Bizi en küçük yaştan beri etkileyen başlıca şemalar:

ALAN I: Ayrılma ve Reddedilme

1-Terk Edilme / İstikrarsızlık

2-Güvensizlik / Kötüye kullanılma

3-Duygusal Yoksunluk

-Kusurluluk / İnanç

4-Sosyal İzolasyon / Yabancılaşma

ALAN II: Zedelenmiş Özerklik

6-Bağımlılık / Yetersizlik

7-Zarar Görme veya Hastalığa Karşı Dayanıksızlık

8- İç içe geçme / Gelişmemiş Benlik

9-Başarısızlık

ALAN III: Zedelenmiş Sınırlar

10-Haklılık / Büyüklenmecilik (Grandiyözite)

11-Yetersiz Öz-denetim / Öz Disiplin

ALAN IV: Diğeri Yönelimlilik

12- Boyun Eğicilik

13- Fedakârlık

14-Onay-Arayıcılık / Kabul-Arayıcılık

ALAN V: Aşırı Tetikte Olma ve Bastırılmışlık

15. Karamsarlık / Kötümserlik

16. Karamsarlık / Kötümserlik

17. Yüksek Standartlar / Aşırı Eleştricilik

 

18. Cezalandırıcılık

***

Bunlar otomatik işleyen zihinsel modüllerdir...

Şemalar çok dirençlidir ve bu yaklaşım da 
Şema Terapi denen disiplinin esasıdır...