Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

SANSÜRLENMEDEN MUTLAKA SEYREDİN!

Sevgili Okurlarım,

Dehşetler içindeyim.

Sansüre uğramadan, şu videoyu seyredin:

Saygılarımla.

Mehmet Kerem Doksat - İstinye - 08 Temmuz 2008 Salı

Obsesif Kompulsif Hastalık/Bozukluk ile İlgili Sor...
C. GUSTAV JUNG ve "MÂNİDAR TESÂDÜFLER"
 

Yorum

Already Registered? Login Here
Şu ana kadar herhangi bir yorum mevcut değil