Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

ŞİZOAFFEKTİF BOZUKLUK

Sevgili Mekâncılar,

Bugün sizlere Şizoaffektif Bozukluk’tan söz etmek istiyorum.

Hiç aralık vermeden süre giden bir Şizofrenik Tablo üzerine eklenen, en az iki hafta süren, iki haftalık bir dönem boyunca hiçbir duygusal (duygudurumsal) oynamanın olmadığı, bu tablonun herhangi bir madde kullanım bozukluğuna (kokain, amfetamin, LSD25 veya benzeri maddenin hiç içilmediği, genel bir tıbbî durum bozukluğuna bağlı bağlı olmayan) bir psikotik süreçtir.

şizoaffektif bozukluk ile ilgili görsel sonucu

En az iki hafta süreyle sadece duygudurumsal oynamaların olması bu arada hiçbir psikotik (akıl hastalığına bağlı) bulgunun olmadığı durumlarda bu teşhisi koyuyoruz.

Bazı hastalarımızda ruhsal çökkünlük ön planda gelirken, bir kısmında taşkınlık (Mani veya hipomani) ortaya çıkıyor.

***

Bu durum erkek kadın fark etmeksizin 1000 kişiden birinde görülür.

***

Tedavisinde piyasada bulunan depo antipsikotikler (Fluanxol: flupentixol), Clopixol (zuklupentiksol) gibi kalçadan uygulanan ilaçların yanı sıra, klozapin (Leponex) gibi ağızdan alınan ilaçlar bir arada yazılır. Klozapin, Kokain gibi Madde Kullanım Bozukluklarında da tekrar yer bulmaya başlamıştır. Ağızdan da SSGİ grubu ve Brintelix 10 mg gibi antidepresanlar eklenebilir. MAO grubunu kullanmamak gerekir; bizde bir tek Aurorix (moklobemid) var ve artık pek yazılmıyor çünkü günde 1500 mg’a kadar çıkınca, klasik MAOI etkisi gösteriyor. Bu durumda tiraminden kısıtlı diyet şart.

***

Böyle vak’aları çok görüyoruz ve başarıyla tedavi ediyoruz ama sürenin en az iki sene olması, hastanın veya yakınlarının da ilk 16 hafta haftada bir, 16 ay da ayda bir beyaz küre (lökosit sayımı) yaptırmaları icap ediyor.

***

Tedavi en az iki ila 5 sene sürmeli ve hiç ara verilmemeli.

***

Ünal, Cevher ve Efsun pek güzel bir akşam yemeği yedik. Cevher gene gülmekten kırdı geçirdi bizi. Ömür, Demet ve Bertuğ’la da çok güzel bir yemek yedik. Eh, o genç, ben yaşlanıyorum ve bu sefer bilek güreşinde beni yendi.

Görüntünün olası içeriği: 3 kişi, gülümseyen insanlar, oturan insanlar ve iç mekan

İzmir’de 6,3 Richter ölçeğinde deprem ve artçıları oldu. Bunu önümüzdeki senelerde mutlaka İstanbul Depremi takip edecek!

Acaba ülkeyi yönetenler buna hazırlıklı mı?

Ne gibi tedbirler alınmış durumda?

***

Kaygılıyım çünkü Türkiye elden gidebilir, Prof. Dr. Celâl Şengör bunu seneler önce söyledi.

***

Toplu iftarlar ve bi’âtlar haricinde ne yapılıyor?

***

Evrimsel Psikiyatri ve Psikoloji kitabını yazmaya devam ediyorum.

Sağlık, esenlik ve mutluluklar diliyorum.

***

Arkadaşlarım arasında dede olanlar var; darısı bu milleti/ulusu seven herkesin başına, başıma ve başımıza…

 

Mehmet Kerem Doksat – Tarabya – 14 Haziran 2017

İSTANBUL DEPREMİ
EVRİM

Related Posts

 

Yorum

Already Registered? Login Here
Şu ana kadar herhangi bir yorum mevcut değil