Boğulmakla ilgili şiirimi okuduysanız, aslında Panik Atağı veya Panik Bozukluğu denen psikiyatrik hastalığı anlattığımı fark etmişsinizdir.

Aslında bu hastalık bir seri boğulma alarmlarından oluşur.

Şoke oldunuz mu?

Önce temel kavramları gözden geçirelim:

Panik bozukluk 

Bir veya birkaç kez olduğu takdirde bir Anksiyete Bozukluğu’nu anlatan terimdir

Ayrıca, en az bir ay süren önemli davranış değişiklikleri ve diğer ataklar (hecmeler) hakkında etkileri veya endişe hakkında sürekli endişe olabilir. 

İkincisine beklenti atakları (limited symptom attacks) (DSM-IV-TR) denir. 

Panik Bozukluk olarak homojen bir hastalık değildir.

Agorafobi, Panik Bozukluğu ile birlikte tutulmuş birçok da agorafobi muzdarip olmasına rağmen, (halka açık yerlerde korkusu) ile birlikte görülür. 

Panik Atak bu nedenle birey stresli, endişeli veya sonraki panik atak ne zaman ortaya çıkacağını merak endişeli olabilir, tahmin edilemez [1]. 

Panik bozukluk tıbbi bir durum veya da ayırt edilebilir kimyasal dengesizlik sonucu gelişen, evrimsel kökenli bir boğulma tepkisidir.

DSM-IV-TR’de, BTA Panik Bozukluk ve anksiyete ile açıklanır. 

Anksiyete kronik öncesinde ise, âniden ortaya çıkan stres saldırıları tarafından tetiklenen akut olaylar panik, gün, hafta veya ay sürebilir orta şiddette reaksiyonlar olur: süresi kısa ve belirtiler daha fazladır yoğundur [2]. 

Panik atak çocuklarda oluşabilir, hem de yetişkinler olabilir!

Çocuk olup bitenler hakkında daha az fikir sâhip olma eğilimindedir ve veliler de saldırılar meydana geldiğinde sıkıntı yaşamaya muhtemeldir çünkü genç insanlarda panik özellikle stresli olabilir.

Gibi tarama araçları Panik Bozukluğu Şiddeti Ölçeği, bozukluğunun muhtemel durumlarda tespit ve resmî bir tanısal değerlendirme için ihtiyaç önermek için kullanılabilir [3] [4].

Panik Bozukluk bir potansiyel olarak devre dışı bir hastalıktır ama kontrollü ve başarılı bir şekilde tedavi edilebilir. Çünkü panik bozukluğu eşlik yoğun belirtiler, böyle bir gibi bir yaşamı tehdit eden fiziksel hastalık için yanlış olabilir: Kalb krizi. 

Bu yanlış anlaşılmaların bir kısmı (bâzı “beklenti atakları” olarak adlandırılır) ağırlaştırmaktadır veya gelecekteki atakları tetikler. İnsanlar sık sık hastaneye gidip âcil oda bağımlılığı da sergilerler 

Burada bir panik atak yaşıyor ve hastnın üzerinde seri bir tıbbî testler yapılırsa, daha da fazla kaygı oluştururken, diğer şartlar ekarte etmek için yapılabilir. 

Panik atakların üç tipi vardır:

Beklenmeyen, durumsal, sınırlı ve durumsal olarak yatkınlık [5].

Belirti ve Bulgular

Panik Bozukluk, hastalarının genellikle aşırı yoğun atakları bir dizi endişe veya beklentisi akabinde gelişenanksiyete sırasında Panik Atakları görülür. 

Bunlar genellikle yaklaşık on dakika sürer, maksimum süreleri 1-5 dakika gibi olabilir.

Buna mukabil, bir saat ilâ yirmi dakika kadar sürebilir, ta ki da yararlı müdahale yapılıncaya kadar. Panik atak mum can ve saatlik bir süre (birbiri içine yuvarlanan panik atak) için küçülmek ve yoğunluğu ve panik belirtileri belirli süre içinde değişebilir.

Bâzı durumlarda atak hız kesmeden yüksek şiddette devam edebilir veya şiddeti artan gibi epizod (hecme, atak) gibi de görünebilir. 

Bir saldırının atağın belirtileri takikardi (kalb hızında artış), çarpıntı, diaforez (aşırı terleme), baş dönmesi hissi (dizziness: hakiki Vertigo değil), dispne (nefes darlığı) gibi kontrol edilemeyen korku (kontrolünü kaybetme ve çılgınca başını alıp gitme korkusu gibi) [6], ölme korkusu (thanatofobia) [7] ve hiperventilasyon içerir. 

Diğer belirtiler arasında gene terleme, boğulma, felç, göğüs ağrısı, bulantı, uyuşukluk veya karıncalanma, üşüme ya da sıcak basması, baygınlık, ağlama hissi [8] ve yabancılaşma [9] görülebilir.

]

İçinde olsaydınız, ne derdiniz?

Buna ek olarak, kişi genellikle düşünceler var yaklaşan kıyamet beklentisi içinde olur [10].

Bir bölüm muzdarip kişiler saldırıyı kışkırttığını durumdan kaçar genellikle güçlü bir dileği vardır. 

Panik Bozukluğu, diğer kaygı bozukluıklarıyla karşılaştırıldığında, özellikle şiddetli ve belirgin epizodik Yaygın Anksiyete Bozukluğu eştanı olarak eklenir. Panik atak belli (bir fareyi görünce, örneğin) veya uyarana (örneğin, diş hekiminin ofis) mâruz kalma tarafından provoke edilebilir [9]. 

Diğer ataklar sebepsiz, durduk yere görünebilir. 

Bâzı bireyler, bâzen günlük veya haftalık, düzenli olarak bu olaylarla başa kalır. 

Panik Atağın dışavuran belirtileri genellikle olumsuz sosyal deneyimler (örneğin utanç, sosyal damgalanma, amaçsız sosyal yalıtılma (izolasyon), vs. şeklinde ortaya çıkabilir

Sınırlı Semptomlu panik ataklarda ise benzer, ancak daha az belirti vardır. PB deneyimi olan insanların çoğu atakları ve sınırlı semptomlu panik atağı hem de PA geçirir.

Nedenleri 

Psikolojik Modeller