Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

ŞEMALARIMIZ ve ŞEMA TERAPİ (HATALI ŞEMALARIN TEDAVİLERİ)

Bizi en küçük yaştan beri etkileyen başlıca şemalar:

ALAN I: Ayrılma ve Reddedilme

1-Terk Edilme / İstikrarsızlık

2-Güvensizlik / Kötüye kullanılma

3-Duygusal Yoksunluk

-Kusurluluk / İnanç

4-Sosyal İzolasyon / Yabancılaşma

ALAN II: Zedelenmiş Özerklik

6-Bağımlılık / Yetersizlik

7-Zarar Görme veya Hastalığa Karşı Dayanıksızlık

8- İç içe geçme / Gelişmemiş Benlik

9-Başarısızlık

ALAN III: Zedelenmiş Sınırlar

10-Haklılık / Büyüklenmecilik (Grandiyözite)

11-Yetersiz Öz-denetim / Öz Disiplin

ALAN IV: Diğeri Yönelimlilik

12- Boyun Eğicilik

13- Fedakârlık

14-Onay-Arayıcılık / Kabul-Arayıcılık

ALAN V: Aşırı Tetikte Olma ve Bastırılmışlık

15. Karamsarlık / Kötümserlik

16. Karamsarlık / Kötümserlik

17. Yüksek Standartlar / Aşırı Eleştricilik

 

18. Cezalandırıcılık

***

Bunlar otomatik işleyen zihinsel modüllerdir...

Şemalar çok dirençlidir ve bu yaklaşım da 
Şema Terapi denen disiplinin esasıdır...

2015 mi DEDİNİZ?
HİPNOZ MİTLERİ - Prof. Dr. Recep DOKSAT'tan...
 

Yorum

Already Registered? Login Here
Şu ana kadar herhangi bir yorum mevcut değil