon için tedavi ediliyor aksi takdirde sağlıklı kişilerde panik atak neden olmuştur.

Diş ve spinal blok anestezisi

Yerinde anestezikler tutun ve diş ve spinal anestezi alanındaki etkinliğini uzatmak için vazokonstriktör olarak epinefrin eklenmesi duyarlı hastalarda panik atak getirebilir, bir adrenalin patlaması yaratabilir.

Madde Bağımlılığı (İptilâsı)

Madde bağımlılığı bir çoğunluk kişilerde panik atak neden olabilir... 

Alkol kötüye olanların belirlenen bir çalışmada (%63) katılan bireylerin çoğunluğu alkol kullanımı önce panik başlangıcı ve uyuşturucu kullanımı ilk başladığı bildirilmiştir; yasa dışı uyuşturucu kötüye olanların çoğunluğu (%59) ile başladığı bilinir. 

Yürütülen çalışmada, panik-madde bağımlılığı ilişkisi belgelenmiştir. Madde bağımlılığı öncesinde panik ve maddelerin başlangıcı başladı sadece birkaç konu ile panik atak için kendi kendine ilâç kullanır [14].

Bir başka çalışmada, 100 metamfetamin bağımlı bireylerin ko-morbid (beraberce tezahür eden) psikiyatrik bozukluklar için analiz edilmiş, 100 bireyden %36 ko-morbid psikiyatrik bozukluklar sâhip olarak kategorize edilmiştr.

Duygudurum ve Psikotik bozuklukları 100 örneklenen bireylerin %7’sinde anksiyete bozuklukları, daha yaygın bulunmuştur. [ 15 ]

Sigara

Tobacco (tütün), sigara ile veya olmaksızın panik bozukluğu gelişme riskini artırır ve agorafobili Panik Atakların görülmesine yol açar [16] [17]

Sigaraya Ergenlikte (Delikanlılıkta) veya erken erişkinlik döneminde başlamış olanlarda, özellikle panik bozukluğu geliştirme riski artmaktadır.

Bunu [18] [19] [20] arttıran sigara kullanımı ile panik atağın tetiklenme nasıl mekanizması tam olarak anlaşılamamış olmakla birlikte, birkaç hipotez elde edilmiştir. 

Sigara içimi değişikliklere neden olarak panik atağa neden olabilir: Solunum fonksiyonu (örn. nefes darlığı hissi). 

Solunum yolu belirtileri panik önemli bir özelliği olarak da bu değişiklikler solunum, panik atak oluşmasına yol açabilir [18] [21]. 

Solunum anormallikleri düzeyi yüksek olan çocuklarda bulunmuştur.

Bâzı kişiler ile panik ataklara karşı duyarlı olabilir ve böylece daha büyük ihtimalle sonradan panik bozukluk gelişir. 

Nikotin aslında bir stimülan (uyarıcı) olup, panik atak gelişimine katkıda bulunabilir. [ 22 ] [ 23 ] Ancak, nikotin yoksunluğu da panik atağa katkıda bulunabilecek önemli bir anksiyete neden olabilir .

Bu panik bozukluğu hastaları, anksiyete azaltmak için kendi kendine ilâç biçimi olarak sigara duman olması da mümkündür. 

Nikotin ve tütün dumanı gibi antidepresan özelliklere sâhip diğer psikoaktif bileşikler arasında MAO inhibitörleri beyinde ruh halini değiştirebilir ve bu da sâkinleştirici etkiye sâhip, doza bağlı olabilir.

Kafein

Klinik çalışmalar bir dizi arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermiştir; kafein alımından ve panik bozukluk ve / veya anksiyojenik (kaygı veya endişeyi şiddetlendirici) etkileri olur [24] [25].

Panik Bozuklukta, anksiyete, kafeinin etkilerini provoke daha duyarlı olan kişiler. Kafein, kalb hızında bir artış olması önemli kaygı verici etkilerinden biridir [26] [27] [28] [29].

Alkol ve sedatifler

Panik Bozukluğu kullanımı olan kişilerin yaklaşık %30’u alkol ve %17’si diğer psikoaktif ilâçları kullanır. [30] Bu, % 61 (alkol) ile karşılaştırıldığında [31] ve %7.9 (diğer psikoaktif ilâçlar) [32] genel nüfusun kim sırasıyla, alkol ve psikoaktif ilâçlar kullanılır.

Eğlence ve gece hayatı da uyuşturucu veya alkol kullanımı belirtilerini kötüleştirebilir [33].

Uyarıcı ilâçların (kafein, nikotin, kokain) doğrudan nabız gibi panik belirtileri arttırmak bir yana, durumu daha da kötüye götürmesi beklenir.

Deacon ve Valentiner (2000) [34] düzenli panik atak deneyimli genç yetişkinler bir klinik olmayan örneklemde ko-morbid panik atak ve madde kullanımı incelenmiş bir çalışma yürüttük. Yazarlar, sağlıklı kontrol ile karşılaştırıldığında tedavi edici olduğu bulmuştur.

Alkol ve uyuşturucu kullanımı, panik atak deneyimli klinik olmayan katılımcılar için daha büyük olmuştur. Bu bulgular Cox, Norton, Dorward ve Fergusson (1989) tarafından yapılan öneri ile uyumludur [35].

Panik bozukluğu hastalarında kendi kendine tedavi çabasına sır rastlıyoruz.  Belli maddelerin kendi semptomlarını hafifletmede başarılı olacağına inanırlar. 

Panik bozukluğu hastaları, gerçekten kendini tedavi ise, kendi kendine ilâç bir sonucu olarak profesyonel yardım isteyin olmaz konmamış panik bozukluğu olan nüfusun bir kısmı olabilir. Onların kendi kendine ilaç alışkanlığı için tedavi talep sonrasında aslında, bâzı hastalarda panik bozukluk sâdece teşhis edilebilir [36].

Alkol, başlangıçta Panik Bozukluğu belirtileri hafifletmek yardımcı olur, ortaya da uzun süreli alkol kullanımı sırasında gelişebilir veya kötüye panik bozukluğu neden olabilir.

Alkol Zehirlenmesi: Yoğun kullanım özellikle sırasında, bir yoksunluk sendromu gelişebilir [37]. Bu etki, alkol özgü değil, aynı zamanda alkole benzer bir etki mekanizmasına sâhip ilâçların uzun süreli kullanımı (msl. benzodiazepinler) bâzen alkol sorunları olan kişilere sakinleştirici olarak reçete edilir [37].

Kronik alkol kullanımı: Panik Bozukluk ile iyice kötüleşir. Beyin kimyası bozulma nedeniyle ve işlev iyice aşağı vurur [38] [39] [40].

Hastaların yaklaşık %10’unda benzodiazepinler kesildikten sonra, panik bozukluğu içerebilir önemli uzamış yoksunluk belirtileri, yaşayacaksınız. 

Uzamış yoksunluk belirtileri çekilme ay ilk çift sırasında görülenlere benzer eğilimindedir ancak genellikle geri çekilme ilk 2 veya 3 ay boyunca görülen belirtilerin göre şiddeti subakut düzeydedir. 

Bunların yapısal dolayı olup olmadığını uzun çekilmesinden sonra sebat gibi belirtiler gerçek farmakolojik iptaliyle ilgili olup olmadığını kesin olarak bilinen veya değil, nöronal benzodiyazepinler veya çekilme kronik kullanımı sonucu hasar oluşur. 

Yine de bu tür belirtiler genellikle ay ve yıl olarak azaltmak yapmak sonunda tamamen yok olabilir [41].

Dâhili şartları için ruh sağlığı hizmetlerine katılan hastaların önemli bir kısmında, yoğun eş-tanılar sonucu olarak, bu koşulları gelişir ve yatıştırıcı kötüye kullanımı başlar. 

Anksiyete, alkol veya daha sonra altta yatan anksiyete bozukluğu sürdürmek yâhut kötüleşmeye hareket sedatif bağımsızlık da önceden var olabilir. 

Alkol kötüye kullanımı ya da kronik sedatif kullanımı veya kötüye toksik etkileri acı verir.

Bunlarda altta yatan psikiyatrik durumlar için diğer tedaviler veya ilâçlar fayda vermez. Bu belirtilerin kök neden adres yok gibi. 

Sedatif Belirtileri Kurtarma geçici sırasında kötüleşebilir.

Mekanizma 

Kimyasal bir dengesizlik içinde sâhip olarak panik bozukluğu olan bâzı bireyler bakarak diğer araştırmacılar vardır. Limbik Sistemi ve çevresindeki ödüllendirme sistemini düzenleyici kimyasallar birisi de GABA-A reseptörleridir.

Düşük üretim için yanlış bilgi gönderir ve amigdala vücudun “savaş veya kaç yanıtı” mekanizmasını düzenler ve karşılığında, bozukluğuna yol fizyolojik belirtiler üretir. 

Klonazepam, uzun bir yarı-ömre sâhip olan antikonvülsan benzodiazepin olup, kontrol altında tutulması durumu başarılı olmuştur [46].

Son zamanlarda, araştırmacılar, panik bozukluğu yönlerinden arabulucular ve moderatörleri tanımlamak başladı. 

Böyle bir ara bulucu nefes eğitimi ve anksiyete duyarlılığı olan panik bozukluğu hastalarında arasındaki ilişkiye aracılık karbondioksit kısmî basıncı ölçüldü; Bu şekilde, solunum eğitim da anksiyete duyarlılığını düşüren bir hastanın arteryel karbon dioksit kısmi basıncı etki eder [ 47 ].

Diğer bir aracı anksiyete ve panik duyarlılık belirti arasında bir aracı hipokondriak endişeleri olduğu, böylece de, anksiyete duyarlılığında, panik semptomatolojisini etkileyerek, hipokondriyak endişeleri etkilediği görülmüştür [48].

Algılanan tehdit kontrol anksiyete duyarlılığı ve agorafobi arasındaki ilişkiyi ılımlı, panik bozukluğu içinde bir moderatör olarak tespit edilmiştir; böylece algılanan (duruma göre de idrak edilen) tehdit kontrolü seviyesinin agorafobi anksiyete duyarlılık sonucu derecesini belirler [ 49 ].

Bir başka panik bozukluğu son zamanlarda kimliği belirlenen moderatör için kodlayan genin genetik değişimleri olan galanindir: Bu genetik varyasyonlar panik bozukluğu ve panik bozukluğu belirtilerin şiddeti seviyesinden muzdarip dişiler arasındaki ilişkiyi orta [ 50 ].

Teşhis

DSM-IV-TR, Panik Bozukluğu için tanı kriterleri önemli ve ilgili davranış değişikliği, daha fazla saldırıların kalıcı bir endişe ya da saldırı s hakkında bir endişe en az bir ay en az bir örneği takip, beklenmedik, tekrarlayan panik atak gerektirir sonuçları. Iki tür, bir ve agorafobi olmadan tek vardır… 

Teşhis nedeniyle ilâç veya tıbbî duruma bağlı ataklar tarafından dışlanmış veya daha başka ruhsal bozukluklar ile ilişkili panik atak denir. [ 51 ]

Tedavi 

Mümkün olduğunca bir yanıt doğurmak ve nüksü en aza indirmek için, optimal tedaviler belirlenmesi zorunludur [ 52 ].

Bilişsel Davranışçı Terapi ve Panik Pozitif Self Konuşma belirli [ 53 ] panik bozukluğu için tercih tedavidir. Çeşitli çalışmalar BTT ile tedaviyle, panik bozukluğu hastalarının %85-90’ının 12 hafta içinde paniklerden kurtlduğunu göstermektedir.[ 54 ]

Bilişsel davranışçı terapi bir seçenek ilâç tedavisi kullanılabilir olmadığında, SSRı (SSGİ) bir ilk satırı farmakoterapötik seçenek olarak kabûl edilir [55] [56] [57].

Eşlik eden klinik depresyon, kişilik bozuklukları ve alkol bağımlılığı da tedavi başarısızlığı için risk faktörleri bilinmektedir [58].

Birçok bozukluklarda olduğu gibi, aile ve durumunu anlamak arkadaşlar bir destek yapısına sâhip iyileşme oranını artırmak yardımcı olabilir. 

Bir atak sırasında, sık sık tekrarlamak şartı ile, tanıdık bir destekçisi tarafından yok edilebilir irrasyonel, derhal korku, geliştirmek dertli için nadir değildir. Daha ciddi veya aktif tedavi için, insanlar anlamak ve bozukluğu ile başa çıkabilirim anksiyete hastaları için destek grupları vardır.

Güncel tedavi kılavuzları ABD ve Amerikan Tıp Derneği, öncelikle bilişsel-davranışçı terapi veya psikofarmakolojik müdahalelerin çeşitlerinden birini tavsiye ediyor. 

Bâzı kanıtlar, kombine tedavi yaklaşımları üstünlüğünü destekleyen bulunmaktadır gibi [59] [60] [61].

Başka bir seçenek, bilişsel-davranışçı terapi ilkelerine dayanan bir kendi kendine yardım olduğunu [62], bir kitap yâhut bir web sitesi kullanarak, bir kişinin tedavide kullanılacak egzersizleri türlü yapar, ama onlar kendi üzerinde bunu yapmak, belki bazı Bir terapist E-posta veya telefon desteği [63], kendi kendine yardım bu tür test çalışmaların sistematik bir analizi, bilişsel-davranışçı terapi tabanlı web siteleri, kitaplar ve diğer malzemeler. Bâzı insanlar yardımcı olabilir bulunmuştur [62]. En iyi çalışılmamış koşulları panik bozukluğu ve sosyal fobi vardır [62].

Psikoterapi

Fobiler yaygın panik bozukluğu sonucu ne kadar Panik Bozukluk, fobik semptomlar ile aynı değildir [64].

BDT ve test edilmiş bir şekilde, dinamik psikoterapinin ve agorafobik olmayan panik bozukluk tedavisinde etkili olduğu gösterilmiştir [60] [65] [66]. Randomize klinik çalışmaların bir dizi TCMB tedaviden sonra 2 yıl hastaların yaklaşık %70-90 olarak bildirilmiş panikten ârilik elde olduğunu göstermiştir [67] [68].

Bu yaklaşımın araştırma kanıt daha sağlam olmasına rağmen klinik, psikoterapi ve ilâç kombinasyonu genellikle iyi sonuçlar üretebilir. Yaklaşık 6 ilâ 8 hafta -bâzısında iyileştirme zaman oldukça kısa bir süre içinde fark edilebilir- gerekir. 

Psikoterapi, ilâç etkililiğini arttırmak, ilâç üretilmiyorsa, birisi için nüks ihtimalini azaltmak ve ilâca hiçbir yanıt vermeyen panik bozukluğu olan insanlar için yardımcı olabilir [ 68 ].

Bilişsel davranış tedavisinin amacı hastanın panik kışkırtır bir deneyim ile ilgili süreçleri ve endişeli düşüncelerle yeniden yardımcı olmaktır. Kontrollü bir deneme hastaların% 87 için başarılı oldu bir yaklaşım olan interoceptive tedavi (içsel duyumların işlemlenmesi) hasta kontrollü bir ortamda bunları yaşamaya izin panik belirtileri taklit eder [ 68 ]:

Belirti indüksiyonlar genellikle için ortaya bir dakika ve şunları içerebilir:

·         Kasıtlı hiperventilasyon – oluşturur: Baş dönmesi, derealizasyon, bulanık görme, baş dönmesi.

·         Bir sandalyede İplik Sarma şunlara yol açar: Baş dönmesi, yönelim bozukluğu.

·         Straw nefes – oluşturur; nefes darlığı, açlığı, hava yolu daralması.

·         Nefes tutma – Benliğinin dışında olma hissi yaratır.

·         Yerde Koşu – Kalb hızı, solunum, terleme.

·         Vücut tensing - Bedeni gererek, gergin ve uyanık olma duygularını yaratır.

İndüksiyon anahtarı egzersizleri panik atak en korkutucu belirtileri taklit gerektiğidir. Hasta uyandırıldı semptomlarına göre hiçbir anksiyete az olana kadar belirti indüksiyonlar günde 3-5 kez tekrarlanmalıdır. Genellikle bağlı semptomları ile ilgili hiçbir kaygı hissetmek tutulmuş için haftalık bir süre alacaktır. Tekrarlanan denemeler ile, bir kişinin bu iç duyumlar korkulan olması gerekmez tecrübe ile öğrenir ve daha az hassaslaşmış veya iç hissi desensitize olur. 

Felâket şiddetinde bir şey olur sonra tekrarlanan denemeler, beyin bunları öğrenir: Hippokampus ve amigdala duyumları korkmayı keserken, Sempatik Sinir Sistemi aktivasyonu kaybolur.

Agorafobi (aslında Orta çağdaki kadınların tek başına çıkma yasağından gelir bu terim), geleneksel bilişsel terapi yaklaşımı bir terapist eşliğinde etkilenen bireysel, yavaş yavaş panik kışkırtır fiili duruma maruz kaldığı, vivo maruz olmuştur [ 68 ].

Kontrollü klinik çalışmalarda etkinliğini göstermiştir psikoterapi başka bir form panik bozukluğu neden bağımlılık, ayrılık anksiyete ve öfke rolü üzerinde duruluyor panik odaklı psikodinamik psikoterapi olduğunu görürüz. 

Altta yatan teori nedeniyle biyokimyasal güvenlik açığı, travmatik erken deneyimleri, ya da her ikisi, panik bozukluğu olan insanlar ayrılık anksiyete ve savunma öfkeye yol açar güvenlik, kendi duygusu için başkalarına korkulu bir bağımlılık olduğunu varsaymaktadır. Terapi sonra ilk panik bozukluğu ve aktarım ve terapist-hasta ilişkisinde rol ayrılık anksiyetesi konulara dikkat, saldırılara katkıda savunma mekanizmaları yatan çatışmaların psikodinamiğini sondalama, bölüm paniğe yol stres keşfetmek içerir [69]!

Karşılaştırmalı klinik çalışmalar, kas gevşeme teknikleri ve nefes egzersizleri panik ataklarını azaltmada etkili olmadığını göstermektedir. [ 68 ] Aslında, nefes egzersizleri aslında nüks riskini arttırabilir. [ 70 ]

Deneyimli bir profesyonel tarafından uygun tedavi panik atakları önlemek ya da en azından büyük ölçüde kendi şiddetini ve sıklığını azaltabilir - Panik bozukluğu olan kişilerin yüzde önemli bir rahatlama getiriyor [ 71 ].

Relapslar oluşabilir, ancak genellikle etkili sadece ilk bölüm gibi tedavi edilebilir vanApeldoorn, FJ ve diğerleri (2011) bilişsel davranış terapisi (CBT) ile bir SSRI tedavisi müdahaleyi içeren bir kombine tedavi katkı değerini göstermiştir. [ 72 ] Gloster ve diğerleri (2011) TCMB içinde terapist rolünü incelemek için gitti. Bir terapist güdümlü bir ortamda Merkez Bankası ile tedavi edilen bir ve ikinci hiçbir terapist rehberliğinde oturumları ile, sadece eğitim yoluyla CBT alma: Bunlar iki gruba hasta randomize edilmiştir. 

Bulgular ilk grup biraz daha iyi yanıt oranına sâhip olduğunu belirtti, ancak her iki grup da panik belirtilerinde azalma önemli bir iyileşme göstermiştir ki, bu bulgular nedeniyle mâli veya coğrafi erişilememesi tedavi hizmetlerine erişmek mümkün olan hastalara TCMB programlarının uygulama güvenilirliğini katmaktadır. [ 73 ] 

Koszycky ve diğerleri (2011), hasta terapistin hizmetlerini korumak için mümkün olan durumlarda kendi kendine uygulanan bilişsel davranışçı terapi (SCBT) etkinliğini tartışmak. Onların çalışma, SSRI ile terapist eşliğinde TCMB kadar etkili olduğu ve SSRI ile birlikte SCBT için mümkün olduğunu göstermektedir. Bu çalışmaların her biri etkili tedavi müdahaleleri nüfusun daha kolay erişilebilir hâle sağlar araştırma yeni bir cadde katkıda bulunmaktadır. [ 74 ]

İlâçlar

Uygun ilaçlar Panik Bozukluğu için geçerlidir. 

SSGİ yerine ilk satırı tedavilerde kullanılan benzodiazepinler tolerans (tahammül), bağımlılık ve kötüye ilişkin ikincisi ile endişeleri nedeniyle [ 75 ] tercih edilmez.

Farmakolojik girişimler, doğrudan fobiler, birkaç çalışmayı değiştirebilir dair çok az kanıt olmasına rağmen gerçekleştirilen ve panik ilâç tedavisi fobi tedavi çok daha kolay hâle getirir olmuştur. 

Özetle:

·         Antidepresanlar (SSGİ, MAOİ, TSA ve NAGİ): Bu her gün düzenli olarak alınması ve sırayla belirtileri engellemeye yardımcı olabilir nörotransmitter yapılandırmaları değiştirmek vardır. Özellikle de trisiklik antidepresanlar - anti-anksiyete özellikleri, kısmen, bunların sakinleştirici etkileri nedeniyle bu ilâçlar “antidepresan”, bunların hemen hemen bütün olarak tanımlanmaktadır.

·          SSRI, özellikle tedavinin başlangıcında, panik bozukluğu hastalarında belirtilerini şiddetlendirebilir bilinmektedir ve hatta aksi takdirde sağlıklı kişilerde panik atak kışkırttılar. SSRI de üretmek için bilinen yoksunluk belirtileri, anksiyete ribaundu (geri-tepmesi) ve panik atak bulunmaktadır. Eşlik eden depresyon, kötü dersler çıkarıp bunu da çevreye aktarmanın kronik lider, hastalık devre dışı olarak gösterildi olmuştur. [ 76 ] [ 77 ]

·         Anti-anksiyete ilâçlar: Panik bozukluk için benzodiazepinler kullanımı tıbbî literatürde farklı görüş ile tartışmalıdır. ABD, benzodiazepinlerin panik bozukluğun tedavisinde etkili olabileceğini belirtiyor ve benzodiazepinler kullanmak isteyip seçimi, antipanik özellikleri veya psikoterapi ile antidepresanlar bireysel hastanın öyküsü ve özelliklerine dayalı olması gerektiğini önermektedir. Onlar görünümünde panik bozukluğu için başka bir yere bir tedavi tavsiye için yeterli kanıt olduğunu bildirdi. APA, benzodiazepinler bu bir geliştirme riskine mahsup olduğunu, eylemin hızlı bir başlangıç avantajına sâhip olduğunu kaydetti ki BZD bağımlılığı gelişir [ 78 ].

·         Klinik Mükemmelik Ulusal Enstitüsü farklı bir sonuca varmıştır: Sorunları dışarı çekti farmakoterapi etkinliğini değerlendirmek ve benzodiazepinler panik bozukluğu için uzun vâdede etkili değildi ve benzodiazepinler panik bozukluğu için 4 hafta daha uzun süre kullanılmaması tavsiye sonucuna plasebo kontrollü araştırmalara dayalı kontrolsüz klinik çalışmalarda kullanılmıştır.Bunun yerine GÜZEL klinik rehberler (NICE) alternatif farmakoterapötik yâhut psikoterapi tedavisi tavsiye edilir [ 79 ].

·         Diğer uzmanlar benzodiazepinler nedeniyle en iyi gelişimi risklere kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz: Tolerans ve fiziksel bağımlıık[ 80 ]. Biyolojik Psikiyatri Dernekleri Dünya Federasyonu, demek ki benzodiazepinler birinci basamak tedavi seçeneği olarak kullanılır ama panik bozukluğu tedavisi dirençli durumlar için birçok seçenek vardır[ 81 ]: Önerilen en iyi uygulama olarak anksiyete tedavisinde antidepresanlar ve diğer ajanların kullanımı ile ilgili artan odak rağmen benzodiazepinler kalmış bir genellikle panik bozukluğu için ilaç kullanılır [ 82 ] [ 83 ].

Diğer tedaviler

Bazı insanlar için, anksiyete çok kapalı geliyor azaltılabilir: kafein [ 84 ]. Kaygı geçici kafein yoksunluk sırasında arttırabilir. [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ]

Epidemiyoloji 

Yaş, standardize sakatlığa ayarlanmış yaşam yılı, 2002 yılında 100.000 kişi başına panik bozukluk oranları.

  veri yok

  en az 10

  10-96.25

  96.25-97.5

  97.5-98.75

  98.75-100

  100-101.25

  101.25-102.5

  102.5-103.75

  103.75-105

  105-106.25

  106.25-107.5

  Birden fazla 107.5

Bilinen bir tedavisi yoktur, ancak panik bozukluk, birçok durumda, başarılı bir şekilde tedavi edilebilir ciddi bir sağlık sorunudur. Genellikle erken yetişkinlik döneminde vurur; panik bozukluğu olan tüm insanların yaklaşık yarısı, 24 yaş öncesinde travmatik yaşantılara maruz özellikle durum gelişebilir. Ancak, bâzı kaynaklar ilk kez etkilenen gençlerin çoğunluğu 25 ilâ 30 yaşları arasında olduğunu söylüyorlar. Erkekler panik bozukluk geliştirme gibi kadınlar iki kat daha fazladır [88].

Panik bozukluk nasıl ve ne zaman tedavi aranır bağlı olarak, aylar veya yıllar boyunca devam edebilir. Eğer tedavi edilmezse, o kişinin hayatı ciddi panik atak ve durumu önlemek veya gizlemek için girişimleri etkilenir noktaya kötüleştirebilir. Panik bozukluğu ile başa çıkmak için mücadele ederken, aslında, birçok kişi kişisel ilişkileri veya istihdam ile ilgili sorunlar vardı. Panik bozukluğu olan bazı insanlar, çünkü ruhsal hastalık damgalanma durumlarını gizlemek olabilir. Bazı kişilerde, semptomlar ay veya yıl süreyle sık oluşabilir, daha sonra uzun yıllar belirti vermeden geçebilir. 

Bâzı durumlarda, belirtiler süresiz olarak aynı seviyede devam etmektedir. Birçok kişi (erken yaşta belirtiler gelişir özellikle olanlar) (örneğin, geçmiş 50 yaş) sonra yaşam belirtisi bırakma karşılaşabilirsiniz dair bazı kanıtlar da vardır. 2000 yılında, Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde çok benzer olması panik bozukluğu için prevalans ve insidans oranları bulundu. 100.000 Yaşa standardize prevalans Afrika'da 309'dan erkekler için Doğu Asya'da 330 ve Afrika’da 613 kadınlar için Kuzey Amerika, Okyanusya ve Avrupa'da 649 arasında değişmektedir [ 89 ].

Çocuklar

Retrospektif bir çalışma erişkin panik bozukluğu hastalarının %40’ının, bozukluğu 20 yaşından önce başladığını bildirdi olduğunu göstermiştir [ 90 ]; gençlik panik bozukluğu olgusunu inceleyen bir yazıda, Diler ve arkadaşları (2004) [ 91 ], sâdece birkaç geçen çalışma çocuk panik bozukluğu oluşumunu inceledik buldular. Onlar bu çalışmalar çocuk panik bozukluğun belirtileri neredeyse yetişkinler (örneğin bulunanlar çoğaltmak olduğunu bulduk rapor çarpıntı, terleme, titreme,çarpıntı, terleme, titreme, flushing (al veya sıcak basması), bulantı, karın sıkıntısı ve titreme) [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] anksiyete bozuklukları,  erişkinlerde diğer ruhsal bozuklukların sarsıcı yüksek numaraları ile birlikte bulunmuştur [ 97 ]. Erişkinlerde görülen aynı eşlik eden bozukluklar da çocuk panik bozukluğu olan çocuklarda bildirilmiştir. Son ve Strauss (1989) [ 98 ], Panik bozukluğu olan 17 ergen bir örnek incelenmiş ve anksiyete bozuklukları, yüksek oranda bulundu MDB ve davranış bozuklukları. 

Eassau et al. (1999) [ 94 ] aynı zamanda panik atak veya çocuk panik bozukluğu olan ergenler bir toplum-temelli örneklem eşlik eden bozuklukların yüksek bir numarası bulundu: Numune içinde, ergenler aşağıdaki komorbid bozuklukları olması MDB (%80), Distimi (%40), Yaygın Anksiyete Bozukluğu (%40), Somatoform Bozukluklar (%40), Madde suistimali/kötüye kullanımı (%40) ve Spesifik Fobi (%20). Bu önceki çalışmadaki bulbular, Diler ve arkadaşları ile ile tutarlıdır (2004). Juvenil panik bozukluğu olan 42 gencin incelendiği çalışmalarında benzer sonuçlar bulundu. Olmayan panik anksiyete bozukluğu gençler ile karşılaştırıldığında, panik bozukluğu olan çocukların eşlik eden Majör Depresif Bozukluk ve daha yüksek oranda olduğunu Bipolar Bozukluk.

Çocuklar: Onların yorumlanması ve deneyimlerini ifade yeteneği ergen ve yetişkinlerden farklıdır. Yetişkinler gibi çocuklar da hızlandırılmış kalp hızı, terleme, titreme veya titreme, nefes darlığı, bulantı ya da karın ağrısı, baş dönmesi veya sersemlik darlığı gibi fiziksel belirtilerle karşılaşabilirsiniz. Diğer çocuklarda da ölme korkusu, kendine kopuk olma duygular gibi bilişsel belirtiler, kontrolünü kaybetme ya da deli olacak, ama korku bu yüksek mertebeden tezahürlerini seslendirmek mümkün değildir duyguları. Onlar sâdece bir şeylerin yanlış gittiğini biliyor ve çok korkuyorlar ki. Çocuklar sadece fiziksel belirtiler tanımlayabiliriz. Onlar henüz birlikte bu belirtiler koymak ve korku olarak etiketlemek için yapıları gelişmiş değil. Bir çocuğun acı izlemek Ebeveynler genellikle çâresiz hissediyorum der. Onlar çocukların deneyimi bir isim vermeye yardımcı ve onlar karşılaşan korkuyu aşmak için onları yetkisi olabilir [99].

Panik bozukluğu tanısı almış çocuklar için tedavi ve müdahale ebeveynin rolü McKay & Nişasta (2011) tarafından tartışılmıştır. Onlar ebeveyn katılımı düşünülmelidir hangi çeşitli düzeylerde olduğunu işaret etmektedir. İlk başlangıç değerlendirmesini içerir. Ebeveynler yanı sıra çocuk tutum ve tedavi hedefleri yanı sıra, evde anksiyete veya çatışma düzeyleri için taranmalıdır. İkinci terapist mümkün olduğunca sık bir birim olarak aile ile karşılamak gerekir hangi tedavi süreci içerir. İdeal olan tüm aile üyeleri farkında ve rasyonalize ve korkuları yüz çocuğunuzu teşvik yerine çekingen güvenlik davranışları istihdam için bilişsel davranış terapisi (CBT) sürecinde eğitimli olmalıdır. McKay ve Storch (2011) terapötik tekniklerinin eğitim / modelleme önermek ve çocukların tedavisinde anne oturumu tutulumu tedavi etkinliğini arttırmak için tavsiye edilmiştir [100]

Erken başlangıçlı panik bozukluğun varlığına işaret eden kanıtlara rağmen, DSM-IV-TR ve DSM 5 hâlâ sâdece çocuklarda altı anksiyete bozuklukları tanır: Ayrılma Anksiyetesi Bozukluğu, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Özgül Fobi, OKB, Sosyal Anksiyete Bozukluğu (BTA sosyal fobi) ve TSSB. Panik bozukluğu özellikle bu listeden çıkarılmıştır.

Hipnoterapi de bâzen etkili olabilir.

Yöneten ve yönetilenler arasındaki barış ise en güçlü sağaltım ve sağkalım aracıdır; hep de olacaktır…

":"300"}[/embed]

Kaynaklar 

Yukarı atlamak^ . Phil Barker (7 Ekim 2003) bakmakta zanaat: Psikiyatrik ve ruh sağlığı hemşireliği . Arnold. sayfa 215 -. ISBN  978-0-340-81026-2 .4 Aralık 2010 erişilmiştir.

1.      Jump up^ "- Panik ve Anksiyete Saldırı Arasındaki Fark Panik Atak Karşı Anksiyete Saldırıları" . Panicdisorder.about.com . 28 Haziran 2013 erişilmiştir .

2.      Yukarı atlamak^ Houck, PR, Spiegel, DA, Kesme, MK ve Rucci, P. (2002). Panik DisorderSeverity Ölçeği öz-rapor versiyonu Güvenilirlik. Depresyon ve Anksiyete, 15 (4): 183-185.

3.      Yukarı atlamak^ Makas, MK, Rucci, P., Williams, J., Frank, E., Grochocinski, V., Vander Bilt, J., Houck, P. & Wang, T. (2001). Panik Bozukluğu geçerlik ve güvenirlik: Çoğaltma ve uzantısı. Psikiyatrik Araştırmalar, 35 Dergisi (2): 293-296.

4.      Yukarı atlamak^ Amerikan Psikiyatri Birliği 2000

5.      Yukarı atlamak^ depresyon ve anksiyete 27:93-112, 2010.

6.      Zıplayın^ Marquez (ND). Panik Bozukluğu Solunum Türü: Psikopatoloji, Laboratuvar Mücadelesi Testleri ve Tedavi Tepki.

7.      Yukarı atlamak^ Ergen Panik Diler ve ark., (2004) Bilişsel-Davranışçı Tedavi.

8.      kadar Git:a b Frisch, N. ve Frisch, L. 2006 Ruh Sağlığı Hemşireliği.. 3rd ed. Kanada: Thomson Delmar Learning.

9.      Zıplayın^ Healy (2009) Psikiyatrik İlaçlar Açıklaması

10.Zıplayın^ "Panik Bozukluğu ve Farmakolojik Tedavi Seçenekleri" . 12 Mayıs 2012 erişilmiştir .

11.Yukarı atlamak^ . Ludewig S, Geyer MA, Ramseier M, Vollenweider FX, Rechsteiner E, Cattapan-Ludewig K (Ocak 2005) "Bilgi-işlem açıkları ve panik bozuklukta bilişsel işlev bozukluğu" . J Psychiatry Neurosci 30 (1): 37 - 43. PMC  543.839 . Sayfalar  15.644.996 .

12.Yukarı atlamak^ R. Rahn ve B. Top. Diş Hekimliğinde Lokal Anestezi , 3M ESPE AG, ESPE Platz, Seefeld, Almanya, 2001, 44 s

13.Yukarı atlamak^ . Aile Hekimliği, Texas Sağlık Bilimleri Merkezi Üniversitesi, San Antonio (1999) Bölümü "madde bağımlılığı arasındaki ilişki ve panik atak" . pubmed.gov . 26 Mart 2014 erişilmiştir .

14.Zıplayın^ ": prevalans ve risk faktörlerini Psikiyatrik metamfetamin bağımlılığı olan bireylerde bozuklukları" . pubmed.gov . 8 Mart 2014 erişilmiştir .

15.Zıplayın^ Roy-Byrne PP, Craske MG, Stein MB (Eylül 2006). "Panik bozukluk". Lancet 368 (9540): 1023-1032. doi : 10.1016/S0140-6736 (06) 69418-X . Sayfalar  16.980.119 .

16.Yukarı atlamak^ Cosci F, Knuts IJ, Abrams K, Griez EJ, Schruers KR (2010 Mayıs). "Sigara ve panik: literatürün bir eleştiri." Journal of Clinical Psychiatry 71 (5):. 606-15 doi : 10.4088/JCP.08r04523blu . PMID  19.961.810 .

17.kadar Git:a b Johnson JG, Cohen P, Çam DS, Klein DF, Kasen S, Brook JS (Kasım 2000). "Ergenlik ve erken yetişkinlik döneminde sigara ve anksiyete bozuklukları arasındaki ilişki". [[JAMA (dergi) |]] 284 (18):. 2348-51 doi : 10.1001/jama.284.18.2348 . PMID  11.066.185 .

18.Yukarı atlamak^ Isensee B, Wittchen HU, Stein MB, Höfler M, Lieb R (Temmuz 2003). "Sigara panik riskini arttırır: prospektif bir topluluk çalışmanın bulguları". Arch. Gen Psikiyatri 60 (7): 692-700. doi : 10.1001/archpsyc.60.7.692 . PMID  12.860.773 .

19.Yukarı atlamak^ Goodwin RD, Lewinsohn PM, Seeley JR (1 Kasım 2005). "Sigara ve toplumda genç yetişkinler arasında panik atak: ebeveyn sigara ve anksiyete bozukluklarının rolü". Biyolojik Psikiyatri 58 (9):. 686-93 doi : 10.1016/j.biopsych.2005.04.042 . PMID  16.018.987 .

20.Yukarı atlamak^ Breslau N, Klein DF (Aralık 1999). "Sigara ve panik atak: epidemiyolojik bir soruşturma." Genel Psikiyatri Arşivleri 56 (12):. 1141-7 doi :10.1001/archpsyc.56.12.1141 . PMID  10.591.292 .

21.Yukarı atlamak^ Çam DS, Klein, RG, Coplan JD, vd. (Ekim 2000). "Çocukluk kaygı bozukluğu ve nonill karşılaştırma grubundaki Diferansiyel karbondioksit hassasiyeti". Genel Psikiyatri Arşivleri 57 (10): 960-7. doi : 10.1001/archpsyc.57.10.960 . PMID  11.015.814 .

22.Yukarı atlamak^ Gorman JM, Kent J, Martinez J, Browne S, Coplan J, Papp LA (Şubat 2001). "Panik bozukluğu, majör depresyon ve premenstrüel disforik bozukluğu olan hastalarda karbondioksit Teneffüs sırasında fizyolojik değişiklikler: merkezi bir korku mekanizması için kanıtlar".Genel Psikiyatri Arşivleri 58 (2):. 125-31 doi : 10.1001/archpsyc.58.2. 125 . Sayfalar  11.177.114 .

23.Yukarı atlamak^ . Hughes RN (Haziran 1996) "Anksiyete tetikleyebilecek ilaçlar: Kafein" . Psikoloji Yeni Zelanda Dergisi 25 (1): 36-42. doi :10.1016/S0278-6915 (02) 00096-0 . PMID  12.204.388 .

24.Yukarı atlamak^ Vilarim, Marina Machado; Rocha Araujo, Daniele Marano; Nardi, Antonio Egidio (Ağustos 2011). "Kafein provakasyon testi ve panik bozukluk: Bir sistematik literatür". nöroterapötik Uzman Gözden 11 (8):. 1185-1195 doi : 10.1586/ern.11.83 . PMID  21.797.659 .

25.Zıplayın^ Halter (2008). Psikiyatri Ruh Sağlığı Hemşireliği Temelleri: Bir Klinik Yaklaşım .

26.Yukarı atlamak^ Lara DR (2010). "Kafein, ruh sağlığı ve psikiyatrik bozukluklar". J. . Alzheimer Dis 20 (Özel Sayı 1):. S239-48 doi : 10.3233/JAD-2010-1378 . PMID  20.164.571 .

27.Yukarı atlamak^ Lee MA, Flegel P, Greden JF, Cameron OG (May 1988). "panik ve depresif hastalarda kafeinin anksiyojenik etkilere" . American Journal of Psychiatry 145 (5):. 632-35 Sayfalar  3.358.468 . 28 Haziran 2013 erişilmiştir .

28.Yukarı atlamak^ ardi AE, Lopes FL, Valença AM, Freire RC, Veras AB, de-Melo-Neto VL, Nascimento I, Kral AL, Mezzasalma MA, Soares-Filho GL, Zin WA (Mayıs-Haziran 2007). "Kafein panik atak panik bozukluğu ve depresyon provakasyon testi " . Kapsamlı Psikiyatri 48 (3):. 257-63 doi : 10.1016/j.comppsych.2006.12.001 . PMID  17.445.520 . 28 Haziran 2013 erişilmiştir .

29.Zıplayın^ "Panik Bozukluğu" . Ruh Sağlığı Amerika . 2 Temmuz 2007 erişilmiştir .

30.Zıplayın^ "faststats - Alkol Kullanımı" . Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri . 28 Haziran 2013 erişilmiştir .

31.Zıplayın^ "faststats - Yasadışı Uyuşturucu Kullanımı" . Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri . 2013/05/30 . 28 Haziran 2013 erişilmiştir .

32.Zıplayın^ "panik bozukluğu olan hastaların tedavisi için Pratik kılavuz Panik Bozukluk Grubu çalışın..". American Journal of Psychiatry 155 (5 Sayı): 1-34. Mayıs 1998. Sayfalar  9.585.731 .

33.Yukarı atlamak^ Deacon BJ, Valentiner DP (2000). "Madde kullanımı ve genç erişkin örnekleminde klinik olmayan panik atak". Madde Bağımlılığı Dergisi11 (1): 7-15. doi : 10.1016/S0899-3289 (99) 00017-6 . PMID  10.756.510 .

34.Yukarı atlamak^ Cox BJ, Norton GR, Dorward J, Fergusson PA (1989). "Panik atak ve kimyasal bağımlılıklar arasındaki ilişki". Bağımlılık Davranışları 14(1):. 53-60 doi : 10.1016/0306-4603 (89) 90016-6 . Sayfalar  2.718.824 .

35.Yukarı atlamak^ Cox BJ, Norton GR, Swinson RP, Endler NS (1990). "Madde bağımlılığı ve panik ilgili anksiyete: kritik bir yorum". Davranış Araştırma ve Tedavi 28 (5):. 385-93 doi : 10.1016/0005-7967 (90) 90157-E . Sayfalar  2.256.896 .

36.kadar Git:Bir b . Terra MB, Figueira ben, Barros HM (Ağustos 2004) "alkollü yatarak tedavi gören, sosyal fobi ve panik bozukluk alkol zehirlenmesi ve yoksunluk sendromu Etkisi" . Revista yok Hastanesi das Clínicas 59 (4): 187 . -92 doi : 10.1590/S0041-87812004000400006 . PMID  15.361.983 .

37.Yukarı atlamak^ Wetterling T ve Junghanns K (Aralık 2000). "Çekilmesi ve erken yoksunluk döneminde alkoliklerin psikopatoloji". Avrupa Psikiyatri 15(8):. 483-8 doi : 10.1016/S0924-9338 (00) 00519-8 . PMID  11.175.926 .

38.Yukarı atlamak^ Cowley DS (24 ocak 1992). "Alkol kötüye kullanımı, madde bağımlılığı ve panik bozukluk". Tıp Dergisi 92 (1A): 41S-8S. doi :10.1016/0002-9343 (92) 90136-Y . Sayfalar  1.346.485 .

39.Yukarı atlamak^ Cosci F, Schruers KR, Abrams K, Griez EJ (Haziran 2007). "Alkol kullanım bozuklukları ve panik bozukluk: doğrudan bir ilişkinin kanıtları gözden." Journal of Clinical Psychiatry 68 (6): 874-80. doi : 10.4088/JCP.v68n0608 . PMID  17.592.911 .

40.Yukarı atlamak^ Ashton H (1991). "benzodiazepinlerden uzamış yoksunluk sendromları" . Madde Bağımlılığı ve Tedavi Dergisi 8 (1-2): 19-28. doi :10.1016/0740-5472 (91) 90023-4 . PMID  1675688 .

41.Yukarı atlamak^ . Cohen SI (Şubat 1995) "Alkol ve benzodiazepinler anksiyete, panik ve fobiler oluşturmak" . Kraliyet Tıp Derneği Dergisi 88 (2):. 73-7PMC  1.295.099 . Sayfalar  7.769.598 .

42.Yukarı atlamak^ Belleville G, Morin CM (Mart 2008). "Kronik uykusuzluk Hipnotik kesilmesi: psikolojik sıkıntı, değiştirmek için hazır, ve öz-yeterlik etkisi". Sağlık Psikolojisi 27 (2): 239-48. doi : 10.1037/0278-6133.27.2.239 . PMID  18.377.143 .

43.Yukarı atlamak^ Profesör C Heather Ashton (1987). "benzodiazepin çekilme: 50 Hastalarda Sonuç" . Bağımlılığı Dergisi 82 : 655-671.

44.Yukarı atlamak^ . Onyett SR (Nisan 1989) "benzodiazepin yoksunluk sendromu ve yönetim" . Pratisyenler Kraliyet Koleji Dergisi 39 . 160-3: (321)PMC  1.711.840 . Sayfalar  2.576.073 .

45.Yukarı atlamak^ Spindustry Sistemleri, www.spindustry.com (2007-08-06). "Psikiyatri Haftalık: Insular Korteks Benzodiapezinin bağlama Aktivite Bağlı Panik Bozukluğu Belirtileri" . Psychweekly.com . 28 Haziran 2013 erişilmiştir .

46.Yukarı atlamak^ . Meuret AE, Rosenfield D, Hofmann SG, Suvak MK, Roth WT (Mart 2009) "solunumu değişiklikler panik bozukluğu bedensel duyumların korkusu değişiklikler arabuluculuk" . J Psychiatr Res 43 (6): 634-41. doi : 10.1016/j.jpsychires.2008.08.003 . PMC 3.327.292 . Sayfalar  18.835.608 .

47.Yukarı atlamak^ Berrocal C, Moreno FR, Cano J (2007). "Anksiyete duyarlılığı ve panik semptomolojiyi: hipokondriyak kaygılar arabulucu rolü". Açıklık J Psychol 10 (1):. 159-66 PMID  17.549.889 .

48.Yukarı atlamak^ Beyaz KS, Kahverengi TA, Somers TJ, Barlow DH (Ocak 2006). "Panik bozukluğu Kaçınma davranışı: Algılanan kontrol ılımlı etkisi".Behav Res Orada 44 (1): 147-57. doi : 10.1016/j.brat.2005.07.009 . PMID  16.300.725 .

49.Yukarı atlamak^ Unschuld PG, Ising M, Erhardt A, ve ark. (Ocak 2008). "Galanin genindeki polimorfizm panik bozukluğu hastası kadın hastalarda semptom-şiddeti ile ilişkilidir." J Disord Etkiliyor 105 (1-3):. 177-84 doi : 10.1016/j.jad.2007.05.006 . PMID  17.573.119 .

50.Yukarı atlamak^ Amerikan Psikiyatri Birliği. Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı . 4th, metin revizyon ( DSM-IV-TR ) ed. 2000. ISBN 0-89042-025-4 . Agorafobi olmadan Panik Bozukluğu . Agorafobili Panik Bozukluğu .

51.Zıplayın^ Salvador-Carulla L, Seguí J, Fernández-Cano P, Canet J (Nisan 1995). "Maliyetler ve panik bozukluklarında etkiyi telafi". Br J Psychiatry Suppl (27):. 23-8 Sayfalar  7.794.590 .

52.Yukarı atlamak^ Ellis, Ross; Ryan, JA (2005). "Duygusal Zeka ve Pozitif Psikoloji: Eğitim / Duygusal Rölyef ötesinde taşı Müşteriler Antrenörlük için Terapisti Araçlar". 42-43: Amerikan psikoterapi Assn 8 (3) Annals.

53.Zıplayın^ Nolen-Hoeksema, Susan. Anormal Psikoloji . McGraw-Hill. s. 132. ISBN  0078035384 .

54.Yukarı atlamak^ . CLOOS, Jean-Marc (2005) "Panik Bozukluğu Tedavisi" . Curr Opin Psikiyatri 18 (1):. 45-50 Sayfalar  16.639.183 . 25 Eylül 2007 alındı .

Zıplayın^ Foldes-busque, G.; Marchand, A.; . Landry, P. (Ekim 2007) "L'kimlik et traitement du sorun Panique avec ou sans agoraphobie: Mise à jour"

KİMLER ASLA UNUTULMAZ?
HİÇ BOĞULDUN MU?
 

Yorum

Already Registered? Login Here
Şu ana kadar herhangi bir yorum mevcut değil