Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

ŞEMALARIMIZ ve TEDAVİYE YANSIMASI

Bizi en küçük yaştan beri etkileyen başlıca şemalar:

ALAN I: Ayrılma ve Reddedilme

1-Terk Edilme / İstikrarsızlık

2-Güvensizlik / Kötüye kullanılma

3-Duygusal Yoksunluk

-Kusurluluk / İnanç

4-Sosyal İzolasyon / Yabancılaşma


ALAN II: Zedelenmiş Özerklik

6-Bağımlılık / Yetersizlik

7-Zarar Görme veya Hastalığa Karşı Dayanıksızlık

8- İç içe geçme / Gelişmemiş Benlik

9-Başarısızlık

ALAN III: Zedelenmiş Sınırlar

10- Haklılık / Büyüklenmecilik (Grandiyözite)

11- Yetersiz Öz-denetim / Öz Disiplin

ALAN IV: Diğeri Yönelimlilik

12- Boyun Eğicilik

13- Fedakârlık

14- Onay-Arayıcılık / Kabul-Arayıcılık

ALAN V: Aşırı Tetikte Ola ve Bastırılmışlık

15. Karamsarlık / Kötümserlik

16. Karamsarlık / Kötümserlik

17. Yüksek Standartlar / Aşırı Eleştricilik

18 Cezalandırıcılık

***

Ne zaman ki bu şemalar bozulur yahut incinir, işte o takdirde KDT yerine veya onunla beraber ŞT uygularız. Şemaları düzeltirken Aktarım-Karşı Aktarım dilemmaları da gündeme gelmez ve terapi pek kolaylıkla tatbik edilebilir hâle gelir.

Gayet tabii ki bu terapiyi de zekâ özürlülere, lâftan anlayamayacak kadar bozuk kişilere tatbik edemeyiz. 

Şemaların beynimizdeki adaptif, bir kısmı da evrimsel kökenli düşünce kümeleri olduğunu da unutmamak icap eder.

Bu yöntem ne Hipnoterapiye, ne de diğer tedavi modalitelerine ters düşer ve kolayca öğrenilerek, muayenehânede veya hastânede rahatça tatbik edilebilir.

Meselâ 12. iteme bakalım:

Boyun eğici kişi(ler) aslında ihtiyaçlarını aşırı bastıran, duygularını dışa vuramayan ve bireyleşme aşamasında kalmış insanlardır.

Durumsal şema modları da kişisel duruma ve kişisel özellik ayrımına tekabül eder.

Dört temel mod:

Çocuk modları

Uyumsuz başa çıkma modları

İşlevsel olmayan içselleştirilmş ebeveyn modları

Sağlıklı yetişkin modu...

Çocuklukta çok incinmiş olan kişilere bunu aşmaları öğretilir.

Mutlulukla (u)mutsuzluk arasındaki gelgit önlenecek, terapist icap ederse ebeveyn gibi davranacaktır.

İçimizdeki dürtüler hep vardır ve olacaktır; mühim olan itaatkâr ve boyun eğici olmamaktır.

Tabii ki bunların tamamen çözüm olduğunu düşünmemek icap eder.

Ne de olsa her şeyin başı da, sonu da insanın kendinde biter.

Her şeyin başı da sonu da empati ve kendine yardım değil mi ki...

Nice sevgi ve bilgi dolu günlere...

Mehmet Kerem Doksat - Tarabya - Karanlık Zamanlar - 13.12.2014

2015 mi DEDİNİZ?
HİPNOZ MİTLERİ - Prof. Dr. Recep DOKSAT'tan...

Related Posts

 

Yorum 1

Already Registered? Login Here
Guest - Metin Refik on Salı, 02 Aralık 2014 23:07
şemalar konusunda kitap tavsiyesi

Merhaba Kerem Hocam,
Şemaların nasıl düzeltilebileceği konusunu işleyen bir kitap var mı tavsiye edebileceğiniz?

Teşekkür ederim.
MKD: Anahtar kelime ile girince epey var Metin Bey.

Saygılar, ben teşekkür ederim

0
Merhaba Kerem Hocam, Şemaların nasıl düzeltilebileceği konusunu işleyen bir kitap var mı tavsiye edebileceğiniz? Teşekkür ederim. MKD: Anahtar kelime ile girince epey var Metin Bey. Saygılar, ben teşekkür ederim